Четвърти състав на Народен съд - Провадия
ПРОТОКОЛ
ПРОВАДИЙСКИ НАРОДЕН СЪД в състав:
Председател: Иван Маринов
Членове: Димитър Кондов Пенчев
Илия Върбанов Вълчев
Тодора Кирова Радева
Начо Ташков Начев
С народен обвинител Жеко Вълев и при секретари: Марин Юр. Джумалиев, Иван Я. Петров и Христо Пейчев, разгледа наказателното от общ характер дял номер 1/1945 год. по описа на същия съд, в съдебните заседания от 20 февруари до 17 март 1945 год.

Очаквайте продължение ...