Четвърти състав на Народен съд - Провадия
Наказателно дело 1 на Народния съд в град Провадия
ПРОВАДИЙСКИЯТ НАРОДЕН СЪД в състав:
Председател: Иван Маринов
Членове: Димитър Кондов Пенчев
Илия Върбанов Вълчев
Тодора Кирова Радева
Начо Ташков Начев
С народен обвинител Жеко Вълев и при секретари: Марин Юр. Джумалиев, Иван Я. Петров и Христо Пейчев, като разгледа наказателното от общ характер дял номер 1/1945 год. по описа на същия съд, в съдебните заседания от 20 февруари до 17 март 1945 год.,
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
и на основание Наредба-закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея,

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
      Съгласно чл.64 чл.2 п.7 от Наказателния закон определя едно общо наказание СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
1. ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМОВ, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Книжовник, Хасковско, бивш околийски полицейски началник в гр. Провадия; 1
2. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ х. НИКОЛОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ, 36 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Нова Шипка, живущ в село Раковец. 2
3. АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в гр. Провадия, търговец-книжар;
4. ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КОЖУХАРОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Добрич и живущ в гр. Варна, банков чиновник. 3
      Съгласно чл.64 чл.2 п.7 от Наказателния закон определя едно общо наказание СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище:
5. НИКОЛА АТАНАСОВ ТОДОРОВ, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в град Провадия, бивш полицейски стражар в град Провадия; 4
6. СТОЯН ДИМОВ ДУКОВ, 52 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в град Провадия, бивш полицейски стражар в град Провадия;
7. ТОДОР МИХАЙЛОВ БЪЧВАРОВ, 47 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Дългопол, Провадийско, бивш полицейски стражар в гр. Провадия;
8. МАРИН АЛЕКСАНДРОВ БЪЧВАРОВ, 38 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Блъсково, Провадийско, бивш полицейски стражар в гр. Провадия; 5
9. КАТЕЛИ ИВАНОВ ПОПОВ, 54 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, от село Раковец, Провадийско, бивш кмет на Раковецката община, СЕГА В НЕИЗВЕСТНОСТ.
      Съгласно чл.64 чл.2 п.7 от Наказателния закон определя едно общо наказание СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
10. ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИМИТРОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Храброво, Провадийско, бивш секретар-бирник на Раковецката община.
      Съгласно чл.64 чл.2 п.7 от Наказателния закон определя едно общо наказание СМЪРТ, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
11. ПЕНЮ БОЖКОВ ПЕНЕВ, 40 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Йенидже, Добричко и живущ в с. Ракла, Провадийско, земеделец. 6
      На 3 февруари 1943 г. да е заел пост в обкръжителния пояс около бункера в местноста "Смидовска долина" в землището на с. Раковец и да е хвърлил бомби вътре, вследствие на което е тежко наранен Гроздьо Желев от с. Раковец, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, НЕПРИСЪСТВЕНО осъжда на СМЪРТ, да заплати 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
12. АТАНАС ИВАНОВ СУРГУЧЕВ, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в Нова Шипка, живущ в с. Раковец, Провадийско, земеделец, СЕГА В НЕИЗВЕСТНОСТ.
      На 9 февруари 1943 г. доброволно да е съобщил на нощния пазач на с. Момино, Варненско, че в плевнята се намират партизаните: Гроздьо Желев от с. Раковец, Георги Стоянов (Вергил) от Варна, Вълчо Кирилов от с. Тутраканци, Провадийско и Димитър Мавров от с. Дъбравино, Провадийско, вследствие на това предателство започва преследването на същите, при което падат убити Георги Стоянов (Вергил) и Гроздьо Желев, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 (пет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 169 дни затвор, като присъжда и 1/4 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
13. НОЙКО ПАНОВ НОЕВ, 34 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живеещ в село Момино, Варненско, земеделец.
      На 8 февруари 1943 г., въпреки, че кметския наместник е бил в селото, по повод донесението на Иван Василев Колев (Тепеджика) от същото село, заповядва да заминат въоръжени лица за къщата, в която се е укривал Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско, вследствие на което последвала смърта на последния, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
14. ДАНТЕС ДИМОВ ДЮКМЕДЖИЕВ, 56 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в град Варна, живущ в село Горен чифлик, Варненско, бивш учител.
