Обвинителен акт на Първи състав на Народен съд
Обвинителен Акт на Първи състав - Варна
Обвинителния Акт е съставен от Народния Обвинител и е публикуван на 3 януари 1945 година
        На 25 юли 1887 година в Търново, Великото Народно Събрание избра за княз на България Фердинанд Сакс Кобург-Готски. Този избор се оказа фатален за българската история в продължение на 57 години. С него се отвориха широко вратите на немския империализъм към Изток през Балканите. Настанил се здраво, чрез Фердинанд и династията му, в страната, той слага отпечатък, колорит и поставя под ръководство външната политика на Българската държава. Противопоставянето българския народ на близките му по език, кръв и интереси слвянски народи и особенно на братския руски народ, е основна политическа линия на немския империализъм в България. На 1 юли 1878 г. в Берлин, Бисмарк, заедно с други, унищожи Санстефанска България във вреда на руско-българските интереси. С този акт се създадоха "Националните идеали"; "Освобождение на поробените българи" и "Обединение на всички българи под скиптъра на българския цар". Историята на борбите, водени по погрешни пътища и с неподходящи средства, е история на Българската държава за повече от шест десетилетия. Подхранвайки безумната мечта на Фердинанд и по-късно на неговия син, за господство над Балканите и "Велика България", немския империализъм преследващ своите собствени цели и интереси на политическо и стопанско проникване на Балканите и Близкия Изток, винаги е успявал да насочи външната политика, на послушните му български правителства, по пътища, чужди на националните интереси, водещи само до войни и катастрофи. На 16 юли 1913 г. Фердинанд заповяда настъпление срещу съюзните сръбски и гръцки войски, разкъса с това балканския съюз и извърши едно от най-тежките престъпления спрямо "националните идеали", за осъществяването на който бе започната войната. За това престъпление и последвалата го национална катастрофа никой не му потърси сметка, никой не поиска наказанието му и той, ръководен от Берлин, се зае веднага с подготовката на втората ни национална катастрофа.
...............
        И тъй от септември до септември - в продължение на цели двадесет и една години, през които над сто хиляди паднаха в борбата и над две хиляди и петстотин къши изгоряха. Но септември стана Май! Народът победи! И за да не се повтори никога вече това кърваво минало Той вика на съд всичките тези злодеи да отговаря всеки за своите престъпления, както следва:

I
Генерал-лейтенант Никола Христов от София, починал бивш началник на III отделна армия за това, че ползвайки се неограничено от правата и пълномощията дадени му с постановление N 310-1944 г. на Министерския съвет, издал заповед N 26 от 10 май 1944 г., с която се уточняват методите и средствата за борба с партизаните.
  Съгласно точка четвърта от тази заповед "борбата - трябвало - да се води настойчиво, решително и безпощадно, до край, с единствената цел пълното унищожаване на врага. За това да се прилагат следните мерки:
  a) Да се действа с оръжие и се разстрелват на мястото на действието или съпротивата им всички нелегални и чужди партизански групи и техните помагачи и укриватели;
  б) Да се опожаряват или хвърлят във въздуха здания, колиби, кошари и др. постройки, когато враговете действат или се съпротивляват в тях;
  в) Да се конфискуват незабавно имотите на нелегалните, помагачите, укривателите им и на техните близки;
  г) Да се интернират незабавно, далеч от територията на III отделна област, дори и целите семейства на нелегалните, помагачите и укривателите им."
  Помагачите, по смисъла на тази варварска заповед, са всички, които по какъвто и да е начин и с каквото и да е, са били в услуга на партизаните.
  В изпълнение на тази заповед, Балканът бе стегнат в железен обръч. Ловни групи кръстосваха дебрите му по петите на героите. Месеци наред те издържаха блокадата само с дренки и диви круши. На селяните беше забранено да излизат рано на работа, да носят храна по къра, за да не снабдяват партизаните и да не закъсняват вечер, за да не се срещат с тях.
  Тази заповед развърза ръцете на офицери-убийци, чиито имена и дела са черни, срамни петна за българската народна армия. В името на тази заповед измъкнаха от арестите пребити от бой борци, отвеждаха ги с камиони в горите или с лодки в морето и по най-зверски начиин ги избиваха.
  На 24 май 1944 год. провели акция за прочистване на гората около с. Кипра, Варненско, арестували и застреляли двама ятаци, трети убили с тояги.
  На 2 юни 1944 год. в морето, на 20 километра от брега застреляли девет комунистически функционери, между които членовете на Окръжния комитет на Р.П. (к) - Варна.
  На 15 юни 1944 год. от конния участък в гр. Провадия измъкнали осемнадесет души, между които и една жена, отвели ги в гората край с. Ганчево и на групи от по осем души ги застреляли.
  На месец август 1944 г. край с. Бърдарево, Поморийско, в престрелка убили партизанин и партизанка.
  По същия див и зверски начин са избити:
  a) в Преслав и околията тридесет и двама души;
  б) в Търговище и околията тридесет и един души;
  в) в Попово и околията - седемдесет души;
  г) в Омуртаг и околията - сто тридесет и осем души, между които много жени и деца до 16 годишна възраст.
  В същите околии, през този период от време, изгориха над сто и петдесет жилища и други стопански постройки.
  Такова бе ежедневието, след издаване на цитираната заповед, по територията на цялата III армейска област, която се осея с бесилки и безкръстни гробове на паднали във великата борба народни герои. Кръвта им не отиде напразно. Тя роди свободата и победи терора.

