Обвиняем в Народен съд
Варна, 5 февруари 1945 година1
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: ПЕТЪР ИВАНОВ БОМБОВ
Членове: 1. ДОБРИ СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
2. ДИМИТЪР ПЕЕВ
3. ДАНА СТОЯНОВА МУРАДАНЛАРСКА
4. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ и стенографите ПЕТЪР ИВАНОВ, ИВАН ТРИФОНОВ И ПАВЕЛ МИНЧЕВ ЙОНОВ, по наказателно дело 1 / 1945 г., след като извърши от 22 януари 1945 г. до днес съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу сьюзените народи и за злодеянията свързани с нея.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   II. На 4 май 1942 г. са организирали и провели акция по преследването на нелегални комунистически функционери, укрили се в с. Водица, Варненско, в завързалата се престрелка са убили нелегалния комунистически функционер ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ от с. Аксаково, Варненско, арестували другарите му - нелегалния ИЛИЯ ДИМИТРОВ и НАНКО НЕДЕВ и двамата от Варна и много жители на с. Водица, Варненско, като укриватели на нелегалните и на всички нанесли жесток побой с гуми и дървета както в селото, така и във Варненското полицейско коменданство, за да изтръгнат показания-признания. Подсъдимият освен това по пътя за Варна в гората, смъкнал от камиона пребитият от бой нелегален ИЛИЯ ДИМИТРОВ и го застрелял. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда:
1. БОРИС ДИМИТРОВ от гр. Бургас, 32 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш областен началник на Държавна сигурност, на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище

   III. На 19 декември 1943 г. са се престарали в диренето на укриващи се около Варна нелегални комунистически функционери, като са излезли извън определения им за претърсване район, като благодарение на това им престараване са успели да се доберат до кьошка, в който се е укривал нелегалният ЗДРАВКО БОМБОВ от с. Новградец, Варненско, открили стрелба по вратата и прозорците и по такъв начин заставили ЗДРАВКО БОМБОВ, за да не попадне в ръцете им жив, да се самозастреля. След като вече е бил полумъртав, подсъдимият стрелял в главата му за да издейства награда. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда:
2. СТОЯН САВОВ ВЪЛЧЕВ от с. Сийдол, Разградско, 25 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш полицай, на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище

   IV. На 13 януари 1944 г. са заповядали, организирали и провели акция по претърсване и прочистване гората в местноста БАТОВА, като при това са открили бункера и са стреляли с картечни пистолети и пушки и са хвърляли бомби във вътрешноста на бункера и убили партизаните МИХАИЛ ИВАНОВ от гр. Варна и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ от с. Кипра, Варненско. По нареждане на обвиняемите Иван Стефанов Райнов и полк. Илия Иванов останалите подсъдими арестували горския стражар ТОДОР АТАНАСОВ БОЕВ, отвели го в гората и там с тояги и юмруци го убили, като преди погребението на трупа му, подсъдимият АНДРЕЙ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ стрелял в него три пъти, за да документира убийство при опит за бягство. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
3. НИКОЛА ВЕЛЕВ - отсъстващ, от гр. Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна.
4. ГЕОРГИ МУРАДОВ - отсъстващ, от гр. Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна.
5. МАРИН НИКОЛОВ - отсъстващ, от гр. Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна.
6. ЕВСТАТИ ДРАЖЕВ - отсъстващ, от гр. Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна.

   По съвкупност за всички извършени деяния, изброени в настоящата присъда определя едно общо наказание СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
7. ИВАН СТЕФАНОВ РАЙНОВ от гр. Варна, 30 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш Началник група Държавна Сигурност при Варненското полицейско комендантство. 2
8. Поручик ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ МИШЛЯКОВ от гр. Варна, 26 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, офицер. 3
9. Полковник ИЛИЯ ИВАНОВ от гр. Варна, 48 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш офицер. 4
10. Майор ТОДОР МАРЧЕВ от гр. Луковит, 44 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер. 5
11. АНДРЕЙ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ от гр. Варна, 40 годишен, българин, грамотен, вдовец, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна. 6
12. ГЕОРГИ БОЧЕВ - отсъстващ, от гр. Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач от Варна. 7
13. ПЕЮ МИХАЙЛОВ ЦОПОЛОВ от гр. Варна, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай. 8
14. АТАНАС КИРЯКОВ КОЛЯНЧЕВ от гр. Варна, 32 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш полицай. 9
15. СТЕФАН ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ от Варна, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач. 10
16. Офицерски кандидат АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕЛОВСКИ - отсъстващ. 11
17. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ КАСАБОВ от Варна, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицейски разузнавач. 12

