Четвърти състав на Народен съд - Провадия
Наказателно дело 1 на Народния съд в град Провадия
ПРОВАДИЙСКИЯТ НАРОДЕН СЪД в състав:
Председател: Иван Маринов
Членове: Димитър Кондов Пенчев
Илия Върбанов Вълчев
Тодора Кирова Радева
Начо Ташков Начев
С народен обвинител Жеко Вълев и при секретари: Марин Юр. Джумалиев, Иван Я. Петров и Христо Пейчев, като разгледа наказателното от общ характер дял номер 1/1945 год. по описа на същия съд, в съдебните заседания от 20 февруари до 17 март 1945 год.,
В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
и на основание Наредба-закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията свързани с нея,

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИТЕ
   Съгласно чл.64 от Наказателния закон им определя едно общо наказание ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, присъжда и 1/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ целия му имот в полза на държавното съкровище:
1. СТОЯН ГЕОРГИЕВ РИЗОВ, 34 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в град Кюстендил, живущ в град Провадия, бивш помощник полицейски началник в Провадия, сега в неизвестност. 1
   Съгласно чл.64 от Наказателния закон им определя едно общо наказание ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, присъжда и 1/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ целия му имот в полза на държавното съкровище:
2. САВА СТОЕВ ЦОНЕВ, 35 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Друмево, Провадийско, бивш полицейски стражар. 2
   На 8 февруари 1943 г. доброволно е съобщил на учителя Дантес Димов Дюкмеджиев от същото село, изпълняващ длъжноста кметски наместник, че у тях се крие партизанина Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско. Дюкмеджиев наредил веднага да замине въоръжена милиция от селото, в следствие на което пада убит същия Цоньо Тодоров, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на СМЪРТ, като съгласно чл. 59 от Наказателния закон заменя смъртното наказание С ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище:
3. ИВАН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ (ТЕПЕДЖИКА), 73 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Горен Чифлик, Варненско, земеделец.
   На 3 февруари 1943 г. са стреляли с огнестрелно оръжие в бункера, находящ се в местноста "Смидовска долина" в землището на с. Раковец, Провадийско, вследствие на което е тежко наранен партизанина Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, всеки да заплати по 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, като присъжда целия им имот в полза на държавното съкровище:
4. ПЕНКО КРУМОВ БОЯДЖИЕВ, 29 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в село Раковец, Провадийско, бивш горски стражар;
5. ИВАН КУРТЕВ НИКОЛОВ, 32 годишен от с. Раковец, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Раковец, Провадийско, земеделец;
6. КРУМ ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ, 57 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Раковец, Провадийско, земеделец;
7. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Раковец, Провадийско, бивш горски стражар.
   На 3 февруари 1943 г. е занесъл в с. Раковец, Провадийско взрив-динарит, с който приготвил бомби в консервни кутии и пакети от взрив, които пренесал до бункера в местноста "Смидовска долина" в землището на с. Раковец, Провадийско и същите били хвърлени от други лица в бункера, от които бил наранен тежко и загубил слуха си партизанина Гроздьо Желев от с. Раковец, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 1 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, като присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги:
8. НИКОЛА АНГЕЛОВ НАУМОВ, 32 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в гара Белово, Пазарджишко, живущ в град Хасково, бивш железопътен надзирател в гара Нова Шипка.
   На 9 март 1944 г. организирал блокадата около къщата на Добри Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укривали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско, с което подпомогнал избиването на същите партизани, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целия му имот в полза на държавното съкровище:
9. ТОДОР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ, 35 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Искър, Провадийско, бивш полицейски стражар.
   На 9 и 10 март 1944 г. са заели постове около къщата на Добри Недев в с. Тръница, Провадийско, в която са се укривали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско и са стреляли по къщата и по бягащия партизанин Коста Тодоров Колев, при което са убити и двамата, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, всеки да заплати по 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда 1/3 идеална част от имотите им в полза на държавното съкровище:
10. ЯКИМ ДАВИДОВ ПОПОВ, 39 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Черковна, Провадийско, бивш полицейски стражар;
11. ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕНЕВ, 26 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в с. Кривня, Провадийско, живущ в гр. Провадия, бивш полицейски стражар.
   На 15 юни 1944 г. са извършили разстрела без съд и присъда на 18 народни борци за свобода в гората край с. Ганчево, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, всеки да заплати по 200 000 (двеста хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целите им имоти им в полза на държавното съкровище:
12. МАКСИМ ИВАНОВ МАРИНОВ, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Дългопол, Провадийско;
13. ДИМИТЪР НЕДЕВ ИВАНОВ, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в с. Рилци и живущ в гр, Варна;
14. ЮРДАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ, 22 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ с. Марково, Варненско;
15. МИТЮ КОЛЕВ МИТЕВ, 21 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ с. Балван, Търновско;
16. СТЕФАН ХРИСТОВ СОВАДЖИЕВ, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в гр. Ямбол;
17. СТОЯН ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в с. Константиново, Варненско;
18. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕТРОВ, 22 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Манастирци, Търговишко;
19. ВИЧО КУЛЕВ ВИЧЕВ, 22 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден и живущ в гр. Преслав;
20. ИЛИЯ НИКОЛОВ ЧОБАНОВ, 21 годишен, българин, грамотен, неженен, неосъждан, роден в гр. Шумен, живущ в с. Венец, Шуменско.
   Първия като шофьор, а останалите като полицаи при Провадийското околийско управление през периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г., са вършили изтезания над борци за народна свобода в Провадийска околия, във връзка с водената вътрешна и външна политика на тогавашните правителства, поради което и на основание чл.2 п.7 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплатят по 300 000 (триста хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целите им имоти им в полза на държавното съкровище:
