Четвърти състав на Народен съд - Провадия
Наказателно дело 1 на Народния съд в град Провадия
ПРОВАДИЙСКИЯТ НАРОДЕН СЪД в състав:
Председател: Иван Маринов
Членове: Димитър Кондов Пенчев
Илия Върбанов Вълчев
Тодора Кирова Радева
Начо Ташков Начев
С народен обвинител Жеко Вълев и при секретари: Марин Юр. Джумалиев, Иван Я. Петров и Христо Пейчев, като разгледа наказателното от общ характер дял номер 1/1945 год. по описа на същия съд, в съдебните заседания от 20 февруари до 17 март 1945 год.,
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
и на основание Наредба-закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея,

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, ЧЕ:
   На 3 февруари 1943 г. са стреляли с огнестрелно оръжие в бункера, находящ се в местноста "Смидовска долина" в землището на с. Раковец, Провадийско, вследствие на което е тежко наранен партизанина Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда:
1. ПАРАСКЕВ НЕДЕЛЧЕВ БОШНАКОВ, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Раковец, Провадийско, бивш общински полицай се осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 5 000 (пет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 169 дни затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, 1/5 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище.
2. МАРИН ПАРАСКЕВОВ МИТЕВ, 36 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Бозвелийско, Провадийско, бивш горски стражар се осъжда на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 10 години, 1/5 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище.
3. ДОБРИ НЕНОВ ДОБРЕВ, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Аспарухово, Провадийско, бивш полицейски стражар се осъжда на 2 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 5 години, 1/5 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище.
4. ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в град Провадия, бивш полицейски стражар се осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 5 000 (пет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 100 дни затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 2 години, 1/10 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище, като прилага чл. 1 от закона за условно осъждане.
5. КАЛЧО КРАЕВ ЙОВЕВ, 40 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Камен дял, Провадийско, бивш полицейски стражар се осъжда на 1 ГОДИНА СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 3 000 (три хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 100 дни затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 2 години, 1/10 идеална част от целия му имот в полза на държавното съкровище, като прилага чл. 1 от закона за условно осъждане.
6. ГАНЧО АНГЕЛОВ МАНОЛОВ, 43 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в Провадия, живущ в с. Раковец, Провадийско, бивш чиновник, за виновен в това, че на 3 февруари 1943 г. взема участие в направата на бомби в стаята на секретар-бирника в с. Раковец, Провадийско, които са хвърлени в бункера бункера, находящ се в местноста "Смидовска долина" в землището на с. Раковец, Провадийско и е тежко наранен партизанина Гроздьо Желев, вследствие на което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда е на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда 1/2 от целия му имот в полза на държавното съкровище.
7. ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ ИВАНОВ, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Калоян, Провадийско, бивш полицейски стражар, за виновен в това, че на 9 и 10 март 1944 г. са заели постове около къщата на Добри Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укривали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско и са стреляли по къщата и по бягащия партизанин Коста Тодоров Колев, при което са убити и двамата, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда 1/3 от целия му имот в полза на държавното съкровище.
8. ХРИСТО ДОНЧЕВ СТОЯНОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Котел, живущ в с. Есеница, Провадийско, бивш кмет на Есенишката община, за виновен в това, че на 10 март 1944 г. в с. Тръница, Провадийско дава съгласието си за запалването на къщата на Димитър Недев, в която са били партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско и със заповедта си N19/9 март 1944 г. е наредил да се стреля на месо срещу всяко лице, които излезе от двора си нощем след 8 часа, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище.
9. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ИВАНОВ, 32 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Писарево, Новопазарско, за виновен в това, че на 10 март 1944 г. е взел участие в запалването на къщата на Димитър Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укрили партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, вследствие на което е бил принуден вторият да избяга и при това бягство е бил убит, поради което и по силата на чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище.
10. АТАНАС ДОБРЕВ НЕДЕВ, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Тръница, Провадийско, за виновен в това, че на 9 март 1944 г. е съобщил на съседа си Димо Демирев Митев за присъствието на партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, вследствие на което започва блокада на къщата им и са избити партизаните и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище.

