Обвиняем в Народен съд     На 25 юли 1887 година в Търново, Великото Наросдно Събрание избра за княз на България Фердинанд Сакс Кобург-Готски. Този избор се оказа фатален за българската история в продължение на 57 години. С него се отвориха широко вратите на немския империализъм към Изток през Балканите. Настанил се здраво, чрез Фердинанд и династията му, в страната, той слага отпечатък, колорит и поставя под ръководство външната политика на Българската държава. Противопоставянето българския народ на близките му по език, кръв и интереси слвянски народи и особенно на братския руски народ, е основна политическа линия на немския империализъм в България. На 1 юли 1878 г. в Берлин, Бисмарк, заедно с други, унищожи Санстефанска България във вреда на руско-българските интереси. С този акт се създадоха "Националните идеали"; "Освобождение на поробените българи" и "Обединение на всички българи под скиптъра на българския цар". Историята на борбите, водени по погрешни пътища и с неподходящи средства, е история на Българската държава за повече от шест десетилетия. Подхранвайки безумната мечта на Фердинанд и по-късно на неговия син, за господство над Балканите и "Велика България", немския империализъм преследващ своите собствени цели и интереси на политическо и стопанско проникване на Балканите и Близкия Изток, винаги е успявал да насочи външната политика, на послушните му български правителства, по пътища, чужди на националните интереси, водещи само до войни и катастрофи. На 16 юли 1913 г. Фердинанд заповяда настъпление срещу съюзните сръбски и гръцки войски, разкъса с това балканския съюз и извърши едно от най-тежките престъпления спрямо "националните идеали", за осъществяването на който бе започната войната. За това престъпление и последвалата го национална катастрофа никой не му потърси сметка, никой не поиска наказанието му и той, ръководен от Берлин, се зае веднага с подготовката на втората ни национална катастрофа.
...............
    И тъй от септември до септември - в продължение на цели двадесет и една години, през които над сто хиляди паднаха в борбата и над две хиляди и петстотин къщи изгоряха. Но септември стана Май! Народът победи! И за да не се повтори никога вече това кърваво минало Той вика на съд всичките тези злодеи да отговаря всеки за своите престъпления, както следва:
I
1. Димитър Ичков - 46 годишен, бивш домакин на параход от гр. Варна, отсъствуващ
2. Добрин Ангелов Попов - 42 годишен, бивш секретар на Варненското околийско управление, от гр. Варна
3. Георги Иванов Карловски - 61 годишен, бивш морски капитан, от гр. Варна
4. Димитър Иванов Табаков - 45 годишен, бивш съдържател на курортисти, от гр. Варна
5. Георги Щерев Георгиев - 38 годишен, търговец, от гр. Варна
6. Богомил Костов Алексиев - 33 годишен, бивш домакин на кораб, от гр. Варна
7. Вангел Иванов Николов - 31 годишен, бивш моряк, от гр. Варна
8. Петър Иванов Гочев - 45 годишен, бивш морски капитан, от гр. Варна
9. Иван Димитров Матеев - 50 годишен, от гр. Варна
10. Димитър Иванов Попов - 49 годишен, бивш чиновник в БН Банка, от гр. Варна, отсъстващ
11. Гено Христов Генов - от гр. Варна
12. Егон Пиетро Терцета - 46 годишен, австриец, италиански поданик, живущ в гр. Варна
13. Луиджи Пиетро Терцета - 48 годишен, австриец, италиански поданик, живущ в гр. Варна
затова, че:
а) през различни времена на периода 1941 - 1944 година доброволно или срещу заплащане са се поставяли в услуга на немското военно полицайско разузнаване на Балканите със седалище в гр. Варна
б) събирали и давали сведения за настроението на народите от окупираните временно от немците балкански страни и специално за отношението им към германо-руската война
в) някой от тях давали писмено доклади за стопанското и политическо положение на Варна и околията. За външно проявената дейност на комунистическата партия, за размера и обхвата на партизанското движение, за състоянието на еврейския въпрос и мерките на правителството и местните власти срещу евреите. Докладите били предавани по специален канал на шефа на германската политическа полиция във Варна.
г) Поддържали тесни връзки с ръководителя на германското морско разузнаване Келлер. По негова поръчка събирали сведения за движението, товарите и екипажите на всички кораби, плуващи в черноморския басеин, за която цел предприемали специални пътувания до Цариград, Кюстенджа, Одеса, Николаевск и други черноморски пристанища.