      На 8 февруари 1943 г., в къщата на Иван Василев Колев (Тепеджика) стрелял върху партизанина Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско, с което причинил смърта на същия партизанин, вследствие на което последвала смърта на последния, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
15. СЛАВИ НИКОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ, 48 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Чинилий, Бабадагско, Румъния, живущ в село Горен чифлик, Варненско, общ работник.
      В качеството си на кандидат полицейски командир при Провадийското околийско управление, на 10 март 1944 г. организирал блокадата около къщата на Добри Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укривали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско и сам да е стрелял по къщата и по-късно, когато се запалва същата, да е стрелял по бягащия партизанин Коста Тодоров Колев, вследствие на което са убити двамата партизани, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
16. ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ, 29 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Одърне, Плевенско.
      На 10 март 1944 г. в с. Тръница, Провадийско, настоявал със заплаха пред кметския наместник на същото село, за блокиране къщата и са били поставени в смъртна опасност партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, укриващи се в същата къща и впоследствие убити; същия поощрявал убийства срещу партизани и е извършил такова в Македония, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
17. ВАСИЛ ПЕНКОВ ХРАНКОВ, 47 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Ново село, Троянско, бивш учител в село Тръница.
      На 10 март 1944 г. пуснал три бомби в къща през комина на къщата на Димитър Недев в с. Тръница, Провадийско, вследствие на което е убит партизанина Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
18. ИВАН НИКИФОРОВ ИВАНОВ, 34 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Мировци, Новопазарско, бивш кантонер.
      На 9 март 1944 г. е донесал на кметския наместник на с. Тръница, Провадийско за присъствието на партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, в домът на Добри Недев от същото село, поради което започва престрелка срещу партизаните и биват убити, вследствие на което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
19. ДИМО ДЕМИРОВ МИТЕВ, 30 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Тръница, Провадийско.
      На 15 юни 1944 г. е дал заповед да се убият без съд и присъда 18 борци за народна свобода, в гората край с. Ганчево, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
20. ПЕНЧО ИВАНОВ АГОВ, 33 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в гр. Търговище.
      Като полицай в Провадийското околийско упрвление през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г., е вършил изтезания над бойци за народна свобода от Провадийска околия, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
21. ВЪЛЧО ДЕМИРОВ ИВАНОВ, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Дългопол и живущ в гр. Провадия, шофьор в полицейското управление.
      През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. е давал сведения на полицията и войската, които се отнасяли до безопасноста на партизани и народни борци, вследствие на което са убити 8 души народни борци в гората до Ганчево, Провадийско, а много други са изпратени в концлагери, черни роти и затвори, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, го осъжда на СМЪРТ, да заплати 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
22. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, 38 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в Провадия, бивш секретар-бирник в общината на с. Ганчево, Провадийско.
      През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. са давали сведения на полицията и войската, които се отнасяли до безопасноста на партизани и народни борци, вследствие на което са убити 8 души народни борци в гората до Ганчево, Провадийско, а много други са изпратени в концлагери, черни роти и затвори, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, ги осъжда на СМЪРТ, да заплатят по 2 000 000 (два милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
23. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ, 49 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Радеченци, Босилеградско, живущ в с. Мурна, Провадийско;
24. ЮРДАН ГАНЕВ ЧОЛАКОВ, 59 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Китен, Провадийско, живущ в с. Мурна, Провадийско, земеделец.
   а) С речта, произнесена през 1944 г. в събранието на "Обществената сила", явно враждебна спрямо борците за народна свобода;
   б) С телеграмите до цар Борис, до германския пълномощен министър и до министър-председателя Богдан Филов, подадени през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година;
   в) С думите, казани през 1942 година при преминаване на арестувани борци; "Те или ние";
   г) Въобще, със своите действия, писания и слово, дейно и съществено да е допринесъл за извършване на престъпленията по чл.2 п.п 1 до 8 включително от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, вследствие на което и по силата на чл.2 п.10 от същия Наредба-закон го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
25. ХРИСТО ЦОНЕВ РОДЕВ, 63 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Габрово, живущ в Провадия, адвокат.