II
1. Иван Стефанов Райнов от гр. Варна, бивш началник група държавна сигурност при Варненското полицейско комендантство;
2. Поручик Тодор Георгиев от гр. Варна, бивш адютант на 8 пех. полк - Варна;
3. Иван Щерев Димитров от с. Игнатиево, Варненско;
4. Стоян Савов Вълчев от с. Сейдол, Разградско;
5. Борис Димитров от гр. Варна, бивш полицейски разузнавач от гр. Варна;
За това, че:
  a) заповядали, организирали и провели акция по преследване на нелегалния комунистически функционер Георги Петлешев от с. Аксаково, укриващ се в с. Водица, Варненско, когото в завързалата се на 4 май 1942 г. престрелка убили.
  б) Арестували във връзка с укриването на Петлешев много селяни, между които и другарите му Илия Димитров и Нанко Недев, които веднага положили на разпит и им нанесли жесток побой за изтръгване на признания.
  в) По пътя за Варна подмамили да слезе от камиона Илия Димитров и го застреляли.

III
1. Стоян Славов Вълчев от с. Сейдол, Разградско,
2. Борис Георгиев Манастиров от гр. Варна, бивш полицай,
3. Борис Томов Манолов от с. Въбел, Търговишко
За това, че:
  a) На 19 декември 1943 г. са се престарали в диренето на укриващи се около Варна нелегални комунистически функционери, като са излезли извън определения за претърсване район.
  б) Благодарение на това престараване са успели да се доберат до кьошка, в който се укривал Здравко Бомбов от с. Новградец, Варненско;
  в) Открили стрелба по вратите на кьошка и по такъв начин заставили Бомбов, за да не попадне в ръцете им жив, да се самоубие.
  г) След като вече бил умрял, стреляли няколко пъти в трупа му, за да издействат награда.

IV
1. Иван Стефанов Райнов от гр. Варна, бивш началник група държавна сигурност при Варненското полицейско комендантство;
2. Полковник Илия Иванов - бивш командир на 8 пех. полк - Варна
3. Капитан Здравко Михайлов Ноев от гр. Варна
4. Капитан Пенчо Стефанов Парев от гр. Варна
5. Поручик Людмил Василев Мишляков от гр. Варна
6. Поручик Никола Раев от гр. Варна
7. Фелдфебел Марко Атанасов
8. Атанас Христов
от Варна, бивш разузнавач, починал
9. Георги Бочев от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
10. Никола Велев от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
11. Георги Мурадов от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
12. Димитър Станчев от Варна, бивш разузнавач, починал
13. Марин Николов от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
14. Евстати Дражев от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
15. Георги Томов от Варна, бивш разузнавач, починал
16. Пею Михайлов Цопалов от Варна, бивш разузнавач
17. Стефан Иванчев Георгиев от Варна, бивш разузнавач
18. Стойчо Стоянов Купенов от Варна, бивш разузнавач
19. Марин Хараланов Маронов от Варна, бивш разузнавач
20. Васил Петров Макриев от Варна, бивш разузнавач
21. Павел Георгиев Касабов от Варна, бивш разузнавач
22. Андрей Димитров Андреев от Варна, бивш разузнавач
За това, че:
  a) На 13 януари 1944 год. заповядали, организирали и провели акция по претърсване и за прочистване от партизани в местноста "Батова". Открили бункер, стреляли с картечни пистолети, пушки и бомби във вътрешноста на бункера и убили партизаните: Михаил Иванов от гр. Варна и Васил Георгиев Белев от с. Кипра, околия Варненска.
  б) Арестували горския стражар Тодор Атанасов Боев, вуйчо на партизанин, за когото имали анонимно донесение, че знаел за съществуването на бункера и подържал връзки с обитателите му. Отвели го в гората за "разпит", но вместо да го разпитват с тояги, приклади, с ритници и юмруци, за по малко от половин час го убили.
  в) Преди да го погребат, стреляли в трупа му, за да документират убийство при "опит за бягство".

