Варна, 24 март 1945 година
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: САВА ЯНАКИЕВ САВОВ
Членове: СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ЗАРА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЯТА ЯНКОВА КОСТОВА
КУЗМАН ПАНДОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ, по наказателно дело 5/1945 г., след като извърши от 12 март 1945 г. до 20 март 1945 год. съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, ЧЕ:
   I. През различни времена на периода 1941 - 1944 година доброволно или срещу заплащане са се поставяли в услуга на немското военно полицайско разузнаване на Балканите със седалище в гр. Варна, като събирал и давал сведения за настроението на народите от окупираните временно от германците балкански страни и специално за отношението им към германо-руската война: като някой от тях давали писмено доклади на шефа на германската полиция - Варна, за стопанското и политическо положение на Варна и околията, за вътрешно проявената дейност на комунистическата партия, за размера и обхвата на партизанското движение, за състоянието на еврейския въпрос и мерките на правителството и местните власти срещу евреите. Поддържали тесни връзки с ръководителя на германското морско разузнаване КЕЛЕР, и по негова поръка събирал и давал сведения за движението, товарите и екипажите на всички кораби, плували в черно море, като за целта предприемали специални пътувания до Цариград, Кюстенджа, Одеса, Николаевск и други черноморски пристанища и посочили по искане на КЕЛЕР, входовете и изходите на незаетите съветски черноморски пристанища: Новоросийск, Туапсе и Батум, известни им от по-раншни пътувания; вербували сами сътрудници за немското военно полицейско разузнаване и ги представяли на това разузнаване. Монтирали специални радиопредавателни станции, служещи изключително на военно-полицейското разузнаване, съгласили се и почнали изучаването на Морза за специалното обслужване на германското командване от тила на червената армия, в случай, че се наложи оттеглянето на немците от Варна и областа и интервенирал пред генерал ХРИСТОВ за засилване борбата срещу партизаните и другите борци за народни свободи, поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея.
   Осъжда на ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 20 години, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище.
1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАБАКОВ от гр. Варна, търговец, 45 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
2. БОГОМИЛ КОСТОВ АЛЕКСИЕВ от гр. Варна, бивш домакин на кораб, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
3. ЛУИДЖИ ПИЕТРО ТЕРЦЕТА от гр. Варна, 48 годишен, австриец, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 300 000 (триста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 15 години, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище.
4. ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, електромонтьор, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
5. ПЕТЪР ИВАНОВ ГОЧЕВ от гр. Варна, флотски капитан, 43 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
6. ИВАН ДИМИТРОВ МАТЕЕВ от гр. Варна, работник, 50 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
7. ГЕНО ХРИСТОВ ГЕНОВ от гр. Варна, застраховател, 51 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ПЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплати в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и го лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 10 години.
8. ВАНГЕЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ от гр. Варна, бивш моряк, 31 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   II. Като водачи, съветници и членове на Съюза на българските национални легиони, ратници за "напредъка" на българщината, "Социалното движение" на Александър Цанков, обществена сила и общогражданския комитет, получавали, чели, сами издавали и препечатвали вестници, списания и позиви с противонародно съдържание, целящи създаването на настроение в полза на водената от фашистките управници политика и срещу борещите се против тази политика политически групировки и граждани и главно срещу челния отряд на антифашисткия фронт - партизаните; намирали, че вземаните от правителството мерки срещу надигащата се опасност от ляво и в особеност срещу партизанското движение били недостатъчно крути и апелирали за още по-енергична борба по тази линия и сами предлагали услугите си, чрез създаване на специални организации, комитети и бойни групи, за успешното провеждане на тази борба. Обявили се решително против обещанията на правителството Багрянов да върне по домовете им интернираните граждани и да даде политическа амнистия на политзатворниците; ратували за още по-тясно сътрудничество с Германия във войната срещу Съветския Съюз, сами убедени, а и другите се стремели да убедят с писания, сказки и беседи "че само победата на Хитлера ще осигури на България водаческо място на Балканите, че само след тази победа България ще бъде обединена и велика."; апелирали за безпощадна война с всички комунисти, заповядали, одобрили, организирали и провели тайна разузнавателна служба при легиона за следене, издирване и предаване на полицията и войската лицата от антифашисткия фронт, за да бъдат обезвредени с всички възможни средства, и под лозунга "Научавайте и издирвайте всички техни сборове, планове и действия", заповядали, одобрили, организирали и провели създаването на бойни групи при легиона, които със съдействието на ген. Христов и неговата помощ, почнали да обучават военно за водене на улични боеве, за да ги противопоставят на антифашисткия фронт, в случай, че привържениците му се опитат да овладеят властта по пътя на въоражено въстание; влезли във връзка с началника на държавна сигурност във варна и началника на военното разузнаване, и са дали съгласие да предоставят легионери за специални задачи. Заповядали, одобрили, организирали и нанасяли побои на посочени им от разузнавателната служба граждани принадлежащи към еврейското малцинство и антифашистки групировки. Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.8 и 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея.
   Съгласно чл. 64 от НЗ определя да изтърпи по съвкупност едно общо наказание от ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишаване от права по чл. 30 от НЗ за срок от 20 години, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище.
9. СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ от гр. Варна, 56 годишен, архитект, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплати в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и го лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 20 години, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище:
10. ПЕТЪР СТОЯНОВ НИКОЛОВ от гр. Варна, 64 годишен, бивш кмет на Варна, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 300 000 (триста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 15 години, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище:
11. НИКОЛА ХРИСТОВ ВЪЛКОВ от гр. Варна, търговец, 50 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
12. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ от гр. Варна, радиотехник, 29 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, отсъстващ;
13. ДИМИТЪР ЦИНГАРОВ, отсъстващ;
14. АСЕН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ от гр. Варна, бивш чиновник, 31 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ОСЕМ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 13 години, като присъжда една червърт от целия им имот в полза на държавното съкровище:
15. Д-Р КОНСТАНТИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ от гр. Варна, професор, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
16. МИЛКО КРЪСТЕВ КЪНЕВ СТОЯНОВ от гр. Варна, 26 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
17. ДИМИТЪР ПЕТРОВ БОЯНОВ от гр. Варна, ученик, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
18. ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ от с. Надеждино, Асеновградско, студент, 24 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
19. СТЕФАН ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ от гр. Варна, 22 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
20. МИХАИЛ АНАСТАСОВ МИХАЙЛОВ от гр. Варна, 29 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
21. ВАСИЛ НИКОЛОВ АБАДЖИЕВ от гр. Варна, артист, 27 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
22. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗЛАТЕВ от гр. Варна, 27 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
23. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ от гр. Варна, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан.