   а) С речта си, произнесена на събранието на "Обществената сила" в началото на 1944 г., която е била явно враждебна срещу борците за народна свобода;
   б) С написания от него и други лица позив от 22 март 1944 г., с който се поканват Провадийските граждани да станат членове на "Обществената сила", в която също е на лица едно особенно враждебно отношение спрямо същите борци;
   в) С написаните от него и други лица бланка-заявление за приенане на членове за същата "сила";
   г) С дейноста си като председател на дружеството на запасните офицери в гр. Провадия от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година и с други свои действия, писания и слова, да е действал и съществено допринесъл за извършване на престъпленията по чл.2 п.п 1 до 9 включително от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, вследствие на което и по силата на чл.2 п.10 от същия Наредба-закон го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
26. ЦОНКО ИВАНОВ ХАРБОВ, 59 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Котел, живущ в Провадия, адвокат.
   а) През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година, пред полицаейския околийски началник в гр. Провадия и други лица, да е говорил враждебно спрямо народните борци за свобода;
   б) Като е поощрявал тогавашните власти да преследват по-жестоко тия борци, тъй както ги е преследвал бившия министър-председател Ал. Цанков, с което е допринесъл дейно и съществено за извърването на деянията, изложени в чл.2 п.п 1 до 9 включително от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, вследствие на което и по силата на чл.2 п.10 от същия Наредба-закон го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
27. ЯНКО ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ, 59 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Новградец, живущ в Провадия, търговец.
      През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година като кметски наместници и частни лица, доброволно и с голямо старание са давали сведения на полицейските и военни власти за партизани и народни борци за свобода, вследствие на което има много пострадали от тях, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея ги осъжда на СМЪРТ, всеки един от тях да заплати 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия им имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
28. КОЛЬО КОНСТАНТИНОВ ПЕТКОВ, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Голям извор, Разградско, бивш общински кмет;
29. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМОВ, 51 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Бързица, Провадийско, бивш кметски наместник;
30. ДОБРИ АНГЕЛОВ ХАДЖИДОБРЕВ, 60 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Манастир, Провадийско, бивш кметски наместник.
      През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година като кметски наместници и частни лица, доброволно и с голямо старание са давали сведения на полицейските и военни власти за партизани и народни борци за свобода, вследствие на което има много пострадали от тях, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея ги осъжда на СМЪРТ, всеки един от тях да заплати 10 000 (десет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда и 1/2 идеална част от целите им имоти в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
31. ВЕЛИКО НИКОВ НЕЙКОВ, 58 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Комарево, Провадийско, бивш кметски наместник;
32. ДРАГАН ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ, 46 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Дъбравино, Провадийско, бивш кметски наместник.
      През зимата на 1943 г. донесъл за скривалището на партизанина Иван Петров Карагяура от с. Ганчево, Провадийско, в което е намерено гърнето, дадено от Мита Пенева от същото село, вследствие на което загива и тя заедно със съпруга си, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, НЕПРИСЪСТВЕНО го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 (пет хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност със 169 дни затвор, като присъжда и 1/2 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
33. ТОДОР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, 52 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Арковна, Провадийско, зидар.
      През времето от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 година използвал връзките си с властта, положението си на председател на притежателите на вършачки, за разпределението на районите, за да набави за себе си противозаконна имотна облага, поради което и по силата на чл.2 п.4 от същия Наредба-закон го осъжда на СМЪРТ, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
34. ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Петковци, Габровско и живущ в с. Стефан Караджа, Провадийско, варшачко-производител.

ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Настоящата присъда се прочете на 21 март 1945 година в гр. Провадия в 16 часа след обяд.
Следват подписи
ПРОТОКОЛ
гр. Провадия 21 март 1945 год.