V
1. Полковник о.з. Деведжиев от Търново, бивш командир на 4 граничен полк, отсъстващ
2. Майор Тодор Марчев от Луковит, отсъстващ
3. Поручик Стефанов от Бургас, командир на жандармерийска рота, отсъстващ
За това, че:
  a) На 7 май 1944 г. заповядали, организирали и провели акция по преследване на появли се край с. Дюлино, Варненско партизани.
  б) Отрязали главите на падналите в боя двама партизани, набучили ги на колове и ги побили на мегданя всред селото, да ги гледа кай как мине.
  в) Арестували Трифон Милушев от с. Дюлино, Варненско, само защото синът му бил в нелегалност. Запалили къщата му. Него самия подложили на зверски побой. Полумъртав го застреляли и хвърлили в пламъците на собствената му къща.

VI
1. Иван Стефанов Райнов от гр. Варна, бивш началник група държавна сигурност при Варненското полицейско комендантство;
2. Полковник Илия Иванов бивш командир на 8 пех. полк - Варна, отсъстващ
3. Капитан Здравко Михайлов Ноев от гр. Варна
4. Поручик Людмил Василев Мишляков от гр. Варна
5. Поручик Никола Раев от гр. Варна, отсъстващ
6. Атанас Киряков Колянчев бивш разузнавач при служба държавна сигурност
7. Георги Бочев от Варна, бивш разузнавач, отсъстващ
8. Павел Георгиев Касабов от Варна, бивш разузнавач
9. Георги Желязков от Варна, бивш околийски полицейски началник, починал
За това, че:
  a) На 24 май 1944 г. заповядали, организирали и провели акция по претърсване на гората около с. Кипра.
  б) Арестували заподозрените за връзки с партизаните селяни, между които и Ламбо Манолов Пасков, Георги Василев Атанасов и Христо Стайков Гайдаров, първите двама отвели в гората и ги застреляли, третия подложили веднага на разпит и му нанесли зверски побой. Отарали го във Варна и след няколкодневен продължителен побой, умрял в III участък.
  в) На 25 май 1944 г. арестували ветеринара Слави Дончев от с. Припек, Варненско. Почнал разпит, придружен с неподдаващи се на описание жестокости: избили му зъбите, строшили му ребрата и крайниците и така захвърлен го оставили да умре всред адски мъки.

VII
1. Иван Стефанов Райнов от гр. Варна, бивш началник група държавна сигурност при Варненското полицейско комендантство;
2. Капитан Вълчо Колев Тонков от гр. Варна
3. Капитан Панайот Радев Миларов от гр. Варна
4. Мичман Александър Григоров Богданов от гр. Варна
5. Мичман Васил Анчев Петров от гр. Варна
6. Мичман Илия Константинов от гр. Варна, починал
7. Поручик Людмил Василев Мишляков от гр. Варна
8. Андрей Димитров Андреев от Варна, бивш полицай
9. Филип Генчев Иванов от Варна, бивш полицай
10. Атанас Христов от Варна, бивш разузнавач, починал
11. Марин Николов
За това, че
  a) На 2 юни 1944 г. заповядали, организирали, подпомогнали и извършили убийството на деветте комунистически функционери, между които и членовете на Окръжния комитет на Р.П (к) - Варна, а именно:
  1. Янко Костов Илиев от гр. Варна
  2. Хараламби Кръстев Дончев от гр. Варна
  3. Станко Станков Георгиев от гр. Варна
  4. Георги Добрев Стойчев от с. Изгрев, Варненско
  5. Димитър Добрев Георгиев от с. Изгрев, Варненско
  6. Янко Атанасов Карагяуров от гр. Варна
  7. Гарабед Сисак Хачадур от гр. Варна
  8. Артюн Бохосян Ованез от гр. Варна
  9. Агоп Магардич Баронян от гр. Варна
  които, пребити от бой и с вързани ръце натоварили на камион и ги отвели на брега край Карантината. Там ги чакала предварително подготвена лодка. Нахвърляли ги по корем в лодката и отплавали, с курс на изток, на около 20 километра навътре в морето. Отвързали им един по един ръцете, снемали им дрехите, отвеждали ги на самия нос на лодката, стреляли в гърба и трупът сам падал в морската бездна.
  б) Разделили ограбените вещи и дрехи между убийците и спокойно като от разходка, се прибрали по домовете при жените и децата са, на които отнесли подаръци вещите и дрехите на убитите.