21. МИНКО ГАТЕВ КУЛИЧЕВ, 42 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Здравковец, Габровско, живущ в с. Стефан Караджа, Провадийско;
22. РУСИ ДОНЧЕВ РУСЕВ, 47 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Староселец, Провадийско;
23. ВАСИЛ ЖЕКОВ ДИМИТРОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Дългопол, Провадийско, бивш полицейски стражар.
   През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. е съдействал на кметовете на същата община Георги Костов и Катели Иванов Попов при доброволните доноси, които последните правили на полицията, вследствие на което са пострадали народните борци Божил Аргиров от с. Горен чифлик, Варненско и Цоньо Тодоров от с. Ракла, Провадийско, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплати 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целият му имот им в полза на държавното съкровище:
24. ПЕТЪР ГЕНЧЕВ ИВАНОВ, 43 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Раковец, Провадийско, бивш архивар.
   На 9 срещу 10 март 1944 г. е наредил на кмета на с. Есеница, Провадийска околия, да изпрати въоръжени хора с. Тръница, Провадийско, за блокиране на къщата, в която са се намирали партизаните Коста Тодоров Колев от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев от с. Владимировци, Исперихско и на 10 същия месец да е изпратил всички свободни полицаи от Провадийското околийско управление за преследване на казаните партизаним, вследствие на което последните са паднали убити, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, с лишение от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплати 1 000 000 (един милион) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целият му имот им в полза на държавното съкровище:
25. ВИЧО НИКОЛОВ ДЯКОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в Омуртаг, живущ в гр. Провадия, бивш Провадийски околийски управител.
   През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. едни като частни лица, а други като длъжностни лица, първите доброволно, а вторите без да са натоварени служебно да събират и дават сведения или и да са натоварени с такова, са се престаравали в даване на сведения пред полицията и войската, които сведения са се отнасяли до безопасноста на народни борци за свобода, вследствие на което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, ги осъжда всеки поотделно на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, лишава ги от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, да заплатят всеки един поотделно 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба в полза на държавното съкровище, като присъжда целите им имоти им в полза на държавното съкровище:
26. ИВАН ПЕНЧЕВ КАРАИВАНОВ, 48 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Добрина, Провадийско, бивш общински стражар;
27. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в Брезница, Македония и живущ в гр. Провадия, бивш общински агент;
28. ЮРДАН ДИМИТРОВ ЮРДАНОВ, 38 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Голям извор, Разградско и живущ в с. Желез, Провадийско, бивш учител;
29. КОСТА ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, 32 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в Провадия, работник;
30. ДОБРИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, 40 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Добрина, Провадийско, бивш учител;
31. Свещеник ХРИСТО СИМЕОНОВ МАРИНОВ, 54 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Девенци, Луковитско и живущ в с. Раковец, Провадийско;
32. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, 47 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Пловдив и живущ в с. Стефан Караджа, Провадийско, учител;
33. БАЛЮ БАЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, 46 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден и живущ в с. Девня, Провадийско, бивш секретар-бирник;
34. НИКИФОР ПЕТРОВ НИКИФОРОВ, 37 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в гр. Севлиево и живущ в с. Марково, Новопазарско, учител.
   През 1942 г. устройва банкет на полицията по повод разкриване на конспирацията от последната, с която са я поощрили да бъде по-ревностна в пресладване народните борци за свобода; направил списък на 15-16 души работници в соловара "Общ подем", антифашисти, от които двама от тях впоследствие са убити, поради което и на основание чл.2 п.10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 3 000 000 (три милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, лишава го от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
35. ТАШКО ЧОБАН МИТЕВ, 48 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Храброво, Провадийско и живущ в гр. Провадия, счетоводител.
   През 1942 г. подарил от името на Провадийската градска община на полицаите: Атанас Христов, Иван Александров и Георги Иванов Аврамов, по един пръстен по повод разкриването на конспирацията в гр. Провадия, с което е поощрил полицията към по-усилена дейност, за преследване на народните борци за свобода, поради което и на основание чл.2 п.10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 5 000 000 (пет милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, лишава го от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
36. ИВАН БРАТОЕВ ДАНЕВ, 44 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Върбица, Преславско и живущ в с. Искър, Провадийско, бивш кмет на Провадия.
   През периода от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г., в качеството си секретар на Провадийското околийско управление, доброволно, като се е престаравал, е давал сведения на полицията, отнасящи се до безопасноста на народни борци за свобода, поради което и на основание чл.2 п.8 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянита с нея, го осъжда на ДОЖИВОТЕН СТРОГ ТЪМНИЧЕН ЗАТВОР, да заплати 2 000 000 (два милиона) лева глоба в полза на държавното съкровище, заменима при несъстоятелност с 6 (шест) месеца затвор, лишава го от правата по чл 30 от Наказателния закон завинаги, присъжда и целия му имот в полза на държавното съкровище:
37. СТЕФАН ТИНЕВ СТОЯНОВ, 41 годишен, българин, грамотен, женен, неосъждан, роден в с. Жеравна, Котленско и живущ в гр. Провадия, бивш секретар на Провадийското околийско управление.

        ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ

Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 27
1) Стоян Георгиев Ризов е осъден на Доживотен затвор по Обвинение I и на 15 години затвор по обвинение IV
2) Сава Стоев Цонев е осъден на две присъди Доживотен затвор по Обвинение I