Обвиняем в Народен съд
ПРОТОКОЛ
гр. Варна, 23 февруари 1945 г.
Първият състав на Народния съд в гр. Варна,
Председател: САВА ЯНАКИЕВ САВОВ
Членове: 1. СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР ТОДОРОВ
              2. ЗАРА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
              3. ЦВЯТА ЯНКОВА КОСТОВА
              4. КУЗМАН ПАНДОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ, по наказателно дело 5/1945 г., извърши съдебно дирене от 12 март 1945 г. до 20 март 1945 год.

Очаквайте продължение ...