   Съгласно нарежданието на IV Състав на Народния Съд - гр. Провадия, днес на 21 март 1945 год., доп. зам. прокурор Димитър Христов Димитров, такъв при Варненският Областен съд, п. секретаря при същия съд Нарин Юрд. Джумалиев, в присъствието на Д-р Марко Николов Сапарев, медицински лекар в гр. Провадия и Директора на Варненския местен затвор Продан Илиев Янакиев, пристъпиха към изпълнение на присъдата на IV състав на Народния съд - гр. Провадия, постановена по Нак. дело 1/1945 год., с която са осъдени на смърт:
   1. Георги Иванов Аврамов, роден с. Книжовник, Хасковско, а живущ в гр. Провадия
   2. Никола Атанасов Тодоров, от гр. Провадия
   3. Георги Маринов Димитров, от с. Раковец, Провадийско
   4. Христо Георгиев Николов х. Керемедчиев, от същото село
   5. Стоян Димов Дуков, от гр. Провадия
   6. Тодор Михайлов Бъчваров, от с. Дългопол, Провадийско
   7. Марин Александров Бъчваров, от с. Блъсково, Провадийско
   8. Слави Николов Неделчев, от с. Г. Чифлик, Варненско
   9. Нойко Панов Ноев, от с. Момино, Варненско
   10. Дантес Димов Дюкмеджиев, от с. Г. Чифлик, Варненско
   11. Тодор Петков Петков, от с. Одърне, Плевенско
   12. Васил Пенков Хранков, от с. Ново село, Троянско, а живущ в с. Тръница, Провадийско
   13. Иван Никифоров Иванов, от с. Мировци, Новопазарско
   14. Димо Демиров Митев, от с. Тръница, Провадийско
   15. Стоян Димитров Стоянов от с. Ганчево, Провадийско
   16. Никола Георгиев Миленов, от същото село
   17. Йордан Ганчев Чолаков, от с. Мурна, Провадийско
   18. Христо Цонев Родев, от гр. Провадия
   19. Вълчо Демиров Иванов, от с. Дългопол, Провадийско
   20. Цонко Иванов Харбов, от гр. Провадия
   21. Колю Константинов Петров, от с. Г. Извор, Разградско
   22. Велико Ников Нейков, от с. Комарево, Провадийско
   23. Димитър Христов Димов, от с. Бързица, Провадийско
   24. Драган Василев Драганов, от с. Дъбравино, Провадийско
   25. Пеню Божков Пенев, от с. Ракла, Провадийско
   26. Атанас Георгиев Атанасов, от гр. Провадия
   27. Добри Ангелов х. Добрев, от с. Манастир, Провадийско
   28. Янко Димитров Джамбазов, от гр. Провадия
   29. Тодор Георгиев Атанасов, от с. Арковна, Провадийско
   30. Илия Иванов Илиев, от с. Ст. Караджа, Провадийско
   31. Петър Александров Кожухарев, от гр. Варна
   32. Пенчо Иванов Агов, от гр. Търговище
   Всички осъдени на смърт затворници се изведоха от общото помещение, дето бяха задържани - гимназията в гр. Провадия. Секретаря на съда прочете присъдата, след което бяха изведени на мястото определено, където в един часа след полунощ, присъдата се приведе в изпълнение чрез разстрелване.
   Указаният по-горе лекар констатира, че наказаните лица са престанали да живеят и същите се погребаха в една обща могила.
   За всичко гореизложено се състави настоящия протокол съгласно чл. 611 от Закона за Наказателно съдопроизводство.
   Препис от протокола да се приложи към затворническото дело
Подписи на присъстващите 7

Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 27
1) Георги Иванов Аврамов е осъден на Смърт по Обвинения I, III, IV
2) Христо Георгиев Николов х. Керемедчиев е осъден на Смърт по Обвинение I и на Доживотен затвор по обвинение IV
3) Атанас Георгиев Атанасов и Петър Александров Кожухарев са осъдени на Смърт по Обвинения IV и V
4) Никола Атанасов Тодоров е осъден на Смърт по Обвинения I и II
5) Стоян Димов Дуков, Тодор Михайлов Бъчваров и Марин Александров Бъчваров са осъдени на Смърт по Обвинения I и IV
6) Катели Иванов Попов, Георги Маринов Димитров и Пеню Божков Пенев са осъдени на Смърт по Обвинение IV и на Доживотен затвор по обвинение I
7) Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 69