д) други посочили по искане на Келлер, входовете и изходите на незаетите съветски черноморски пристанища: Новоросийск, Туапсе и Батум, известни им от по-раншни пътувания
е) Сами вербували сътрудници за немското военно полицейско разузнаване и ги представяли на това разузнаване
ж) трети монтирали специални радиопредавателни станции, служещи изключително на военно-полицейското разузнаване, съгласили се и почнали изучаването на Морза за специалното обслужване на германското командване от тила на червената армия, в случай, че се наложи оттеглянето на немците от Варна и областа.
    Въз основа на събираните по изложения начин сведения, германското командване и полиция определяли и вземали своите мерки за сигурност по Черноморското крайбрежие, Варна и областа и интервенирали пред генерал Христов и полицията за засилване борбата срещу партизаните и други народни борци.
    Извършените от подсъдимите деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2 и 5 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

II
1. Христо Недев Аврамов - 39 годишен, бивш чиновник от гр. Варна
2. Живко Антонов Борлаков - 40 годишен, адвокат от гр. Варна
3. Д-р Константин Христов Стоянов - 35 годишен, професор от гр. Варна
4. Никола Христов Вълков - 50 годишен, от гр. Варна
5. Панайот Стоянов Куртев - 46 годишен, бивш директор на търговското училище, от гр. Варна
6. Никола Гагов - 48 годишен, бивш чиновник търговската камара, от гр. Варна
7. Милко Кръстев Кънев - 26 годишен, свободен, от гр. Варна
8. Димитър Петров Боянов - 21 годишен, свободен, от гр. Варна
9. Георги Иванов Спасов - 24 годишен, свободен, от с. Надеждино, Асеновградско
10. Стефан Иванов Николов - 22 годишен, свободен, от гр. Варна
11. Кирил Георгиев Найденов - 29 годишен, радиотехник от гр. Варна
12. Михаил Анастасов Михайлов - 29 годишен, свободен, от гр. Варна
13. Димитър Цингаров - отсъстващ
14. Владимир Костов Попов - 20 годишен, свободен, от гр. Варна
15. Петко Владимиров Карагьозов - 20 годишен, свободен, от гр. Варна
16. Асен Димитров Бъчваров - 31 годишен, бивш чиновник от гр. Варна
17. Васил Николов Абаджиев - 27 годишен, артист, от гр. Варна
18. Георги Иванов Георгиев - от с. Обзор, Поморийско, отсъстващ
19. Пенчо Николов Камчийски - 19 годишен, свободен, от гр. Варна
20. Любомир Георгиев Господинов - 18 годишен, ученик, от гр. Варна
21. Крум Тодоров Исайлов - 21 годишен, свободен, от гр. Варна
22. Стефан Димитров Георгиев - 19 годишен от гр. Варна
23. Стилиян Георгиев Христов - 20 годишен, ученик от гр. Варна
24. Трифон Бочев Тенчев - 34 годишен, свободен от гр. Варна
25. Георги Петров Златев - 27 годишен, свободен от гр. Варна
26. Васил Панайотов Калудов - 18 годишен, ученик-техник, от гр. Варна
27. Георги Петров Мутафов - 31 годишен, свободен, от гр. Варна
28. Венко Атилов Недев - 19 годишен, ученик от гр. Варна
29. Тодор Иванов Шойлев - 21 годишен, свободен, от гр. Варна
30. Красимир Димитров Тодоров - 21 годишен, свободен, от гр. Варна
31. Тодор Йовчев Тодоров - 19 годишен, ученик от с. Султанци, Провадийско
32. Светослав Петров Иванов - 23 годишен, от гр. Варна
33. Апостол Петков Илиев - 18 годишен от гр. Варна
34. Минчо Бочев Шейтанов - 41 годишен, бивш чиновник от гр. Варна
35. Стефан Стефанов Илиев - 25 годишен от гр. Варна
36. Владимир Стефанов Йордакев - 33 годишен от гр. Варна
37. Петър Н. Михайлов - 48 годишен от гр. Варна
38. Любомир Стефанов Каранейчев - 28 годишен от гр. Варна
39. Йордан Стефанов Йорданов - 32 годишен от гр. Варна
40. Александър Михайлов Табаков - 32 годишен от гр. Варна
41. Стефан Венедикт Попов - 56 годишен от гр. Варна
42. Златан Стоянов Бръчков - 75 годишен, от гр. Варна
43. Милко Железов Железов - 72 годишен, от гр. Варна
44. Лука Бобев Доросиев - 53 годишен, адвокат от гр. Варна
45. Атанас Василев Раев - от гр. Варна
46. Георги Костадинов Георгиев - 56 годишен, от гр. Варна
47. Гочо Георгиев Гочев - 66 годишен, от гр. Варна
