Варна, 5 февруари 1945 година1
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: ПЕТЪР ИВАНОВ БОМБОВ
Членове: 1. ДОБРИ СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
2. ДИМИТЪР ПЕЕВ
3. ДАНА СТОЯНОВА МУРАДАНЛАРСКА
4. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ и стенографите ПЕТЪР ИВАНОВ, ИВАН ТРИФОНОВ И ПАВЕЛ МИНЧЕВ ЙОНОВ, по наказателно дело 1 / 1945 г., след като извърши от 22 януари 1945 г. до днес съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу сьюзените народи и за злодеянията свързани с нея.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   На 4 май 1942 г. са организирали и провели акция по преследването на нелегални комунистически функционери, укрили се в с. Водица, Варненско, в завързалата се престрелка са убили нелегалния комунистически функционер ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ от с. Аксаково, Варненско, арестували другарите му - нелегалния ИЛИЯ ДИМИТРОВ и НАНКО НЕДЕВ и двамата от Варна и много жители на с. Водица, Варненско, като укриватели на нелегалните и на всички нанесли жесток побой с гуми и дървета както в селото, така и във Варненското полицейско коменданство, за да изтръгнат показания-признания. Освен това по пътя за Варна в гората, смъкнали от камиона пребитият от бой нелегален ИЛИЯ ДИМИТРОВ и го застреляли.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище:
1. Поручик ПЕТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ от гр. Шумен, българин, грамотен, женен, неосъждан, офицер за сигурност.

   На 13 януари 1944 г. са организирали и провели акция по претърсване и прочистване гората в местноста БАТОВА, като при това са открили бункера и са стреляли с картечни пистолети и пушки и са хвърляли бомби във вътрешноста на бункера и убили партизаните МИХАИЛ ИВАНОВ от гр. Варна и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ от с. Кипра, Варненско. По нареждане на обвиняемите Иван Стефанов Райнов и полк. Илия Иванов останалите подсъдими арестували горския стражар ТОДОР АТАНАСОВ БОЕВ, отвели го в гората и там с тояги и юмруци го убили, като преди погребението на трупа му.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище:
2. ВАСИЛ ПЕТРОВ МАКРИЕВ от гр. Варна, 50 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 5 000 (пет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, 1/10 от целия му имот в полза на държавното съкровище. Съдът прилага чл. 1 от закона за условно осъждане:
3. Капитан ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ НОЕВ от гр. Варна, 36 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан.

   На 2 юли 1944 г. организирали и провели убийството на деветте комунистически функционери, между които членовете на Ок на РП (к) - Варна, а именно ЯНКО КОСТОВ ИЛИЕВ, ХАРАЛАМБИ КРЪСТЕВ ДОНЧЕВ, СТАНКО СТАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ДОБРЕВ СТОЙЧЕВ от с. Изгрев, Варненско, ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ от с. Изгрев, Варненско, ЯНКО АТАНАСОВ КАРАГЯУРОВ, ГАРАБЕД СИСАК ХАМАДУР, АРТЮН БОХОСЯН ОВАНЕЗОВ и АГОП МАГАРДИЧ БАРОНЯН от с. Кипра, Варненско, които пребити от бой и с вързани ръце, счупени кости и изкъртени зъби, били натоварени на камион и отвели край брега на Карантината. Там ги нахвърляли в предварително приготвена лодка и отплавали на 15 км. навътре в морето. След което на един по един им отвързали ръцете, събличали им дрехите и там били разстреляни в гърба, като изхвърляли труповете в морето, за да прикрият по този начин престъплението си.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 20 години, да заплатят по 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, присъжда 1/2 от целия им имот в полза на държавното съкровище:
4. Капитан ПАНАЙОТ РАДЕВ МИЛАРОВ от гр. Варна, 45 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.
5. Мичман АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ БОГДАНОВ от гр. Варна, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.
6. Мичман ВАСИЛ АНЧЕВ ПЕТРОВ от гр. Варна, 25 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш офицер.