   V. На 7 май 1944 г. са заповядали, организирали и провели акция по преследване на появили се край с. Дюлино, Варненско партизани, от които на двама паднали в боя партизани отрязали главите, набучили ги на колове, набили ги на колове и ги набили на на мегдана на с. Дюлино за назидание и заповядали арестуването на Трифон Милушев от Дюлино, Варненско, само защото синът му бил в нелегалност, наредили да се запали къщата му и след като бил подложен на зверски побой, заповядали разстрелването му и полумъртав е бил хвърлен в пламъците на собствената му къща. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
18. Полковник ОЗ ИВАН П. ДЕВЕДЖИЕВ от гр. Търново, 52 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.
19. Поручик СТЕФАНОВ - отсъстващ, от гр. Бургас.

   VI. На 24 май 1944 год. провел акцията по претърсването на гората в с. Кипра, Варненско, при която са арестувани селяни, заподозрени за връзка с партизаните, между които ЛАМБО МАНОЛОВ ПАСКОВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ и ХРИСТО СТОЙКОВ ГАЙДАРОВ, като първите двама били отведени в гората и били застреляни, а на третия бил нанесен зверски побой, откарали го във Варна и след няколкодневен продължителен побой, умрял в 3-ти полицейски участък. Участвал и в арестуването на ветеринарния лекар СЛАВИ ТОНЧЕВ от с. Припек, Варненско и го подложил на разпит, придружен с неподобяващи се жестокости и така захвърлен го оставили да умре в нечовешки мъки. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище
20. ДИМИТЪР ЕВТИМОВ КАТРАНДЖИЕВ от гр. Варна, 45 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш полицай.

   VII. На 2 юли 1944 г. заповядали, организирали и провели убийството на деветте комунистически функционери, между които членовете на Ок на РП (к) - Варна, а именно ЯНКО КОСТОВ ИЛИЕВ, ХАРАЛАМБИ КРЪСТЕВ ДОНЧЕВ, СТАНКО СТАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ДОБРЕВ СТОЙЧЕВ от с. Изгрев, Варненско, ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ от с. Изгрев, Варненско, ЯНКО АТАНАСОВ КАРАГЯУРОВ, ГАРАБЕД СИСАК ХАМАДУР, АРТЮН БОХОСЯН ОВАНЕЗОВ и АГОП МАГАРДИЧ БАРОНЯН от с. Кипра, Варненско, които пребити от бой и с вързани ръце, счупени кости и изкъртени зъби, били натоварени на камион и отвели край брега на Карантината. Там ги нахвърляли в предварително приготвена лодка и отплавали на 15 км. навътре в морето. След което на един по един им отвързали ръцете, събличали им дрехите и там били разстреляни в гърба, като изхвърляли труповете в морето, за да прикрият по този начин престъплението си. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
21. Капитан ВЪЛЧО КОЛЕВ ТОНКОВ от гр. Варна, 46 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.
22. ФИЛИП ГАНЧЕВ ИВАНОВ от гр. Варна, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.

   VIII. На 16 юли 1942 г. в акция срещу Титови партизани, бил заловен партизанин, когото подсъдимият пожелал да разпита "както той си знаел", започнал с бич да бие партизанина, който бич се скъсва и тогава почва да го бие с тояга, докато тя се счупва, след това съблича партизанина и зацепил кожата му с ножче за бръснене и понеже арестувания мълчал, взел сол и насолил по отворените рани. Същият по това време убил 72 годишен старец, за когото се усъмнил, че е бил във връзка с Титови партизани и заповядал запалят и сам запалил къщи и други постройки в братска Югославия. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище
23. Поручик РАФАИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ от гр. Варна, 26 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш полицай.

   IX. В началото на юни 1944 г. първите двама заповядали, организирали и провели преследването и залавянето на партизанина ЦОНКО НИКОЛОВ ЦОНКОВ от гр. Варна, а последните двама извършили убийството, като преди да го разстрелят са извършили над него големи жестокости: завързали с канап тестикулите му, които дупчили с игла, чупили костите на ръцете и краката му, избили му зъбите, изскубали косата му, поради което и на основание на чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
24. АТАНАС ИЛИЕВ ШОПОВ от гр. Варна, 30 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш подофицер.
25. ДИМИТЪР КОНДОВ ИВАНОВ от с. Бърдарево, Поморийско, 39 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, земеделец.
26. ЦВЯТКО СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ - отсъстващ, от гр. Малко Търново.
27. Подпоручик ТОСКОВ - отсъстващ, от гр. Панагюрище.