48. Петър Стоянов Николов - 64 годишен, бивш жител на гр. Варна
49. Никола Попов Христов - 70 годишен, адвокат от гр. Варна
50. Никола Петров Борисов - 53 годишен, чиновник, от гр. Варна
51. Александър Георгиев Мустаков - 60 годишен от гр. Варна
52. Михаил Иванов Даскалов - 46 годишен, чиновник от гр. Варна
53. Емануил Георгиев Мутафов - 60 годишен от гр. Варна
54. Киро Гечев Кънев - 67 годишен от гр. Варна
55. Георги Тодоров Лазаров - 31 годишен от гр. Варна
56. Александър Вичев Ранков - 62 годишен, книжар от гр. Варна
57. Иван Димитров Апостоловски - 32 годишен от гр. Варна
58. Сава Костов Иванов - 62 годишен от гр. Варна
59. Георги Атанасов Лолов - 65 годишен от гр. Варна
60. Никола Костов Станчев - 55 годишен, аптекар, от гр. Варна
61. Васил Д. Видинлиев - 57 годишен от гр. Варна
62. Едуард Донков Анчев - 56 годишен от гр. Варна
63. Борис Филчев Петров - 43 годишен от гр. Варна
64. Гъдю Кънев Кашев - 51 годишен от гр. Варна
65. Стефан Петков Стайнов - 41 годишен от гр. Варна
66. Петър Петков Зюмбюлев - 37 годишен от гр. Варна
67. Борис Миндов Манчев - 45 годишен от гр. Добрич, живее в гр. Варна
За това, че:
    Като водачи, съветници и членове на Съюза на българските национални легиони, Ратници за напредъка на българщината, Социалното движение на Александър цанков, обществена сила и Общогражданския комитет.
а) Получавали, чели, сами препечатвали и издавали вестници, списания и позиви с противонародно съдържание, целящи създаването на настроение в полза на водената от фашистките управници прогерманска политика и срещу борещите се против тази политика политически групировки и граждани и главно срещу челния отряд на антифашисткия фронт - партизаните.
б) Намирали, че вземаните от правителството мерки срещу надигащата се опасност от ляво и в особеност срещу партизанското движение били недостатъчно крути, затова апелирали за още по-енергична борба по тази линия и сами предлагали услугите си, чрез създаване на специални организации, комитети и бойни групи, за успешното провеждане на тази борба "не на живот, а на смърт между разрушителния залез и творческия изгрев".
в) Обявили се решително против обещанията на правителството Багрянов да върне по домовете им интернираните граждани и да даде политическа амнистия на политзатворниците, защото по тяхна преценка вместо да продължат "наказателните акции срещу тая жива гангрена, която разяжда нацията ни се обещават и дават опрощения, които ще доведат до погроми!"
г) Ратували за още по-тясно сътрудничество с Хитлеристка Германия във войната срещу Съветския Съюз, убедени, че другите се стремели да убедят с писания, сказки и беседи "че само победата на Хитлера ще осигури на България водаческо място на Балканите, че само след тази победа България ще бъде обединена и велика."
д) Първите в своята безпощадна война с всички комунисти, заповядали, одобрили, организирали и провели тайна разузнавателна служба при легиона за следене, издирване и предаване на полицията и войската лицата от антифашисткия фронт, за да бъдат обесвредени от последнитепо начин и средства, които намират за добре "научавайки и издавайки на полицията всички техни сборове, планове и действия" - такъв е лозунга на тази служба.
е) Заповядали, одобрили, организирали и провели създаването на бойни групи при легиона, които със съдействието и помоща на ген. Христов почнали да обучават военно за водене на улични боеве, за да ги противопоставят на антифашисткия фронт, в случай, че привържениците му се опитат да овладеят властта по пътя на въоражено въстание.
ж) Влезли във връзка с началника на държавна сигурност във варна - Иван Райнов и началника на военното разузнаване, на които се съгласили да предоставят легионери за специални задачи, за които щели да бъдат съответно подготвени от началниците на тези служби.
з) Заповядали, одобрили, организирали и нанасяли побои на посочени им от разузнавателната служба граждани принадлежащи към еврейското малцинство и антифашистки групировки.
