Обвинителен акт - Провадия Председател: Иван Маринов
Членове: Димитър Кондов Пенчев, Илия Върбанов Вълчев, Тодора Кирова Радева, Начо Ташков Начев
С народен обвинител Жеко Вълев и при секретари: Марин Юр. Джумалиев, Иван Я. Петров и Христо Пейчев, като разгледа наказателното от общ характер дял номер 1/1945 год. по описа на същия съд:

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ
   Фашистките режими у нас, особенно след 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г., за да проведат своята вътрешна и външна политика на терор, инквизиция, избивания, започнаха кървава борба срещу българския народ. Тая борба беше дълга, тежка и бе свързана със скъпи и огромни жертви на народа. Около фашистките правителства в България се сплотиха най-тъпите и реакционни сили, които за постигане на своите мракобеснически цели, погазиха всичко най-свято на българския народ. Погазиха и Търновската конституция и въдвориха в цялата страна страшен фашистки терор, като отнеха всички права и свободи на българския народ, а във външната си политика взеха курс на пълно подчинение на България на интересите на германската империалистическа политика, провеждана от Хитлер и неговата клика. Навсякъде по полицейските участъци, в казарми и общински управления се провеждаше над борците за народни свободи и правдини, политика на терор, изтезания, инквизиции и избивания ...
   И тук в град Провадия и Провадийска околия, между другите фашистки злодеяния, се извърши едно срамно и позорно деяние от фашизирани офицери, начело с известния в областта майор Дочко Димитров Дочев от град Шумен, командир на отделение от 3-й армейски полк в същия град. Този същия майор е започнал избивания и разстрелвания и по други места в областта, без съд и присъда на посочените му от полицията в армейската област, а също и по свое усмотрение, опасни за фашисткия ред леви елементи, които разстрелвания, особенно през 1944 година, много зачестиха.
   Тъй например, по нареждане и заповед на поменатия по-горе майор Дочев, по посочване на провадийското полицейско управление, възглавявано от тогавашния провадийски полицейски началник Георги Иванов Аврамов, и тук в Провадийско се извършил разстрел на 18 славни народни бойци от гр. Провадия и околията и то на 15 юни 1944 г. около село Ганчово.
   Грозни престъпления са вършени и в полицейския участък на гр. Провадия, а също и по общинските управления из Провадийска околия. Така например в провадийското околийско полицейско управление, възглавявано от известния в цялата околия полицейски началник в гр. Провадия Георги Иванов Аврамов, са вършени при разкриване на комунистически конспирации в околията, страшни и нечувани побоища, инквизиции, изтезания над народни борци от гр. Провадия и околията, пред които злодеяния средновековната инквизиция бледнее. Тия инквизиции са вършени над народни борци по такъв начин, че не би могъл човек с нормален ум да не се учудва, как са могли авторите им да измислят начини и средства за инквизиране на хора.
   На 9 септември миналата година нашият народ въстана и смъкна от плещите си престъпната фашистка клика и с ценната помощ на славната Червена армия, изгони далеч от страната ни хитлеристките въоръжени банди и по тоя начин стана господар на своята обичана от него земя. Всички престъпления на терор, убийства, палеж, изтезания, извършени от управници и и други фашисти - престъпления визирани в Наредба-Закон за съдене от Народен съд и пр., изправиха България пред трета, още по-страшна катастрофа, заплашиха независимостта и съществуването на държавата, отдадоха на разграбване богатствата на страната ни, нанесоха страшен удар върху живота, имота и честта на българския народ, причинявайки му големи страдания и то толкова големи, че сега авторите на тези престъпления трябва да бъдат най-строго наказани - всички те трябва да бъдат подведени под отговорност и справедливо, но безпощадно наказани.

НАРОДЪТ ГИ ВИКА НА СЪД
I
   През 1942 г. в Провадийска околия е била разкрита комунистическа конспирация с 59 подсъдими. Между тия поддсъдими са били предадени на съд за съдене по ЗЗД и осъдени на смърт задочно, отклонили се и преминали в нелегалност: Гроздьо Желев Николов, 27 годишен, роден в с. Султанци, Провадийско, живущ в с. Раковец, а също и Цоньо Тодоров Киров, 31 годишен, роден в с. Малко Шивачево, живущ в село Ракла, Провадийско. В навечерието на разкриване на комунистическата мрежа, Гр. Желев напуснал местожителството си и минал в нелегалност, а преди него минал в нелегалност и Ц. Тодоров. Тия двама народни борци са били душата на разкритата конспирация. Първопричината да започнат гонения срещу тях е бившия кмет на Раковецка община - Катели Попов. По негови донесения до полицията са започнали гоненията и се предприели арести на бившите касиери на кооперацията в същото село - Божил Аргиров и Цоньо Тодоров.