   X. През 1944 г. заповядали, арестували и подложили на жесток побой обвинените в противодържавна дейност войниците НИКОЛА ДИНКОВ и ЛАЗАР ДЯКОВ, вследствие на което същите починали и за да избягнат отговорноста, назначили комисия, която заставили да направи акт за смъртта на тия лица, като изрично да се упомене в същия, че смъртта им е последвала от самоотравяне, поради което и на основание на чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище
28. Майор ТОДОР МАРЧЕВ от гр. Луковит, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.

   XI. IV жандармерийска дружина провела акция за преследването на партизанския отряд "Васил Левски", която била около с. Бърдарево и който отряд бил издаден от подсъдимият КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ, партизанин от отряда, но възползвайки се от доверието на другарите си партизани, той избягал и се поставил в услуга на IV жандармерийска дружина и посочил лагера на партизаните. Последните били изненадани и в завързалата се престрелка пада убита партизанката ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА от с. Кичево, Варненско и ПЕТЪР МАРИНОВ от с. Припек, Варненско. Подсъдимите поручик СТОИМЕН СТ. ГИТЕВ, ДИМИТЪР ХАРАЛАМБИЕВ и ДОНЧО ХР. ПАЙДУШЕВ убили партизанката ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА и след което останалите подсъдими я съблекли гола и ограбили всичките долни дрехи и принадлежности, които разпределили помежду си и се гаврили с нейния труп. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
29. Поручик СТОИМЕН СТ. ГИТЕВ - отсъстващ.
30. Фелдфебел ДИМИТЪР ХАРАЛАМБИЕВ от с. Макоцево, Софийско, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш жандармерист.
31. Подофицер НИКОЛА ВЪРБАНОВ РАДКОВ от с. Голям извор, Разградско, 30 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш жандармерист.
32. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ от Варна, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш жандармерист.
33. КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ от с. Бърдарево, 34 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, земеделец.
34. ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ от Търговище, 29 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш жандармерист.
35. ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЙДУШЕВ от Търговище, 32 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, бивш жандармерист.
36. МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ от с. Кюлевча, Шуменско - отсъстващ.
37. РУСИ НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ от с. Садина, Поповско, 25 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш жандармерист.
38. ХРИСТО ГАТЕВ ХРИСТОВ от Исперих, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш жандармерист.

   XII. От 1941 до 9 септември 1944 г. в качеството на надзиратели в Местния затвор - Варна са извеждали осъдените на смърт политически затворници за да ги отведат на бесилката, предварително им нанасяли жестоки побоища, като при това, без да са задължени служебно, срещу възнаграждение от 300 (триста) лева за обесен, са вършили работата на палачи - били са обесени по този начин ПЕТЪР НИКОЛОВ, АНТОН ПРУТКИН, Д. ВАНКОВ, БЕНЮ ДУБАВИЦКИ, НАНКО НЕДЕВ, СТОЯН МУРАДАНЛАРСКИ, САВА ГАНЧЕВ, малолетните СТЕФААН ЙОВЧЕВ и ХРИСТО УЗУНОВ - последният бил обесен след като му били счупени костите по главата, ръцете и с вериги и белезници и много други борци за свобода. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
39. ПЕТЪР ЩЕРЕВ - отсъстващ.
40. МАРИН СЕВДАНОВ - отсъстващ.
41. ТОДОР ИВАНОВ ГИГОВ - отсъстващ. 13

   XIII. Като бивши комунисти използвали връзките си с партийци и други борци за народна свобода, събирали сведения и ги носели на полицията, която ги използвала за арестуване и предаване на съд натоварените с отговорна работа функционери или са се добирали до скривалищата на партизаните. Първият е предал е ПЕТЪР НИКОЛОВ и АНТОН ПРУДКИН, когато последните са се готвили да дигнат германските цистерни с бензин във Варна; вторият предал бункерите на партизаните в гората на с. Кипра и техните укриватели ЛАМБО КОСТОВ, ХРИСТО СТАЙКОВ ГАЙДАРОВ и ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, както и членовете на Ок на РП (к) - Варна, които били избити; третият подсъдим е бил натоварен и извършвал широка агент-провокаторска работа из цялата Шуменска област - той, като агент-провокатор открил бункера в гората около с. Раковец, където паднали убити няколко партизани, а четвъртият подсъдим, освен с широката си агент-провокаторска работа, предал на полицията комунистическите функционери АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, СТОЯН ЯНЕВ и др, като преди това от тях е взел от тях позиви, помощни марки и други издания на РП (к) и ги носел на полицията. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7,8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
42. БОРИС ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
43. НЕДКО ПЕТРОВ - отсъстващ.
44. ТОДОР ХРИСТОВ ПАПАЗОВ
45. ИВАН МАРКОВ

