Обвиняем в Народен съд
Варна, 5 февруари 1945 година1
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Първият състав на Народния съд във Варненска област, състоящ се от:
Председател: ПЕТЪР ИВАНОВ БОМБОВ
Членове: 1. ДОБРИ СТОЯНОВ ЦВЕТКОВ
2. ДИМИТЪР ПЕЕВ
3. ДАНА СТОЯНОВА МУРАДАНЛАРСКА
4. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
и в присъствието на народния обвинител ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ и при секретар ВИОЛИН ОЛЯНОВ и стенографите ПЕТЪР ИВАНОВ, ИВАН ТРИФОНОВ И ПАВЕЛ МИНЧЕВ ЙОНОВ, по наказателно дело 1 / 1945 г., след като извърши от 22 януари 1945 г. до днес съдебното дирене свободно, по разум и съвест на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на българите в Световната война срещу сьюзените народи и за злодеянията свързани с нея.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   На 4 май 1942 г. са организирали и провели акция по преследването на нелегални комунистически функционери, укрили се в с. Водица, Варненско, в завързалата се престрелка са убили нелегалния комунистически функционер ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ от с. Аксаково, Варненско, арестували другарите му - нелегалния ИЛИЯ ДИМИТРОВ и НАНКО НЕДЕВ и двамата от Варна и много жители на с. Водица, Варненско, като укриватели на нелегалните и на всички нанесли жесток побой с гуми и дървета както в селото, така и във Варненското полицейско коменданство, за да изтръгнат показания-признания. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Всеки един от тях да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
1. Поручик ТОДОР ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, 28 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, офицер.
2. НИКОЛА СТЕФАНОВ ИВАНОВ от с. Ломци, Поповско, 28 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бръснар.

   На 19 декември 1943 г. са се престарали в диренето на укриващи се около Варна нелегални комунистически функционери, като са излезли извън определения им за претърсване район, като благодарение на това им престараване са успели да се доберат до кьошка, в който се е укривал нелегалният ЗДРАВКО БОМБОВ от с. Новградец, Варненско, открили стрелба по вратата и прозорците и по такъв начин заставили ЗДРАВКО БОМБОВ, за да не попадне в ръцете им жив, да се самозастреля. След като вече е бил полумъртав, подсъдимите стреляли в главата му за да издейства награда. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Всеки един от тях да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
3. БОРИС ГЕОРГИЕВ МОНАСТИРОВ от гр. Варна, 39 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.
4. БОРИС ПОПОВ МАНОЛОВ от с. Въбел, Търговищенско, 28 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.

   На 13 януари 1944 г. са организирали и провели акция по претърсване и прочистване гората в местноста БАТОВА, като при това са открили бункера и са стреляли с картечни пистолети и пушки и са хвърляли бомби във вътрешноста на бункера и убили партизаните МИХАИЛ ИВАНОВ от гр. Варна и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ от с. Кипра, Варненско. По нареждане на обвиняемите Иван Стефанов Райнов и полк. Илия Иванов останалите подсъдими арестували горския стражар ТОДОР АТАНАСОВ БОЕВ, отвели го в гората и там с тояги и юмруци го убили. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплатят 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
5. Фелдфебел МАРКО АТАНАСОВ от гр. Варна, 38 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан.
6. СТОЙЧО СТОЯНОВ КУПЕНОВ от гр. Варна, 28 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.
7. МАРИН ХАРАЛАНОВ МАРИНОВ от гр. Варна, 24 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, бивш полицай.

   IV жандармерийска дружина провела акция за преследването на партизанския отряд "Васил Левски", която била около с. Бърдарево и който отряд бил издаден от подсъдимият КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ, партизанин от отряда, но възползвайки се от доверието на другарите си партизани, той избягал и се поставил в услуга на IV жандармерийска дружина и посочил лагера на партизаните. Последните били изненадани и в завързалата се престрелка пада убита партизанката ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА от с. Кичево, Варненско и ПЕТЪР МАРИНОВ от с. Припек, Варненско. След това останалите подсъдими съблекли гола ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА и ограбили всичките долни дрехи и принадлежности, които разпределили помежду си и се гаврили с нейния труп. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплатят 2 000 000 (два милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
8. Капитан СТОИЛ ВЪРБАНОВ ДАСКАЛОВ 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, офицер.
9. ВЪЛКО ЯНКОВ ВЪЛКОВ - отсъстващ.
10. Подофицер НИКОЛА ЯНЧЕВ НИКОЛОВ от с. Галата, Варненско, българин, грамотен, неосъждан, жандармерист.
11. ТОДОР ЙОРДАНОВ МИТКОВ от с. Китка, Варненско, 26 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, жандармерист.

   От 1941 до 9 септември 1944 г. в качеството на надзирател в Местния затвор - Варна извеждал осъдените на смърт политически затворници за да ги отведе на бесилката, предварително им нанасял жестоки побоища, като при това, без да са задължени служебно, срещу възнаграждение от 300 (триста) лева за обесен, е вършил работата на палачи - били са обесени по този начин ПЕТЪР НИКОЛОВ, АНТОН ПРУТКИН, Д. ВАНКОВ, БЕНЮ ДУБАВИЦКИ, НАНКО НЕДЕВ, СТОЯН МУРАДАНЛАРСКИ, САВА ГАНЧЕВ, малолетните СТЕФААН ЙОВЧЕВ и ХРИСТО УЗУНОВ - последният бил обесен след като му били счупени костите по главата, ръцете и с вериги и белезници и много други борци за свобода. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава го от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище
12. СТОЯН АНДОНОВ АВРАМОВ от Варна.

   От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. като бивши офицери, околийски управители, полицейски коменданти, полицаи са заповядвали и нанасяли зверски побоища на задържани и обвинени в противодържавна дейност борци за народна свобода - войници и граждани - вследствие на което мнозина са намерили смъртта си по участъци и казарми, били са ги с тояги, бичове, приклади, горили са ги и с газови лампи, поставяли са ги боси на натрошени керемиди, след като са били бити по ходилата и оставяли са ги със седмици на вода и хляб, дни наред не са им давали храна и вода, нанасяли им побоища, без да държи за здравето и живота им. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплатят 500 000 (петстотин хиляда) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда имотите им в полза на държавното съкровище:
13. Подофицер ГАНЧО ИВАНОВ ЯНКОВ от Варна.
14. СТОЙЧО СТОЯНОВ КУПЕНОВ от Варна.

   От 1 януари 1941 до 9 септември 1944 г. доброволно са служили в полицията, жандармерията и войската, като събирали сведения за всички противофашистки прояви на антифашисти, предавали са ги е на съответните началници, които са заповядали, организирали и провеждали претърсвания, арести и интернирания. Само благодарение на тези сведения полицията, жандармерията и войската можеха да вършат изброените в съответните места на настоящата присъда побоища, безчинства, убийства и мародерства. Поради което и на основание чл.2 т.п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в Световната война, осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл. 30 от НЗ завинаги. Да заплатят 2 000 000 (два милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда имотите им в полза на държавното съкровище:
15. ДИМИТЪР СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ от Варна.
16. БОЖИДАР КИРОВ НАЗЪРОВ от Варна.
17. КИРИЛ МИТЕВ ДОБРИКОВ от Варна.
18. ЙОРДАН ЖЕЛЕЗОВ ПЕТРОВ от Варна.
19. ЙОРДАН СТ. МИТКОВ от Варна.
20. ИВАН ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ от Варна.

ПРИСЪДАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Следват подписи на ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЧЛЕНОВЕ НА СЪДА

1) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.1,а,е 13