Варна, 24 март 1945 година
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: САВА ЯНАКИЕВ САВОВ
Членове: СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ЗАРА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЯТА ЯНКОВА КОСТОВА
КУЗМАН ПАНДОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ, по наказателно дело 5/1945 г., след като извърши от 12 март 1945 г. до 20 март 1945 год. съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея, ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   През различни времена на периода 1941 - 1944 година доброволно или срещу заплащане са се поставяли в услуга на немското военно полицайско разузнаване на Балканите със седалище в гр. Варна, като събирал и давал сведения за настроението на народите от окупираните временно от германците балкански страни и специално за отношението им към германо-руската война: като някой от тях давали писмено доклади на шефа на германската полиция - Варна, за стопанското и политическо положение на Варна и околията, за вътрешно проявената дейност на комунистическата партия, за размера и обхвата на партизанското движение, за състоянието на еврейския въпрос и мерките на правителството и местните власти срещу евреите. Поддържали тесни връзки с ръководителя на германското морско разузнаване КЕЛЕР, и по негова поръка събирал и давал сведения за движението, товарите и екипажите на всички кораби, плували в черно море, като за целта предприемали специални пътувания до Цариград, Кюстенджа, Одеса, Николаевск и други черноморски пристанища и посочили по искане на КЕЛЕР, входовете и изходите на незаетите съветски черноморски пристанища: Новоросийск, Туапсе и Батум, известни им от по-раншни пътувания; вербували сами сътрудници за немското военно полицейско разузнаване и ги представяли на това разузнаване. Монтирали специални радиопредавателни станции, служещи изключително на военно-полицейското разузнаване, съгласили се и почнали изучаването на Морза за специалното обслужване на германското командване от тила на червената армия, в случай, че се наложи оттеглянето на немците от Варна и областа и интервенирал пред генерал ХРИСТОВ за засилване борбата срещу партизаните и другите борци за народни свободи.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР и да заплатят в полза на дъжавното съкровище 2 000 000 (два милиона) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
1. ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРЛОВСКИ от гр. Варна, 61 годишен, бивш морски капитан, българин, грамотен, женен, неосъждан.
2. ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ от гр. Варна, 49 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.
3. ЕГОН ПИЕТРО ТЕРЦЕТА, живущ в гр. Варна, 46 годишен, параходен представител, австриец, грамотен, женен, неосъждан.