   Осъжда на ПЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 10 години, като присъжда една червърт от целия им имот в полза на държавното съкровище:
24. ПЕНЧО НИКОЛОВ КАМЧИЙСКИ от гр. Варна, 19 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
25. КРУМ ТОДОРОВ ИСАЙЛОВ от гр. Варна, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъжда;
26. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МУТАФОВ от гр. Варна, 31 годишен, радиомонтьор, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
27. ТОДОР ИВАНОВ ШОЙЛЕВ от гр. Варна, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
28. СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ от гр. Варна, 23 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
29. МИНЧО БОЧЕВ ШЕЙТАНОВ от гр. Варна, 41 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
30. СТЕФАН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ от гр. Варна, 25 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
31. ТРИФОН БОЧЕВ ТЕНЧЕВ от с. Бяла, Варненско, земеделец, 34 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
32. НИКОЛА КОСТОВ СТАНЧЕВ от гр. Варна, аптекар, 55 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ТРИ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, а за поменатия ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ да заплати глоба за държавното съкровище 300 000 (триста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 8 години, като присъжда една четвърт от целия им имот в полза на държавното съкровище;
33. ПАНАЙОТ СТОЯНОВ КУРТЕВ от гр. Варна, 46 годишен, бивш директор на търговското училище, българин, грамотен, женен, неосъждан;
34. ВЕНКО АТИЛОВ НЕДЕВ от гр. Варна, 19 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
35. ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЙОРДАКЕВ от гр. Варна, 33 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
36. ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ от гр. Варна, 32 годишен, питиепродавец, българин, грамотен, разведен, неосъждан;
37. АТАНАС ВАСИЛЕВ РАЕВ от гр. Варна, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
38. ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, 56 годишен, комисионер, българин, грамотен, женен, неосъждан;
39. ГОЧО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ от гр. Варна, 66 годишен, пенсионер, българин, грамотен, женен, неосъждан;
40. НИКОЛА ПЕТРОВ БОРИСОВ от гр. Варна, 70 годишен, адвокат, българин, грамотен, женен, неосъждан;
41. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ от гр. Варна, 31 годишен, чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
42. САВА КОСТОВ ИВАНОВ от гр. Варна, 62 годишен, пенсионер, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДВЕ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, а за поменатия НИКОЛА ПОПОВ ХРИСТОВ да заплати глоба за държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 7 години, като присъжда една червърт от целия им имот в полза на държавното съкровище:
43. НИКОЛА ПОПОВ ХРИСТОВ от гр. Варна, 70 годишен, адвокат, българин, грамотен, женен, неосъждан;
44. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МУСТАКОВ от гр. Варна, 60 годишен, инжинер, българин, грамотен, женен, неосъждан;
45. ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ МУТАФОВ от гр. Варна, 60 годишен, учител, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 50 000 (петдесет хиляди) лева, а за поменатия ЗЛАТАН СТОЯНОВ БРЪЧКОВ да заплати глоба за държавното съкровище 300 000 (триста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 6 години.
46. ЗЛАТАН СТОЯНОВ БРЪЧКОВ от гр. Варна, 75 годишен, инжинер, българин, грамотен, вдовец, неосъждан;
47. ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ КАРАНЕЙЧЕВ от гр. Варна, 28 годишен, монтьор, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
48. БОРИС ПЕТРОВ ФИЛЧЕВ от гр. Варна, 43 годишен, фризьор, българин, грамотен, женен, неосъждан;
49. ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЛОЛОВ от гр. Варна, 65 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор. Отлага изпълнението на наказанието им съгласно чл.1 от Закона за условно изпълнение:
50. ВЛАДИМИР КОСТОВ ПОПОВ от гр. Варна, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
51. ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ КАРАГЪОЗОВ от гр. Варна, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
52. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ от с. Обзор, Поморийско, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
53. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ от гр. Варна, 18 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
54. СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, 18 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
55. СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ от гр. Варна, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
56. ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ КАЛУДОВ от гр. Варна, 18 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
57. ТОДОР ЙОВЧЕВ ТОДОРОВ от с. Султанци, Провадийско, 19 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
58. АПОСТОЛ ПЕТКОВ ИЛИЕВ от гр. Варна, 18 годишен, ученик, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
59. ПЕТЪР Р. МИХАЙЛОВ от гр. Варна, 49 годишен, счетоводител, българин, грамотен, женен, неосъждан;
60. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ТАБАКОВ от гр. Варна, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан;
61. МИХАИЛ ИВАНОВ ДАСКАЛОВ от гр. Варна, 46 годишен, чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
62. КИРО ЖЕЧЕВ КЪНЕВ от гр. Варна, 67 годишен, пенсионер, българин, грамотен, женен, неосъждан;
63. АЛЕКСАНДЪР ВИЧЕВ РАНКОВ от гр. Варна, 62 годишен, търговец, българин, грамотен, женен, неосъждан;
64. СТЕФАН ПЕТКОВ СТАЙКОВ от гр. Варна, 43 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, неженен, неосъждан.