VIII
1. Поручик Рафаил Йорданов Михайлов от гр. Варна, отсъствуващ.
За това, че на 16 юли, в акция срещу Титови партизани, заловили в плен млад партизанин. Поручикът пожелал да го разпита "както той знаял". Позволили му. Разпитът почнал с бич. Бичът се скъсал и го заменили с тояга. Счупила се и тоягата. Поискал ножче за бръснене. Заповядал да снемат дрехите на младежа и му вържат тялото и ръцете. Зацепил кожата му от раменете до петите. Героят мълчал. Взел сол и насипал в отворената рана.

IX
1. Атанас Илиев Шопов от с. Рудник, Варненско
2. Цвятко Стоянов Цветков от М. Търново, отсъстващ
3. Димитър Кондов Иванов от с. Бърдарево, Поморийско
4. Подпоручик Тосков от Панагюрище, отсъстващ
За това, че в началото на юни 1944 г. заповядали, организирали и провели преследването, залавянето и убийството на партизанина Цонко Николов Цонков от гр. Варна.

X
1. Майор Жеко Жеков от гр. Варна, отсъстващ
2. К.п. Тодор Тодоров, отсъстващ
3. Ефр. Желю Илиев Желев от с. Челопечене, Балчишко
За това, че към края на юли 1944 год. заповядали, организирали и провели акция по преследване на появили се около с. Долен Чифлик партизани и в престрелка между спирките Коритово и Ботево, убили двама от партизаните.

XI
1. Майор Тодор Марчев, отсъстващ
2. Оф. к-т Атанас Георгиев Пеловски командир на взвод от 3/5 гранична дружина
3. Подофицер Петър Бончев от 3/5 гранична дружина, отсъстващ
4. Подофицер Герчо Маринов от същата дружина, отсъстващ
5. Поручик Георги Иванов Тонев от същата дружина, отсъстващ
6. Николай Хараламбиев Караламбиев от същата дружина, лекар на дружината, отсъстващ
За това, че
  a) на 1944 год. заповядали, арестували и подложили на жесток побой обвинените в противодържавна дейност войници: Лазар Дяков и Николай Биков. От побоя починали и двамата войници.
  б) За да избегнат отговорноста, назначили комисия, която установила самоотравяне.

XII
1. Полковник Георги Георгиев, бивш командир на 7 пех. полк от Щумен, отсъстващ
2. Капитан Даскалов бивш командир на II жандармерийска дружина, отсъстващ
3. Поручик Стоимен Ст. Гитев командир на II жандармерийска дружина от Сухиндол, отсъстващ
4. Подпоручик Крайчо Иванов Митев от Перник, командир на II жандармерийска дружина, отсъстващ
5. Оф. к-т Иван Н. Ингилизов командир на взвод от същата дружина, отсъстващ
6. Фелдф. Димитър Хараламбиев от с. Макоцево, Софийско, отсъстващ
7. Подофицер Никола Върбанов Радков от с. Голям Извор, Разградско, отсъстващ
8. Подофицер Никола Янчев Николов от с. Галата, Варненско
9. Васил Георгиев Димитров от гр. Варна
10. Тодор Йорданов Митков от с. Китка, Варненско
11. Колю Стоянов Колев от с. Бърдарево, Поморийско
12. Вълко Янков Вълков, бивш полицай от Добрич, отсъстващ
13. Васил Илиев Василев от гр. Търговище
14. Дончо Христов Пайдушев от гр. Търговище
15. Марин Драгиев Маринов от с. Кюлевча, Шуменско, отсъстващ
16. Руси Неделчев Стоянов от с. Садина, Поповско, отсъстващ
17. Христо Гатев Христов от гр. Исперих
За това, че
  a) През август 1944 год. заповядали, организирали и провели акция по преследване на появила се край с. Бърдарево партизанска група
  б) В завързалата се престрелка убили партизаните: Петър Маринов и Жечка Карамфилова от с. Кичево, Варненско
  в) След убийството на Жечка се гаврили с трупа й, ограбили всичките и дрехи и вещи, разбили черепа й с приклад и съвършенно гола я захвърлили в гората.