   Като водачи, съветници и членове на Съюза на българските национални легиони, ратници за "напредъка" на българщината, "Социалното движение" на Александър цанков, обществена сила и общогражданския комитет, получавали, чели, сами издавали и препечатвали вестници, списания и позиви с противонародно съдържание, целящи създаването на настроение в полза на водената от фашистките управници политика и срещу борещите се против тази политика политически групировки и граждани и главно срещу челния отряд на антифашисткия фронт - партизаните; намирали, че вземаните от правителството мерки срещу надигащата се опасност от ляво и в особеност срещу партизанското движение били недостатъчно крути и апелирали за още по-енергична борба по тази линия и сами предлагали услугите си, чрез създаване на специални организации, комитети и бойни групи, за успешното провеждане на тази борба. Обявили се решително против обещанията на правителството Багрянов да върне по домовете им интернираните граждани и да даде политическа амнистия на политзатворниците; ратували за още по-тясно сътрудничество с Германия във войната срещу Съветския Съюз, сами убедени, а и другите се стремели да убедят с писания, сказки и беседи "че само победата на Хитлера ще осигури на България водаческо място на Балканите, че само след тази победа България ще бъде обединена и велика."; апелирали за безпощадна война с всички комунисти, заповядали, одобрили, организирали и провели тайна разузнавателна служба при легиона за следене, издирване и предаване на полицията и войската лицата от антифашисткия фронт, за да бъдат обезвредени с всички възможни средства, и под лозунга "Научавайте и издирвайте всички техни сборове, планове и действия", заповядали, одобрили, организирали и провели създаването на бойни групи при легиона, които със съдействието на ген. Христов и неговата помощ, почнали да обучават военно за водене на улични боеве, за да ги противопоставят на антифашисткия фронт, в случай, че привържениците му се опитат да овладеят властта по пътя на въоражено въстание; влезли във връзка с началника на държавна сигурност във варна и началника на военното разузнаване, и са дали съгласие да предоставят легионери за специални задачи. Заповядали, одобрили, организирали и нанасяли побои на посочени им от разузнавателната служба граждани принадлежащи към еврейското малцинство и антифашистки групировки.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.8 и 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР и да заплати в полза на дъжавното съкровище 1 000 000 (един милион) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
4. ЖИВКО АНТОНОВ БОРЛАКОВ от гр. Варна, 40 годишен, адвокат, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   През периода 1941-1944 год. зарязал паството си, забравил Бога, неговия Син и Матер, скъсал с християнските си задължения, благословил войната, водена от Германия срещу Съветския съюз и другите мирилюбиви народи и сам станал глашатай на тази война. Плащан от Германския консул във Варна, заловил се с активна пропаганда на войната като сам разпределял и ревносно разпространявал получавания в консулството огромен пропаганден материал от снимки, кинопрегледи, филми, книги, брошури, вестници и др., превеждал и писал на машина надписите, стоящи под снимките.
   Поради което по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2 и 5 от Наредба-закон за съдене от Народен съд го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИВРИЕВ от гр. Варна, 38 годишен, протестански пастор, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   Като отговорни редактори, професионални журналисти и сътрудници на вестниците "Поща", "Варненски новини" и "Черно море", и като автори на статии, сказчици и оратори по различни случаи през военния период от 1941-1944 год. поставили вестниците, перото и словото си в служба на прогерманската българска политика, провеждана последователно и упорито от фашистките управници в служба на германския империализъм и във вреда на интересите на българския народ, организирали, създавали и подържали убеждение у четците и слушателите си, че германската техника е ненадмината, че германската военна мощ е неограничена, че стратегическия гений на германското главно командване е нещо изключително, което гарантира германската победа и че българския народ е между най-щастливите съюзници на Третия Райх. Не са скъпили средства, за да очернят противниците на триъгалната коалиция Рим - Берлин - Токио. Поддържали съзнателно убеждения у четците и слушателите си, че народите на Съветския Съюз не ще издържат на напора на германската армия и че Червената армия търпи поражения по всички бойни фронтове и че нейната капитулация всеки момент, с единствената цел да подготвят и осигурят намесата на България във войната срещу Съветския съюз. Одобрявали и възхвалявали всички мерки на правителството в борбата му срещу антифашисткия фронт, уверявали читателите и слушателите си, че привържениците на този фронт са се продали на Москва. Поради което нямало наказание, което би било тежко за тях.
   Поради което и на основание чл.2 п.10 във връзка с п.п.1,2,5 и 7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда ги на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР и да заплати в полза на дъжавното съкровище 1 000 000 (един милион) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
6. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ от гр. Варна, 62 годишен, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан.
7. ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, 46 годишен, журналист, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   През военния период 1941 - 1944 год. са се поставил доброволно в служба на полицията, войската и жандармерията, събирал сведения за борците от антифашисткия фронт и ги предавал на съответните началници, вследствие на което много български граждани са били арестувани, бити и изтезавани по участъците, интернирани или изпращани в специалните концлагери и черни роти.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.1,2 и 5 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, наказуеми по чл. 2 п. 8 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР и да заплати в полза на дъжавното съкровище 1 000 000 (един милион) лева, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
8. ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ от гр. Варна, 47 годишен, бивш чиновник, българин, грамотен, женен, неосъждан.

   През 1944 год., когато са извеждали от килиите осъдените на смърт политзатворници, за да ги отведат до бесилките предварително им нанасяли побоища; участвал в обесването на всички политзатворници, държал се извънредно грубо с тях, използвал властта си на главен надзирател, карцирал ги без повод само, за да им причини мъки и страдания.
   Поради което и на основание чл.2 във връзка с п.п.7 и 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда на ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР и да заплати в полза на дъжавното съкровище 1 000 000 (един милион) лева, заменима при несъстоятелност с шест месеца тъмничен затвор, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
9. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Варна, 30 годишен, бивш главен надзирател при Варненския местен затвор, българин, грамотен, женен, неосъждан.

        ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 26