   На 31 януари 1943 година в ръцете на полицията попада сподвижника и съидейника им Симо Гачев Радев от с. Раковец, арестуван от стражаря на провадийското околийско управленив Сава Стоев и общинския полицай при Раковецката община Параскев Неделчев, които предали Симо Гачев на полицейския началник Аврамов. Полицията е узнала, че Симо Гачев е във връзка с партизаните. Подложен на страшни инквизиции в ареста на с. Раковец, е упорствал и не е издал нищо. Поменатите по-горе полицаи го събаряли на пода в общинското помещение, биели са го дълго с пръчки по краката, като Тодор Бъчваров скачал по гърдите му, а полицейският началник Аврамов му запушвал устата с шапката му и му блъскал главата в пода. Това инквизиране продължило час и половина. Най-после Симо признал, че носел брашно и фасул на партизаните. Полицаите заставили Симо да ги заведе с конска шейна на самото място, където е скривалището. Симо успял да заблуди полицаите и ги отвежда до една колиба, която отстояла на 500 метра от бункера, където са били партизаните, а именно Гроздьо Желев, Цоньо Тодоров, Георги Стоянов (Вергил), Вълчо Кирилов от с. Тутраканци и Димитър Мавров от село Дъбравино. Полицаите открили стрелба по колибата и след като разбрали, че е празна я съборили и запалили. Те схванали, че Симо ги лъже и там, на самото място го накарали да се събуе бос и започнали да го бият в снега, като полицаят Тодор Бъчваров го заплашил, че ще го обеси на един бук. И сега Симо не издавал партизаните и полицаите се върнали с него в Раковец, където на 2 февруари 1943 г. пак започнали да го бият, като го карали да ги заведе до мястото, където се намират партизаните. Симо упорствувал и тогава инквизиторите-полицаи Атанас Христов, Никола Велев (сега и двамата в неизвестност), Аврамов, Стоян Дуков, Тодор Бъчваров и неизвестен полицейски агент го вързали почнали отново да го бият. Боят продължил до 5 часа след пладне, докато Симо не издържал и казал мястото. На 3 февруари 1943 г. завел полицаите, като с тях дошъл и Крум Бояджиев от село Раковец, сега задържан. Докато вървели из Балкана, агента Атанас Николов извикал "Тук са" и започнал да стреля с шмайзера си към бункера. До него залегнал и агента Никола Велев, като захвърли две бомби към бункера. На бункера дошли и следните лица: Атанас Иванов Сургучев, Иван Куртев, Пенчо Крумов, Параскев Неделчев, Марин Параскевов и др., които са дошли доброволно да избият нелегалните. Пристигнали и Христо Георгиев Хаджиниколов, Никола Ангелов Наумов - въоръжени и донесли бомби, направени от взрив, донесен от жп надзирателя при гара Нова Шипка, Никола Ангелов Наумов. Полицейския началник снел белезниците на Симо, като му дал две бомби за да ги занесе на Атанас Сургучев. Симо тръгнал да ги носи, но полицаите зад него започнали да стрелят и му причинили нараняване в гърба. Започнала стрелба и от бункера, при която той бил наранен също. Симо започнал да вика за помощ, но полицаите съзнателно го изоставили, като полицейския началник Аврамов не позволил на селяните да му помогнат.
   Георги Маринов Димитров заминал със стражата си към бункера, заминали, въоръжени с пушки и следните горски стражари от развъдната станция "Шерба": Добри Цветков, Любен Попов, Марин Параскевов и Георги Христов, водени от последния. Пристигнала и полиция от Шумен, заедно с инспектора Цонев и други агенти. Към 11 часа на 3 срещу 4 февруари, петимата партизани избягали от бункера.
   На 3 февруари са пристигнали полицаите: старшия стражар Владимир Наумов, Каро Радев, Добри Ненов, Никола Атанасов, Калчо Краев, Йордан Авджиев, Никола Илиев и други, имената на които не са установени.
   Петимата партизани, след като избягали от бункера, се разделили, като Цоню отишъл в село Горен Чифлик, където се укрива в дома на познатия си приятел Аргир Николов Попов. Ръката на Цоню е била превързана, понеже е бил ранен в бункера при престрелката. В селото Цоню Тодоров поискал да се срещне с най-близкия си приятел - със Стоян Григоров. Селото било блокирано от много полицаи, въоръжени селяни патрулирали по улиците, а в къщата на Стоян Григоров бил обвиняемия Иван Куртев от село Раковец, дошъл по преследване на партизаните. Чак на другия ден Стоян дошъл у Аргирови, но Аргир го излъгал, че Цоню си е заминал, когато той още бил в дома им, където престоял в плевнята 4 дена. На 8 февруари, по желание на Цоню, той, придружен от Аргир и жена му отишли в къщата на Стоян Григоров, като Аргир и жена му се върнали, без да влязат вътре. След 10 минути Стоян Григоров дошъл в дома на Аргир, казал му, че Цоню е у тях, но дядо му Иван Василев Тепеджика (сега задържан) е отишал да го издаде в полицията. Действително, дядо Иван Тепеджика казал в кметското наместничество на учителя Дантес Дюкмеджиев. Дюкмеджиев, който бил главен учител в селото, веднага наредил за караул да обгради къщата му. По негово нареждане бил арестуван Аргир и семейството му от пратения Слави Николов Добруджанеца.