   XV. Като военен комендант на гр. Варна е участвувал редовно в свиканите от ген. Христов конференции, обмислял насаме мерките за борба срещу комунистите, давал съвети за тая борба, одобрявал, споделял и възхвалявал вземаните от генерала мерки и сам най-старателно ги прилагал, дал мнение на ген. Христов да бъде усилена стражата, тъй като имало опасност от комунистически бунт. Провеждал е прогерманска политика, като за направените на германците услуги е бил награден от тях с орден. Поради което и на основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище
46. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛИПОВАНСКИ от Варна, бивш военен комендант на града.

   XVIII. От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. като бивши офицери, околийски управители, полицейски коменданти, полицаи са заповядвали и нанасяли зверски побоища на задържани и обвинени в противодържавна дейност борци за народна свобода - войници и граждани - вследствие на което мнозина са намерили смъртта си по участъци и казарми, били са ги с тояги, бичове, приклади, горили са ги и с газови лампи, поставяли са ги боси на натрошени керемиди, след като са били бити по ходилата и оставяли са ги със седмици на вода и хляб, дни наред не са им давали храна и вода, нанасяли им побоища, без да държи за здравето и живота им. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
47. НАНКО ПАНАЙОТОВ - в неизвестност.
48. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРИЕВ, бивш околийски управител на Варна.
49. СТОЙКО ТОДОРОВ БОЙЧЕВ, бивш полицай във Варна.
50. НИКОЛА ИВАНОВ КОМИТОВ, бивш полицай във Варна.
51. МАРКО СТОЯНОВ КАРАИВАНОВ, бивш полицай във Варна.

   XIX. От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. доброволно са служили в полицията, жандармерията и войската, като събирали сведения за всички противофашистки прояви на антифашисти, предавали са ги е на съответните началници, които са заповядали, организирали и провеждали претърсвания, арести и интернирания. Само благодарение на тези сведения полицията, жандармерията и войската можеха да вършат изброените в съответните места на настоящата присъда побоища, безчинства, убийства и мародерства, поради което и на основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда: на СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
52. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ от Варна.
53. СТОЯН СТОЯНОВ ДИШЕВ от Варна.
54. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОПУЗОВ от с. Бяла, Варненско.
55. Признава починалия подсъдим Генерал НИКОЛА ХРИСТОВ ЗА ВИНОВЕН, че през края на 1943-44 година да е организирал, заповядал и провел кървав фашистки терор в цялата трета армейска област, вследствие на което са били убити по зверски начин хиляди борци за народна свобода, стотици къщи са запалени и избити стотици жени, старци и деца само за това, че са били близки на партизани - престъпни деяния, по чл. 2 п. 4,7,8 от Наредба-закон за съдене виновниците за въвличане на България в Световната война, но понеже същият е починал, присъжда цялото му имущество в полза на Държавното съкровище.

   Признава починалите подсъдими за виновни при искуемите им престъпни деяния - убийства, изтезания на борците за народна свобода, палежи и грабежи - престъпни деяния, преследвани и наказуеми по чл. 2 п. 7,8 и 10 от Наредба-закон за съдене виновниците за въвличане на България в Световната война, ги осъжда НА СМЪРТ и присъжда цялото им имущество в полза на Държавното съкровище:
56. АТАНАС ХРИСТОВ.
57. ГЕОРГИ ТОМОВ
58. ДИМИТЪР СТАНЧЕВ
59. ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ
60. Мичман ИЛИЯ КОСТАДИНОВ

61. Признава починалият подсъдим ГЕНО ПЕТРОВ ХОЛЕВИЧ, бивш кмет на с. Момино, починал по време на делото от задух на 19.01.1945 г във Варненския затвор, е признат за невиновен, поради което го освобождава от всякаква отговрност.

ПРИСЪДАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Следват подписи на ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЧЛЕНОВЕ НА СЪДА

ПРОТОКОЛ 14
гр. Варна, 6 февруари 1945 год.
   Съгласно нареждането на I състав на Народния съд - Варна, днес на 6 февруарий 1945 год. доп. зам. прокурор Димитър Христов Димитров, такъв при Варненския Областен съд, секретаря при същия съд Николина Радева, в присъствието на Д-р Захарий Дончев и Директора на Варненския Областен Затвор Продан Илиев Янакиев пристъпиха към изпълнението на присъдата на I състав на Народния съд в гр. Варна от 5 февруари 1945 година, с която са осъдени на смърт:
1. Борис Нейчев Димитров от гр. София
2. Стоян Савов Вълчев от с. Каменар
3. Иван Стефанов Райнов от гр. Варна
4. Поручик Людмил Мишляков от гр. Варна
5. Пею Михайлов Цопалов от Нова Загора
6. Стефан Иванчев Георгиев от гр. Варна
7. Павел Георгиев Касабов от гр. Варна
8. Андрей Дим. Андреев от с. Игнатиево
9. Иван Деведжиев от В. Търново
10. Тодор Марчев от Варна
11. Атанас Киряков Колянчев от Варна
12. Димитър Евтимов Катранджиев от Варна
13. Капитан Вълчо Колев Тонков от Варна
14. Филип Генчев от Варна
15. Рафаил Йорданов Михайлов от Варна
16. Атанас Илиев Шопов от с. Долен Чифлик
17. Димитър Кондов Иванов от с. Бърдарево
18. Димитър хараламбиев от с. Макоцево
19. Подофицер Никола Върбанов Радков от с. Извор, Разградско
20. Васил Георгиев Димитров от Варна
21. Колю Стоянов Колев от с. Бърдарево
22. Васил Илиев Василев от с. Сеново, Разградско
23. Дончо Христов Пайдушев от Търговище
24. Руси Неделчев Стоянов от с. Ломци
25. Христо Гатев Христов от Исперих
26. Тодор Иванов Гигов от Варна
27. Борис Иванов Панайотов от Добрич
28. Тодор Христов Папазов от Варна
29. Иван Марков Янков от с. Марково
30. Георги Митев Липовански от Варна
31. Стойко Тодоров Вълчев от с. Въглен
32. Никола Иванов Комитов от с. Белоградец, Новопазарско
33. Петър Димитров Димитриев от Варна
34. Марко Ст. Караиванов от с. Сейдол
35. Димитър Илиев Попов от с. Батемберг
36. Стоян Стоянов Дишев от Варна
37. Александър Г. Топузов от Бяла, Варненско.
   Всички осъдени на смърт затворници се изведоха в общо помещение на затвора. Секретаря на съда прочете присъдата, след което бяха отведени на мястото, където в 1 часа и 50 минути присъдата бе приведена в изпълнение чрез разстрелване.
   Затворническия лекар констатира, че наказаните лица са престанали да живеят и същите се погребаха в обща могила.
   За всичко гореизложено се състави настоящия протокол съгласно чл.611 от наказателното съдопроизводство.

Следват подписи.

   1) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.1,а,е 13
   2) Иван Стефанов Райнов получава следните присъди: Доживотен строг тъмничен затвор по обвинение II; Осъден на Смърт по обвинения IV, VI, VII
   3) Поручик Людмил Василев Мишляков получава следните присъди: на Смърт по обвинение IV, VI, VII
   4) Полковник Илия Иванов получава следните присъди: на Смърт по обвинение IV, VI
   5) Майор Тодор Марчев получава следните присъди: на Смърт по обвинение V, X
   6) Андрей Димитров Андреев получава следните присъди: на Смърт по обвинение IV, VII
   7) Георги Бочев получава следните присъди: на Смърт по обвинение II, VI
   8) Пею Михайлов Цополов получава следните присъди: на Смърт по обвинение II, XVIII
   9) Атанас Киряков Колянчев получава следните присъди: на Смърт по обвинение VI, XVIII
   10) Стефан Иванчев Георгиев получава следните присъди: на Смърт по обвинение II, XVIII
   11) Оф. канд. Атанас Георгиев Пеловски получава следните присъди: на Смърт по обвинение X, XVIII
   12) Павел Георгиев Касабов получава следните присъди: на Смърт по обвинение II, XVIII
   13) Петър Щерев, Марин Севданов и Тодор Иваное Гигов са арестувани на 8 септември 1944 г. във Варненския затвор и обесени същия ден от бивши политзатворници.
   14) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.1,а,е 73