Обвиняем в Народен съд
Варна, 24 март 1945 година
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: САВА ЯНАКИЕВ САВОВ
Членове: СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ЗАРА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЯТА ЯНКОВА КОСТОВА
КУЗМАН ПАНДОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ, по наказателно дело 5/1945 г., след като извърши от 12 март 1945 г. до 20 март 1945 год. съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   През различни времена на периода 1941 - 1944 година доброволно или срещу заплащане са се поставяли в услуга на немското военно полицайско разузнаване на Балканите със седалище в гр. Варна, като събирал и давал сведения за настроението на народите от окупираните временно от германците балкански страни и специално за отношението им към германо-руската война: като някой от тях давали писмено доклади на шефа на германската полиция - Варна, за стопанското и политическо положение на Варна и околията, за вътрешно проявената дейност на комунистическата партия, за размера и обхвата на партизанското движение, за състоянието на еврейския въпрос и мерките на правителството и местните власти срещу евреите. Поддържали тесни връзки с ръководителя на германското морско разузнаване КЕЛЕР, и по негова поръка събирал и давал сведения за движението, товарите и екипажите на всички кораби, плували в черно море, като за целта предприемали специални пътувания до Цариград, Кюстенджа, Одеса, Николаевск и други черноморски пристанища и посочили по искане на КЕЛЕР, входовете и изходите на незаетите съветски черноморски пристанища: Новоросийск, Туапсе и Батум, известни им от по-раншни пътувания; вербували сами сътрудници за немското военно полицейско разузнаване и ги представяли на това разузнаване. Монтирали специални радиопредавателни станции, служещи изключително на военно-полицейското разузнаване, съгласили се и почнали изучаването на Морза за специалното обслужване на германското командване от тила на червената армия, в случай, че се наложи оттеглянето на немците от Варна и областа и интервенирал пред генерал ХРИСТОВ за засилване борбата срещу партизаните и другите борци за народни свободи.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличани България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на СМЪРТ и да заплати в полза на дъжавното съкровище 3 000 000 (три милиона) лева, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
1. ДИМИТЪР ИЧКОВ от гр. Варна, отсъствуващ, 46 годишен, бивш домакин на параход.
2. ДОБРИН АНГЕЛОВ ПОПОВ от гр. Варна, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   Като водачи, съветници и членове на Съюза на българските национални легиони, ратници за "напредъка" на българщината, "Социалното движение" на Александър цанков, обществена сила и общогражданския комитет, получавали, чели, сами издавали и препечатвали вестници, списания и позиви с противонародно съдържание, целящи създаването на настроение в полза на водената от фашистките управници политика и срещу борещите се против тази политика политически групировки и граждани и главно срещу челния отряд на антифашисткия фронт - партизаните; намирали, че вземаните от правителството мерки срещу надигащата се опасност от ляво и в особеност срещу партизанското движение били недостатъчно крути и апелирали за още по-енергична борба по тази линия и сами предлагали услугите си, чрез създаване на специални организации, комитети и бойни групи, за успешното провеждане на тази борба. Обявили се решително против обещанията на правителството Багрянов да върне по домовете им интернираните граждани и да даде политическа амнистия на политзатворниците; ратували за още по-тясно сътрудничество с Германия във войната срещу Съветския Съюз, сами убедени, а и другите се стремели да убедят с писания, сказки и беседи "че само победата на Хитлера ще осигури на България водаческо място на Балканите, че само след тази победа България ще бъде обединена и велика."; апелирали за безпощадна война с всички комунисти, заповядали, одобрили, организирали и провели тайна разузнавателна служба при легиона за следене, издирване и предаване на полицията и войската лицата от антифашисткия фронт, за да бъдат обезвредени с всички възможни средства, и под лозунга "Научавайте и издирвайте всички техни сборове, планове и действия", заповядали, одобрили, организирали и провели създаването на бойни групи при легиона, които със съдействието на ген. Христов и неговата помощ, почнали да обучават военно за водене на улични боеве, за да ги противопоставят на антифашисткия фронт, в случай, че привържениците му се опитат да овладеят властта по пътя на въоражено въстание; влезли във връзка с началника на държавна сигурност във варна и началника на военното разузнаване, и са дали съгласие да предоставят легионери за специални задачи. Заповядали, одобрили, организирали и нанасяли побои на посочени им от разузнавателната служба граждани принадлежащи към еврейското малцинство и антифашистки групировки.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.8 и 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличани България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на СМЪРТ и да заплати в полза на дъжавното съкровище 3 000 000 (три милиона) лева, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
3. ХРИСТО НЕДЕВ АВРАМОВ от гр. Варна, 39 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   Като отговорни редактори, професионални журналисти и сътрудници на вестниците "Поща", "Варненски новини" и "Черно море", и като автори на статии, сказчици и оратори по различни случаи през военния период от 1941-1944 год. поставили вестниците, перото и словото си в служба на прогерманската българска политика, провеждана последователно и упорито от фашистките управници в служба на германския империализъм и във вреда на интересите на българския народ, организирали, създавали и подържали убеждение у четците и слушателите си, че германската техника е ненадмината, че германската военна мощ е неограничена, че стратегическия гений на германското главно командване е нещо изключително, което гарантира германската победа и че българския народ е между най-щастливите съюзници на Третия Райх. Не са скъпили средства, за да очернят противниците на триъгалната коалиция Рим - Берлин - Токио. Поддържали съзнателно убеждения у четците и слушателите си, че народите на Съветския Съюз не ще издържат на напора на германската армия и че Червената армия търпи поражения по всички бойни фронтове и че нейната капитулация всеки момент, с единствената цел да подготвят и осигурят намесата на България във войната срещу Съветския съюз. Одобрявали и възхвалявали всички мерки на правителството в борбата му срещу антифашисткия фронт, уверявали читателите и слушателите си, че привържениците на този фронт са се продали на Москва. Поради което нямало наказание, което би било тежко за тях.
   Поради което и на основание чл.2 п.10 във връзка с п.п.1,2,5 и 7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличани България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на СМЪРТ и да заплати в полза на дъжавното съкровище 3 000 000 (три милиона) лева, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
4. ЛУКА КОНСТАНТИНОВ от гр. Варна, отсъствуващ.
5. ДРАГОМИР КИРИЛОВ САВОВ от гр. Варна, 40 годишен, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан.
6. ТОНЬО СТАНЕВ БЕРБАТЕВ от гр. Варна, 36 годишен, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан.

        ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 26