   IV жандармерийска дружина провела акция за преследването на партизанския отряд "Васил Левски", която била около с. Бърдарево и който отряд бил издаден от подсъдимият КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ, партизанин от отряда, но възползвайки се от доверието на другарите си партизани, той избягал и се поставил в услуга на IV жандармерийска дружина и посочил лагера на партизаните. Последните били изненадани и в завързалата се престрелка пада убита партизанката ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА от с. Кичево, Варненско и ПЕТЪР МАРИНОВ от с. Припек, Варненско. След това останалите подсъдими съблекли гола ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА и ограбили всичките долни дрехи и принадлежности, които разпределили помежду си и се гаврили с нейния труп.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 20 години, да заплатят по 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, присъжда 1/2 от целия им имот в полза на държавното съкровище:
6. Офицерски кандидат ИВАН Н. ИНГИЛИЗОВ - отсъстващ.
7. Поручик КРАЙЧО ИВАНОВ МИТЕВ от гр. Перник - отсъстващ.

   Публично е заявил, че в с. Вълчи дол има комунисти и което донасял на властите, полицията и войската. Поради което и на основание чл.2 п.п.8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище.
8. ГЕОРГИ МАНЕВ, живущ в с. Вълчи дол, Провадийско, аптекар.

   Като член на управата за българо-немското дружества, устройвал събрания и публични беседи, в които се удобрявала прогерманската политика на фашистките правителства в страната, войната, която е обявена на съюзените народи при това дейно и съществено е допринесъл за провеждането на вътрешната политика на фашистките правителства - за борба против антифашистите и мерките против евреите.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище и го лишава от правата по чл. 30 от НЗ за 10 години.
9. ХРИСТО ПОПОВ от Варна, оф. кандидат в школа за запасни офицери.

   Като член на Цанковото "движение" и заклет враг на комунистите, се е радвал на огромно доверие в средите на полицията и власта. Използавал връзките си с представителите на последната и успявал по такъв начин да набави за себе си противозаконна облага; следил колегите си - адвокати, проявяващи се като левичари и редовно уведомявал полицията за поведението им в колегията и обществото, вследствие на което някой от тях били интернирани; получавал от 1941 г. до 9 септември 1944 г. позиви и бюлетини с фашистки дух и противонародно съдържание лично от кръволока Александър Цанков и ги разпространявал.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 20 години, да заплати 300 000 (триста хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, присъжда 1/2 от целия му имот в полза на държавното съкровище:
10. ИВАН ХРИСТОВ ДУЧЕВ от Варна, адвокат.

    От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. като бивши офицери, околийски управители, полицейски коменданти, полицаи са заповядвали и нанасяли зверски побоища на задържани и обвинени в противодържавна дейност борци за народна свобода - войници и граждани - вследствие на което мнозина са намерили смъртта си по участъци и казарми, били са ги с тояги, бичове, приклади, горили са ги и с газови лампи, поставяли са ги боси на натрошени керемиди, след като са били бити по ходилата и оставяли са ги със седмици на вода и хляб, дни наред не са им давали храна и вода, нанасяли им побоища, без да държи за здравето и живота им.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 20 години, да заплатят по 300 000 (триста хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, присъжда 1/2 от целия им имот в полза на държавното съкровище:
11. Фелдфебел ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна.
12. ВЕСЕЛИН КОСТОВ ЕВСТАТИЕВ, бивш разузнавач от гр. Варна.
13. КИРО ДИМОВ ИВАНОВ, бивш полицай от с. Китка, Варненско.
   На основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда се на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище и ги лишава от правата по чл 30 от НЗ за срок от 15 години.
14. Лейтенант АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ РАЙНОВ от гр. Варна.
   На основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище и ги лишава от правата по чл. 30 от НЗ за 10 години:
15. Кондуктор флота ИГНАТ ДАНАИЛОВ ШОПОВ от Варна.
16. Кондуктор флота ИВАН СТОЙЧЕВ КАЗАРОВ от Варна.
17. ИВАН НИКОЛОВ ТОДОРОВ, бивш полицай от с. Изворско.
18. ГЕОРГИ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ, бивш полицай от с. Новградец.
   На основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР. Съдът прилага чл. 1 от закона за условно осъждане.
19. ИЛИЯ ПЕТКОВ ЕДРЕВ, бивш полицай от с. Болярци, Варненско.