   III. Като членове на Българо-немското дружество в град Варна за периода 1941-1944 год., са поставили същото изцяло в служба на германската пропаганда в страната, като за тази цел, дружеството организирало сказки на видни нацисти, които са идвали в гр. Варна, откривали и закривали сказките им с речи за величието и грандиозноста на всичко немско, правили декларации, че българския народ стои зад третия Райх и неговия "велик" водач в борбата му с болшевизма. Уреждали празненства и гощавки по случай германската окупация на изток и особенно при падането на някой голям съветски град, пили наздравици и вдигали тостове за непобедимоста на германската войска и оръжие. Предоставили помещението на дружеството за клуб на германската нацистка колония в град Варна.
   Поради което по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2 и 3 от Наредба-закон за съдене от Народен съд осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор. Отлага изпълнението на наказанието съгласно чл.1 от Закона за условно изпълнение:
65. ВИЛХЕЛМ ВЕЛИЗАРОВ РУЕВСКИ от гр. Варна, 52 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан.

   V. Като отговорни редактори, професионални журналисти и сътрудници на вестниците "Поща", "Варненски новини" и "Черно море", и като автори на статии, сказчици и оратори по различни случаи през военния период от 1941-1944 год. поставили вестниците, перото и словото си в служба на прогерманската българска политика, провеждана последователно и упорито от фашистките управници в служба на германския империализъм и във вреда на интересите на българския народ, организирали, създавали и подържали убеждение у четците и слушателите си, че германската техника е ненадмината, че германската военна мощ е неограничена, че стратегическия гений на германското главно командване е нещо изключително, което гарантира германската победа и че българския народ е между най-щастливите съюзници на Третия Райх. Не са скъпили средства, за да очернят противниците на триъгалната коалиция Рим - Берлин - Токио. Поддържали съзнателно убеждения у четците и слушателите си, че народите на Съветския Съюз не ще издържат на напора на германската армия и че Червената армия търпи поражения по всички бойни фронтове и че нейната капитулация всеки момент, с единствената цел да подготвят и осигурят намесата на България във войната срещу Съветския съюз. Одобрявали и възхвалявали всички мерки на правителството в борбата му срещу антифашисткия фронт, уверявали читателите и слушателите си, че привържениците на този фронт са се продали на Москва. Поради което нямало наказание, което би било тежко за тях.
   Поради което и на основание чл.2 п.10 във връзка с п.п.1,2,5 и 7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда на ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 20 години, като присъжда и половината им имот в полза на държавното съкровище:
66. ЯНКО ПЕТКОВ ЯНКОВ от гр. Варна, 23 годишен, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан;
67. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЯПКОВ от гр. Варна, 52 годишен, бивш чиновник, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 15 години, като присъжда и една четвърт от имота им в полза на държавното съкровище:
68. ИВАН ВЕЛЧЕВ ЖЕКОВ от гр. Провадия, 51 годишен, адвокат, българин, грамотен, женен, неосъждан;
69. Д-Р ЦВЯТКО НЯГОЛОВ ЦВЯТКОВ от гр. Варна, 46 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ТРИ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева за ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ и 300 000 (триста хиляди) лева за Д-Р ЯНАКИ ИВАНОВ АРНАУДОВ, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 8 години, като присъжда и една четвърт от имота им в полза на държавното съкровище:
70. ЛЮБЕН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ от гр. Варна, 30 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
71. Д-Р ЯНАКИ ИВАНОВ АРНАУДОВ от гр. Варна, 54 годишен, бивш професор, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДВЕ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева за БОЯН АБАДЖИЕВ и 300 000 (триста хиляди) лева за ТОДОР ГАНЕВ СТОЯНОВ, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 7 години, като присъжда и една четвърт от имота им в полза на държавното съкровище:
72. БОЯН АБАДЖИЕВ от гр. Варна, 55 годишен, индустриалец, българин, грамотен, женен, неосъждан;