XIII
1. Петър Щерев, бивш надзирател при местния затвор - Варна, отсъстващ
2. Марин Севданов, бивш надзирател при местния затвор - Варна
3. Стоян Антонов Аврамов, бивш надзирател при местния затвор - Варна
4. Тодор Иванов Гигов
За това, че
  a) През 1944 год., когато извеждали от килиите осъдените на смърт полтзатворници за да ги отведат към бесилките, предварително им нанасяли зверски побоища
  б) Без да са били задължени служебно, срещу мизерно възнаграждение от 300 лева за обесен, са вършили работата на палачи.

XIV
1. Капитан Руси Вълков Коларов от гр. Варна
2. Полковник Георги Николов
За това, че
  a) Първият, като комендант на летище "Чайка" е изпращал български самолети да охраняват германски конвой, плуващ за съветски пристанища, окупирани временно от немците
  б) Вторият, вместо да изпълни дълга си и официално даденото нареждане, за обезоръжаване на оттеглящите се от страната немски войски, поставил се всецяло на тяхно разположение за да им осигури безопасноста и пренасянето на оръжието и материалната част. За тази цел същият влязал във връзка с генерал Янчулев, началник на военните превозни средства и поискал вагони. Такива били отпуснати. Немските войски натоварили оръжието си и водени от назначен от Николов офицер, владеещ немски, нощно време заминали към Сърбия.

XV
1. Борис Иванов Панайотов от гр. Добрич
2. Недко Петров от квартал Аспарухово
3. Иван Василев Мавродиев от с. Харман, Добричко
4. Тодор Христов Папазов от гр. Варна
За това, че като бивши комунисти използвали връзките си с партизани и други борци за народна свобода, събирали сведения и ги носили на полицията, която ги използвала за арестуване и предаване на съд натоварените с отговорната работа функционери или се добирали до скривалищата на партизаните.

XVI
1. Георги П. Манев, аптекар в с. Въли дол, Провадийско
2. Георги Митов Липовански от гр. Варна, бивш военен комендант на града
За това, че
  a) Първият публично заявявал, че в с. Вълчи дол имало десетина-петнадесет комунисти, които трябвало да бъдат избити, за да няма кой да смущава обществения живот на селото и писмено молел генерал Христов да прочисти селото от комунистите, но събитията от 9 септември попречили на замисленото по такъв начин прочистване.
  б) Вторият, като комендант на града участвувал редовно в свиканите от генерал Христов конференции, с когото обмисляли заедно мерките за борба с комунистите, в случай, че се дойде до въоръжена война. Одобрявал, споделял и възхвалявал вземаните от генерала драконовски мерки и сам ги прилагал.

XVII
1. Христо Попов, оф. кандидат в школа за запасни офицери от гр. Варна
За това, че като член от управата на Българо-немското дружество за събрания и публични беседи, открито одобрявал, възхищавал се и дейно провеждал гестаповската политика на Хитлер в страната. Подържал тесни връзки с гестаповците и полицията, от които получавал инструкции за работа. Носил сведения на полицията за забелязани и наблюдавани антифашистки прояви.

XVIII
1. Иван Христов Дучев, адвокат в гр. Варна
За това, че като член от ръководството на Цанковото "движение" и заклет враг на комунистите, се радвал на огромно доверие в средите на полицията и властта. Използвал връзките си с представители на последната и успявал по такъв начин да набави за себе си противозаконна имотна облага. Следил колегите си адвокати проявяващи се като левичари и редовно уведомявал полицията за поведението им в колегията, вследствие на което някой от адвокатите са били интернирани.