    Извършените от подсъдимите деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 7 и 8 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

III
1. Стефан Венедикт Попов - 55 годишен от гр. Варна
2. Вилхелм Велизаров Руевски - 52 годишен от гр. Варна
3. Йордан Тодоров - 66 годишен от гр. Варна
4. Христо Радев Карастоянов - 44 годишен от гр. Варна
За това, че
    като членове на Българо-немското д-во в град Варна за периода 1941-1944 год., оставили на заден план "културните задачи" за разрешението на които било създадено дружеството и поставили същото изцяло в служба на германската пропаганда в страната. За тази нова цел и задачи на дружестввото организирали сказки на видни нацисти, идващи в гр. Варна, откривали и закривали сказките им с помпозни речи, за величието и грансиозноста на всичко немско, правили декларации, че българския народ стои зад третия райх и неговия "велик водач" в борбата му "с подлата и предателска плутокрация и разрушителния болшевизъм". уреждали са празненства и гощавки по случай разширяването на германската окупация на изток и особенно при падането на някой голям съветски град, пили наздравици и вдигали тостове за непобедимоста на германското оръжие и армия, градили надежди върху времена на трагедия на Великия Славянски и братски нам народ.
    Предоставили помещението на дружеството за клуб на германската нацистка колония в град Варна.
    Извършените от подсъдимите деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2 и 5 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

IV
1. Георги Димитров Сивриев - 39 годишен, протестански пастор от гр. Варна
За това, че
    За периода 1941-1944 год. зарязал паството си, забравил Бога, неговия Син и Матер, скъсал с християнските си задължения, благословил гангстерската война на людоедите на Вилхелмщрасе и сам станал глашатай на тази война. Плащан от Германския консул във Варна, заловил се с активна пропаганда на войната като сам разпределял и ревносно разпространявал получавания в консулството огромен пропаганден материал от снимки, кинопрегледи, филми, книги, брошури, вестници и др., превеждал и писал на машина надписите, стоящи под снимките. Автор на много статии в същия дух.
    Извършените от подсъдимият деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2 и 5 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

V
1. Лука Константинов - от гр. Варна, отсъстващ
2. Драгомир Кирилов Савов - 40 годишен, журналист от гр. Варна
3. Александър Великов - от гр. Варна
4. Георги Белев Георгиев - 46 годишен, журналист от гр. Варна
5. Тоню Станев Бербатев - 36 годишен, журналист от гр. Варна
6. Янко Петков Янков - 23 годишен, журналист от гр. Варна
7. Петър Георгиев Зяпков - 52 годишен, журналист и контрольор по печата от гр. Варна
8. Иван Велчев Жеков - адвокат от гр. Провадия
9. Анджелин Неделчев Попов - 24 годишен от Варна
10. Боян Абаджиев - от гр. Варна
11. Фикрет Османов Меджидов - от гр. Варна
12. Любен Христов Щерев - 30 годишен, от гр. Варна
13. Стефан Христов Койчев - 31 годишен, от гр. София
14. Тодор Ганев Стоянов - бивш директор на памучната фабрика във Варна
15. Д-р Цвятко Няголов Цвятков - 46 годишен, бивш директор на Кораловаг във Варна
16. Д-р Янаки Иванов Арнаудов - 54 годишен, бивш професор във Варна
За това, че
    Като отговорни редактори на вестниците "Поща", "Варненски новини" и "Черно море", професионални журналисти, автори на статии, сказчици и оратори по различни случаи през военния период от 1941-1944 год:
а) Поставили вестниците, перото и словото си в служба на прогерманската българска политика, провеждана последователно и упорито от фашистките управници в служба на германския империализъм и във вреда на интересите на българския народ.
б) Организирали, създавали и подържали убеждение у четците и слушателите си, че германската техника е ненадмината, че германското оръжие по съвършенство надвишава всички, че германската военна мощ е неограничена, че стратегическия гений на германското главно командване е нещо изключително, че всички тези фактори взети заедно гарантират победата на немците и че българския народ е между най-щастливите съюзници на Третия Райх, който му гарантира обединение и величие след победата.
в) Не са скъпили боите, когато е трябвало да очернят противниците на триъгалната коалиция Рим - Берлин - Токио. Съзнателно са подържали заблуждение у четците и слушателите си, че народите на Съветския Съюз не ще издържат на напора на германската армия, че Червената армия търпи поражения по всички бойни сектори и всякой час може да се очаква нейната капитулация с единствената цел да подготвят и осигурят намесата на България във война срещу Съветския съюз.