   На 9 март 1944 г. са организирали блокадата около къщата на Добри Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укривали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, с което подпомогнали избиването на същите партизани, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда:
11 ПАСКО АТАНАСОВ ПАСКОВ, 38 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Вълчи дол, Провадийско, бивш общински полицай, на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 15 години, присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище.
12. СТОЯН БОГДАНОВ ИСАКОВ, 28 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Доброплодно, Провадийско, бивш полицейски стражар, на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 10 години, присъжда 1/3 от целия му имот в полза на държавното съкровище.

   На 15 юни 1944 г. са извършили разстрела без съд и присъда на 18 народни борци за свобода в гората край с. Ганчево, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, осъжда:
13. ГЕОРГИ БАЛЕВ ЧИПАНОВ, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в гр. Карнобат;
14. ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в с. Никола Козлево, живущ в с. Дойренци, Новопазарско;
15. СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Хлябово, Елховско;
16. ТОДОР ИВАНОВ СИРОМАХОВ, 21 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Дряновец, Айтоско, живущ в гр. Айтос.
   Осъдени са на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят в полза на държавното съкровище 100 000 (сто хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда целите им имоти в полза на държавното съкровище.
17. ТИХОЛ ДЕНЧЕВ ТИХОЛОВ, 42 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Войнежа, Търновско, живущ в с. Друмево, Провадийско, бивш полицейски стражар, за виновен в това, като полицай при Провадийското околийско управление през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г., е вършил изтезания над борци за народна свобода в Провадийска околия, във връзка с водената вътрешна и външна политика на тогавашните правителства, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище.

   През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. едни като частни лица, а други като длъжностни лица, първите доброволно, а вторите без да са натоварени служебно да събират и дават сведения или и да са натоварени с такова, са се престаравали в даване на сведения пред полицията и войската, които сведения са се отнасяли до безопасноста на народни борци за свобода, вследствие на което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, ги осъжда:
18. НИКОЛА СИДЕРОВ КОЙЧЕВ, 43 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в гр. Провадия, бивш помощник-кмет;
19. СТАНКО ИВАНОВ ГРОМОВ, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в гр. Провадия, бивш чиновник в общината;
20. Свещеник ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕДЕВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Девня и живущ в с. Султанци, Провадийско;
21. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ, 30 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Зелениче, Македония и живущ в с. Бозвелийско, Провадийско;
22. ДИМО ИВАНОВ ПЕТКОВ, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Венчан, Провадийско, бивш кметски наместник;
23. СТОЯН ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Горно Тлъмино, Босилеградско и живущ в с. Преджа, Провадийско;
24. ИВАН ДИМИТРОВ ВОЙЧЕВ, 42 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Чакали, Еленско и живущ в с. Вълчи дол, Провадийско;
25. САВА ДИМИТРОВ КУРТЕВ, 51 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Тутраканци, Провадийско;
26. СИМЕОН МИЛКОВ ИВАНОВ, 67 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Дебрене, Еленско и живущ в с. Синдел, Провадийско;
27. ИВАН АТАНАСОВ РАДЕВ, 36 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Дъбравино, Провадийско;
28. ИВАН ГОЧЕВ ГЕОРГИЕВ, 23 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Варна и живущ в гр. Провадия;
29. СЛАВИ ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ, 34 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Поляците, Провадийско.
   Всеки поотделно е осъден е на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят всеки един поотделно в полза на държавното съкровище 200 000 (двеста хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, и присъжда в полза на държавното съкровище целите им имоти.
30. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОБРЕВ, 39 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в Провадия, бивш полицай;
31. МИХАИЛ ИЛИЕВ СТАМАТОВ, 55 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Изгрев, Варненско и живущ в с. Ганчево, Провадийско, тухлар;
32. БОРИС ИВАНОВ ПАНКОВ, 48 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Русе и живущ в гр. Варна, бивш кмет на с. Ракла, Провадийско
33. ИВАН ГЕНЧЕВ ДЕНЕВ, 52 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Шумен и живущ в с. Ганчово, Провадийско, бивш кмет;
34. ДОБРИ ЦОНЕВ ВАСИЛЕВ, 46 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Смядово, Преславско и живущ в с. Ганчово, Провадийско, бивш общински стражар;
35. МИХАИЛ ПАРАСКЕВОВ ПАНОВ, 54 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Бозвелийско и живущ в с. Ракла, Провадийско, кръчмар;
36. КАРО КРЪСТЕВ ЯНКОВ, 42 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Тутраканци, Провадийско, земеделец.
   Всеки поотделно е осъден е на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят всеки един поотделно в полза на държавното съкровище 10 000 (десет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 15 години, и присъжда в полза на държавното съкровище по 1/2 идеална част от целите им имоти.
37. ДИМО ЖЕЛЕЗОВ ИВАНОВ, 33 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Бозвелийско, Провадийско, чиновник;
38. МАРИН ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ, 49 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Бозвелийско и живущ в с. Ракла, Провадийско, бивш полицай;
39. ЖЕКО МИТЕВ ЖЕКОВ, 60 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Синдел, Провадийско, земеделец.
   Всеки поотделно е осъден е на 5 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят всеки един поотделно в полза на държавното съкровище по 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 10 години, и присъжда в полза на държавното съкровище по 1/2 от целите им имоти.