XIX
1. Лейтенант Александър Божинов Райнов от гр. Варна
2. Капитан Димитър Марков от гр. Варна
3. Фелдфебел Руси Стоянов Петков
4. Фелдфебел Георги Митев Георгиев от гр. Варна
5. Подофицер Ганчо Иванов Янков от гр. Варна
6. Кондуктор флота Игнат Данаилов Шопов от гр. Варна
7. Кондуктор флота Иван Стойчев Кацаров от гр. Варна
8. Пею Цопалов от гр. Варна, бивш разузнавач при Варненско пол. коменданство
9. Атанас Киряков Колянчев, бивш разузнавач от гр. Варна
10. Стефан Иванчев Георгиев, бивш разузнавач от гр. Варна
11. Стойчо Стоянов Купенов, бивш разузнавач от гр. Варна
12. Веселин Костов Евстатиев, бивш разузнавач от гр. Варна
13. Стойко Тодоров Бойчев, бивш разузнавач от гр. Варна
14. Никола Иванов Комитов, бивш полицейски командир от гр. Варна
15. Киро Димов Иванов, бивш полицай от с. Китка, Варненско
16. Георги Стоянов Бойчев, бивш полицай от с. Новградец
17. Иван Николов Тодоров, бивш полицай от с. Изворско
18. Нанко Панайотов, бивш полицейски комендант от гр. Варна
19. Атанас Христов, бивш разузнавач от гр. Варна, починал
20. Евстати Дражев, бивш разузнавач от гр. Варна, отсъстващ
21. Георги Томов, бивш разузнавач от гр. Варна, починал
22. Марко Ст. Караиванов, бивш полицай от с. Сейдол, Разградско
23. Петър Димитров Димитриев, бивш окол. управител от гр. Варна
24. Илия Петков Едрев, бивш полицай от с. Болярци, Варненско
25. Петър Савов Петров от гр. Варна
26. Атанас Георгиев Пеловски
27. Подофицер Петър Бончев
28. Николай Хараламбиев Караламбиев
29. Поручик Георги Иванов Тонев
30. Подофицер Герчо Маринов
31. Павел Георгиев Касабов, бивш разузнавач от гр. Варна
32. Георги Желязков, бивш помощник окол. управител и околийски полицейски началник, починал
За това, че през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 год., като бивши офицери и полицаи са нанасяли жестоки и зверски побоища на задържани и обвинени в противодържавна дейност войници и други борци за народна свобода, вследствие на които побоища мнозина са намерили смърта си по участъците и казармите. Били са ги с тояги, с бичове, приклади, горили са ги с газени лампи, поставяли са ги боси върху натрошени керемиди, след като продължително са били бити по ходилата, оставяли са ги със седмици на вода и хляб, дни наред не са им давали никаква храна и вода, заставяли ги да ядат пресолен фасул, а ги лишавали от вода.