73. ТОДОР ГАНЕВ СТОЯНОВ от гр. Варна, 43 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 50 000 (петдесет хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор. Отлага изпълнението на наказанието им съгласно чл.1 от Закона за условно изпълнение:
74. АНДЖЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ ПОПОВ от гр. Варна, 24 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан;
75. ФИКРЕТ ОСМАНОВ МЕДЖИДОВ от гр. Варна, 19 годишен, ученик, турчин, грамотен, неженен, неосъждан;
76. СТЕФАН ХРИСТОВ КОЙЧЕВ от гр. Варна, 31 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   VI. През военния период 1941 - 1944 год. са се поставили доброволно в служба на полицията, войската и жандармерията, събирали сведения за борците от антифашисткия фронт и ги предавали на съответните началници, вследствие на което много български граждани са били арестувани, бити и изтезавани по участъците, интернирани или изпращани в специалните концлагери и черни роти.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, наказуеми по чл. 2 п. 8 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплати в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 20 години, като присъжда и половината имот в полза на държавното съкровище:
77. МИХАИЛ АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ от гр. Варна, 47 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплати в полза на държавното съкровище 300 000 (триста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 15 години, като присъжда една четвърт от имота му в полза на държавното съкровище:
78. ХРИСТО МИРЧЕВ ИВАНОВ от с. Пчелник, 48 годишен, търговец, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ПЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 10 години, като присъжда една четвърт от имота му в полза на държавното съкровище:
79. ДИМИТЪР МАРИНОВ МЕДНИКАРОВ от с. Долен чифлик, 59 годишен, бивш кмет, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ТРИ ГОДИНИ ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 8 години:
80. ВАСИЛ ЙОСИФОВ СОТИРОВ от гр. Варна, 30 годишен, бивш кмет на с. Рудник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
81. НИКОЛА СТОЙКОВ МАТЕЕВ от гр. Варна, 39 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.
   Осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЗАТВОР и да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл 30 от Наказателния закон за срок от 6 години:
82. КОСТАДИН ТРАЯНОВ ВЪЛЧЕВ от с. Равна гора, 36 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
83. МИХАИЛ НИКОЛОВ ТОМОВ от с. Приселци, 36 годишен, бивш кметски наместник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
84. КОСТАДИН ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ от с. Дюлино, 45 годишен, земеделец, българин, грамотен, женен, неосъждан;
85. КИРИЛ ПАНАЙОТОВ ПЕТКОВ, 29 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
86. ГОСПОДИН ИВАНОВ СТОЯНОВ от с. Дюлино, 61 годишен, бивш кметски наместник, българин, грамотен, женен, неосъждан;
87. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ от с. Дюлино, 30 годишен, земеделец, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   VIII. Като е използвал връзките си с комисаря по еврейските въпроси и положението си на ликвидиратор на еврейски предприятия във Варна, при ликвидиране на последните е набави за себе си и за други лица противозаконна имотна облага, като е продавал стоки и инвентар писал в протоколите цени, по-ниски от действителните, а разликата прибирал за себе си. Задържал за себе си подлежащите за продажба и без да плаща. Продавал е на безценица домашна мебел, въпреки, че е бил предизвестен, а и той знаел, че тя не следва да бъде продадена и изисквал да бъдат ликвидирани неподлежащи на ликвидация предприятия и изнудвал разни занаятчии и търговци.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, наказуеми по чл. 2 п.п. 4 и 10 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на 3 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ за срок от 8 години. Да заплати 300 000 (триста хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, присъжда 1/4 от всичкия му имот в полза на държавното съкровище:
88. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФОВ от гр. Варна, 51 годишен, адвокат, българин, грамотен, женен, неосъждан.

        ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 26