   През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. доброволно са съобщавали на полицията сведения, които са се отнасяли до безопасноста на народни борци за свобода, вследствие на което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, осъжда:
40. СТОЯНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, а по баща КОЛЮ ДОНЧЕВА, 52 годишна, българка, грамотна, женена, неосъждана, родена в с. Житница и живуща в с. Бързица, Провадийско, домакиня, на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 100 000 (сто хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава я от правата по чл.30 от Наказателния закон за 15 години, и присъжда в полза на държавното съкровище целият неин имот.
41. ВЕЛИЧКО ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ, 43 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в гр. Провадия, търговец е осъден е на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 15 години, целия му имот е присъден на полза на държавното съкровище.
42. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЪРБАНОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Разград и живущ в с. Калоян, Провадийско, бивш кмет;
43. Свещеник ТОДОР ДИНКОВ СТОЯНОВ, 36 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Венчан и живущ в с. Дъбравино, Провадийско;
   Всеки един от двамата поотделно е осъден е на 2 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплатят всеки един поотделно в полза на държавното съкровище 5 000 (пет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с по 169 дни затвор, лишава ги от правата по чл.30 от Наказателния закон за 3 години, и присъжда в полза на държавното съкровище по 1/3 идеална част от целите им имоти.

44. КОСТА ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, 20 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Генерал Колево, Провадийско, свободен, за виновен в това, че през времето от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. си е предложил услугите да прави доноси за партизаните и народните борци за свобода и е правил такива, впоследствие на което и по силата на чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, го осъжда на 15 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати на държавното съкровище 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 20 години, и присъжда в полза на държавното съкровище целият му имот.
45. Свещеник ДИМИТЪР ДИНКОВ ПОПСТЕФАНОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Никола Козлево и живущ в гр. Провадия, за виновен в това, че със своите слова в църквата, по банкети и другаде е допринесъл дейно и съществено за извършването или провеждането на деянията, изложени в чл2 п.п. 1 до 9 включително от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията с нея, поради което и на основание чл.2 п.10 от същия закон е осъден е на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати на държавното съкровище 10 000 (десет хиляди) лева глоба, заменима при несъстоятелност с 6 месеца затвор, лишава го от правата по чл.30 от Наказателния закон за 15 години, 1/2 от целия му имот е присъден на полза на държавното съкровище.
46. ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, 40 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Равна, Провадийско, за виновен в това, че през 1942 г. устройва банкет на полицията по повод разкриване на конспирацията от последната, с която са я поощрили да бъде по-ревностна в пресладване народните борци за свобода; направил списък на 15-16 души работници в соловара "Общ подем", антифашисти, от които двама от тях впоследствие са убити, поради което и на основание чл.2 п.10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на на 10 ГОДИНИ СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати в полза на държавното съкровище 1 000 000 (един милион) лева глоба, , заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, лишава го от правата по чл 30 от Наказателния закон за 15 години, присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище.

        ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ

Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 27