XX
1. Капитан Пенчо Стефанов Парев от гр. Варна
2. Димитър Стоянов Бояджиев, бивш директор на Варненската мъжка гимназия
3. Манол Илиев Димов от с. Новградец, Варненско
4. Иван Атанасов Радев от гр. Варна
5. Антим Алексиев Лефтеров от с. Орешак, Варненско
6. Иван Евдокимов Маринов, чиновник от с. Новградец, Варненско
7. Божидар Киров Казъров от с. Старо Оряхово, Варненско
8. Стефан Николов Чапелов от с. Река Девня, Варненско
9. Йордан Колев Йовчев от с. Новградец, Варненско
10. Станчо Цанев Станчев от гр. Варна
11. Велико Христов Вълканов от с. Момино, Варненско
12. Драган Савов Михов от с. Момино, Варненско
13. Гено П. Холевич от гр. Варна, бивш кмет на с. Момино
14. Иван Янков Марков от гр. Варна
15. Димитър Илиев Попов от с. Батемберг, Разградско
16. Стоян Стоянов Дишев от гр. Варна
17. Васил Тодоров Цветков от с. Марково, Варненско
18. Миндо Стоянов Миндов
19. Слави Атанасов Ямболов от с. Ботево, Варненско
20. Йордан Хараламбиев Марков, бивш кмет на с. Аксаково
21. Желязко Стоянов Желязков, бивш кмет на с. Ботево, Варненско
22. Илия Михов Георгиев, бивш кмет на с. Ново Оряхово, Варненско
23. Стойко Цанев Цонев от с. Друмево
24. Костадин Пасков Костадинов от с. Рудник, Варненско
25. Александър Г. Топузов от с. Бяла, Варненско
26. Неделчо Дойчев Георгиев от с. Рудник, Варненско
27. Павел Панайотов Димитров от с. Рудник, Варненско
28. Коста Флоров Иванов, бивш кмет на с. Рудник, Варненско
29. Кирил Митов Добринов от гр. Варна
30. Стефан Тодоров Абаджиев от с. Белослав, Варненско
31. Христо Стоянов Атанасов от гр. Варна, кв. Аспарухово
32. Петко Петков Владов от с. Бяла, Варненско
33. Начо Лилов Вичев от с. Бяла, Варненско
34. Васил Димитров Вълчев от с. Болярци, Варненско
35. Борис Желязков Кръстев от с. Крумово, Варненско
36. Тодор Архонтиев Иванов от с. Кичево, Варненско
37. Магърдич Киркор Астаржиян от гр. Варна
38. Йордан Желязков Петров от гр. Варна
39. Иван Стоянов Желев от с. Юнец, Варненско
40. Яни Митов Пенев от с. Климентово, Варненско
41. Георги Дончев Георгиев от с. Приселци, Варненско
42. Крум Николов Кънчев от гр. Варна
43. Иван Йорданов Митев от с. Водица, Варненско
44. Йордан Митков от с. Водица, Варненско
45. Андрей Темелков от гр. Варна
46. Юрий Боголюбов от гр. Варна
47. Коста Георгиев Торманов от с. Долен Чифлик, Варненско
48. Илия Андреев Ников от с. Долен Чифлик, Варненско
49. Атанас Панайотов Иванов от с. Бояна, Провадийско
50. Антим Алексиев Николов от с. Кичево, Варненско
51. Димитър Стойкое Калъчев от гр. Варна
52. Марин Райчев Чешмеджиев от гр. Варна
53. Иван Щерев Димитров от с. Игнатиево, Варненско
54. Трендафил Георгиев Трендафилов от с. Аксаково, Варненско
55. Ангел Калудов Христов от с. Изворско, Варненско
56. Димитър Калакуров от с. Изворско, Варненско
57. Тодор Димитров Димитров от с. Припек, Варненско
58. Куцар Николов Димитров от с. Припек, Варненско
59. Трифон Станчев Казаков от с. Владиславово, Варненско
60. Тодор Христов Папазов от гр. Варна
61. Янаки Иванов Костадинов от с. Орешак, Варненско
62. Димитър Тодоров Стоилов от с. Изворско, Варненско
63. Алекси Илиев Иванов от с. Кичево, Варненско
64. Павел Цветков Ганчев от с. Момино, Варненско
65. Черню Атанасов Чернев от с. Константиново, Варненско
За това, че през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 год. доброволно са служили в полицията, жандармерията и войската, като са събирали сведения за всички антифашисти и са ги предавали на своите началници.

Извършените деяния, посочени и подробно изложени след всяка група подсъдими в настоящия акт съставляват престъпления, наказуеми по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от Наредба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, поради което и по силата на чл. 4 алинея III, чл. 5 алинея II и чл 7 буква "б" от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр, от името на българския народ
ОБВИНЯВАМ:
Изброените в настоящия обвинителен акт подсъдими за това, че през посочения период от време са извършили изброените в същия акт престъпни деяния и ги предавам на Народен съд в гр. Варна за съдене и наказание по чл. 2 п. 10 във връзка с п. п. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр.
        гр. Варна, 30 декември 1944 год.
        Народен обвинител: ГЕНО ГУТЕВ СТАНЕВ
СПИСЪК
На лицата, които следва да се призоват при гледане на делото:
I. Подсъдимите, изброени по-горе и задържани в местния затвор
II. Подсъдимите, които отсътвуват.
III. Свидетелите на обвинителния акт (118 човека).
Държавен архив, Варна, ф.16 оп.1,а,е,329,л.73
Държавен архив, Варна, ф.16 оп.1,а,е,329,л.73