   От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. доброволно са служили в полицията, жандармерията и войската, като събирали сведения за всички противофашистки прояви на антифашисти, предавали са ги е на съответните началници, които са заповядали, организирали и провеждали претърсвания, арести и интернирания. Само благодарение на тези сведения полицията, жандармерията и войската можеха да вършат изброените в съответните места на настоящата присъда побоища, безчинства, убийства и мародерства.
   Поради което и на основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 20 години, да заплатят по 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище:
20. АНТИМ АЛЕКСИЕВ ЛЕВТЕРОВ от с. Орешак, Варненско.
21. ИВАН ЕВДОКИМОВ МАРИНОВ, чиновник от с. Новградец, Варненско.
22. СТЕФАН ТОДОРОВ АРАБАДЖИЕВ от с. Белослав, Варненско.
23. ИВАН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ от с. Юнец, Варненско.
24. КОСТА ГЕОРГИЕВ ТОРОМАНОВ от с. Долен Чифлик, Варненско.
25. ДИМИТЪР СТАЙКОВ КАЛЪЧЕВ от с. Долен Чифлик, Варненско.
26. МАРИН РАЙЧЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, бивш началник на ЖП гара - Варна.
27. КРУМ НИКОЛОВ КЪНЧЕВ от гр. Варна.
28. АТАНАС ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ от с. Бояна, Провадийско.
29. БОРИС ЖЕЛЯЗКОВ КРЪСТЕВ от с. Крумово, Варненско.
   На основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и лишение от права по чл. 30 от НЗ за 15 години, да заплатят по 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище:
30. ТОДОР АРХОНТИЕВ ИВАНОВ от с. Кичево, Варненско.
31. ЯНИ МИТЕВ ПЕЕВ от с. Климентово, Варненско.
32. ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ от с. Приселци, Варненско.
33. АНТИМ АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ от с. Кичево, Варненско.
34. АЛЕКСИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ от с. Кичево, Варненско.
35. ЧЕРНЮ АТАНАСОВ ЧЕРНЕВ от с. Константиново, Варненско.
36. МАНОЛ ИЛИЕВ ДИМОВ от с. Новградец, Варненско.
37. СТАНЧО СТАНЕВ СТАНЧЕВ от гр. Варна.
38. СЛАВИ АТАНАСОВ ЯМБОЛОВ от с. Ботево, Варненско.
39. ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ, бивш кмет на с. Ботево, Варненско.
40. ИЛИЯ МИХОВ ГЕОРГИЕВ, бивш кмет на с. Ново Оряхово, Варненско.
41. КОСТАДИН ПАСКОВ КОСТАДИНОВ от с. Рудник, Варненско.
42. СТАНЧО СТАНЕВ ЦОНЕВ от с. Друмево.
   На основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище и ги лишава от правата по чл. 30 от НЗ за 10 години.
43. ДРАГАН СЛАВОВ МИХОВ от с. Момино, Варненско.
44. КОСТА ФЛОРОВ ИВАНОВ, бивш кмет на с. Рудник, Варненско.
45. ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ от с. Припек, Варненско.
46. ХРИСТО СТОЯНОВ АТАНАСОВ от гр. Варна, кв. Аспарухово.
47. АНДРЕЙ ТЕМЕЛКОВ от гр. Варна.
   На основание чл.2 т.п. 8 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят по 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище и ги лишава от правата по чл. 30 от НЗ за 5 години.
48. ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ГЕНЧЕВ от с. Момино, Варненско.
49. НАЧО МИЛЕВ НАЧЕВ от с. Бяла, Варненско.
50. ДИМИТЪР ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ от с. Изворско, Варненско.
51. ЙОРДАН ХАРАЛАМБИЕВ МАРКОВ, бивш кмет на с. Аксаково.

ПРИСЪДАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Следват подписи на ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЧЛЕНОВЕ НА СЪДА

1) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.1,а,е 13