г) Одобрявали и възхвалявали всички мерки на правителството в борбата му срещу антифашисткия фронт, уверявали читателите и слушателите си, че привържениците на този фронт са се продали на Москва и съзнателно се стремят към подриване основите на българската национална държава, поради което няма наказание, което би било тежко за тях.
    Извършените от подсъдимите деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 5 и 7 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

VI
1. Васил Йосифов Сотиров - 30 годишен, бивш кмет на Рудник, живущ във Варна
2. Костадин Траянов Велчев - 39 годишен, бивш кмет на Равна гора
3. Димитър Маринов Медникаров - 39 годишен, бивш кмет на Долен Чифлик
4. Михаил Николов Томов - 53 годишен от с. Приселци, бивш кметски наместник на с. Бенковски
5. Христо Мирчев Иванов - 48 годишен от с. Пчелник
6. Господин Иванов Стоянов - 63 годишен, бивш кметски наместник на с. Дюлино
7. Георги Димитров Милушев - 30 годишен от с. Дюлино
8. Костадин Тодоров Бакърджиев - 45 годишен от с. Дюлино
9. Иван Киряков Панайотов - 46 годишен от с. Старо Оряхово
10. Михаил Атанасов Вълчев - 47 годишен, кръчмар от гр. Варна
11. Кирил Панайотов Петков - 39 годишен от с. Бяла, Варненско
12. Желязко Йорданов Стойчев - от гр. Варна
13. Никола Стойков Матеев - бивш секретар на прокурора във Варна
14. Димитър Пенчев Балкански
15. Димо Боев Димов - кмет на с. Зорница
За това, че
    През военния период 1941 - 1944 год. са се поставили доброволно в служба на полицията, войската и жандармерията, събирали сведения за борците от антифашисткия фронт и ги предавали на съответните началници, вследствие на което много български граждани са били арестувани, бити и изтезавани по участъците, интернирани или изпращани в специалните концлагери и черни роти.
    Извършените от подсъдимите деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

VII
1. Иван Георгиев Тодоров - главен надзирател при местния затвор във Варна
За това, че
    На 1944 год., когато са извеждали от килиите осъдените на смърт политзатворници, за да ги отведат до бесилките предварително им нанасяли зверски побои. Участвал в обесването на всички политзатворници, държал се извънредно грубо с тях, използвал властта си на главен надзирател, карцирал ги без повод само, за да им причини мъки и страдания.
    Извършените от подсъдимият деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 7 и 10 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

VIII
1. Васил Георгиев Зографов - 51 годишен, адвокат от Варна
За това, че
    Като приятел на комисаря по еврейския въпрос Белев, уговорил с последния да делят по половина печалбата от ликвидиране на еврейски предприятия във Варна. В резултат на това съглашение е бил назначен от Белев за ликвидатор на почти всички подлежащи на ликвидиране еврейски предприятия във Варна.
    При продажба на стоки и инвентари на ликвидираните предприятия писал в протокола по-ниски цени, а разликата прибирал за себе си.
    Продал на безценица мебел, въпреки, че е бил предизвестен и той е знаел, че тя не следва да бъде продадена.
    Изискал да бъдат ликвидирани неподлежащи на ликвидация предприятия и изнудвал разни занаятчии и търговци.
    Използвал положението и връзките си с властта, за да набави за себе си и за други лица противозаконна имотна облага.
    Извършените от подсъдимият деяния съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п.п. 4 и 10 от Наредба-закон за съдене от Народен съд и пр.

     Общи извършените деяния, посочени и подробно изложени след всяка група подсъдими в настоящия акт съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, поради което и по силата на чл. 4 алинея III, чл. 5 алинея II и чл 7 буква "б" от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр, от името на българския народ
ОБВИНЯВАМ:
     Изброените в настоящия обвинителен акт подсъдими за това, че през посочения период от време са извършили изброените в същия акт престъпни деяния и ги предавам на Народен съд в гр. варна за съдене и наказание по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр.
    гр. Варна, 23 февруари 1945 год.
    Народен обвинител: Гено Гутев
СПИСЪК
     На лицата, които следва да се призоват при гледане на делото:
I. Подсъдимите, изброени по-горе и задържани в местния затвор
II. Подсъдимите, които отсътвуват.
Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 26