   При блокадата в къщата на Иван Тепеджика са били лицата: Атанас Сургучев, горския стражар Георги Христов и други.
   Въоръжените лица почнали да стрелят в дама. След това Слави Добруджанеца натиснал вратата и видял, че зад нея е паднал Цоню, трупа на когото подпирал вратата от вътре. Слави Добруджанеца и един неизвестен трудовак извадили трупа вън от обора, а трудовака мушнал трупа с войнишкия си нож. При убийството на Цоню е участвал и задържания полицейски стражар Ради Недев Недев.
   Останалите четирима партизани са отишли в село Момино, Варненско, в къщата на познатия Нойко Панов Ноев, който се уплашил и не ги пуснал. На 9 февруари сутринта, същият Нойко, като отишал в плевника, насреща му излязал Гроздьо Желев, те се познавали много добре от по-рано. Нойко се уплашил много, излязал вън от къщи и на нощния пазач казал, че в дома му има непознати. Полицаите отишли да обградят къщата, но Гроздьо и другарите му били избягали и полицаите отишли по дирите им.
   Четиримата партизани, излезли вън от селото, изтеглили се по посока на село Казашка река, дето се разделили на две двойки. При престрелка в нивите, Георги Стоянов (Вергил) е бил убит от преследващите полицаи. Другата група - с Гроздьо, е дала сражение в гората, при което са убити от Гроздьо трима полицаи. В последствие е заобиколен от полицаите, е бил убит и той. Другарят му успял да избяга. Между полицаите в Провадия се разправяло, че Гроздьо бил убит от провадийския полицай Никола Атанасов Тодоров, който бил представен от Аврамов за повишение.
II
   На 9 март 1944 в село Тръница, Провадийско в дома си е била жителката на същото село Дафина Добрева Недева със синовете си Димо Добрев Недев - 16 год. и Атанас Добрев Недев - 20 год. Към 7 часа вечерта кучетата залаяли, Атанас излязал и след малко се върнал с двама непознати, въоръжени с пушки. Това са били партизаните Коста Тодоров Колев, 20 годишен от село Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев, 30-35 годишен от село Владимировци, Исперихско. По всичко изглеждало, са се откъснали от четата си и търсели убежище.
   Народните борци обяснили, че са били отдалече и са много изморени, като изявили желание да преспят в къщата. Кучетата продължавали да лаят, по думите на партизаните, трябвало стопанката да им изнесе малко хляб, за да млъкнат. Тя, както и синът Димо, излезли и не се върнали. На улицата Дафина започнала да вика от уплаха. Другият син - Атанас отива при комшията Димо Демирев, на когото разказал всичко. Двамата тръгнали за кметското наместничество. Там заварили кметския наместник Господин Георгиев, учителя Васил П. Хранков и други, на които съобщили, че в дома им са влезли две въоръжени лица.
   Кметският наместник, учителят и други караули обграждат къщата и дават по няколко изстрела. През нощта кметският наместник донася с писмо за случая на кмета на село Есеница Христо Дончев. Последният се свързал по телефона с дежурния старши стражар от Провадия Владимир Наумов, който уведомил околийския началник Вичо Дяков. Околийският началник наредил на кмета на Есеница да вземе въоръжените лица в селото и да отиде в Тръница.
   На 10 март всички свободни от наряд полицаи заминали с камиона на провадийската пожарна команда. Пристигнали полицаите от Провадия: кандидат полицейски командир Тодор Петков Тодоров, старши стражар Владимир Николов Наумов и стражарите: Димитър Петков Пенев, Димитър Филев Димитров, Никола Атанасов Тодоров, Иван Попов Кателиев и други. Тодор Петков Тодоров разпределил полицаите, започва стрелба по къщата и викове към партизаните да се предадат. След това 4-5 въоръжени лица, сред които Владимир Наумов и Тодор Георгиев отишли пълзешком до къщата.
   Пристигат полицаи и от Нови Пазар и въоръжени частни лица, начело с новопазарския околийски управител Боян Койчев Желев, полицейския началник Иван Бечев Пенчев и старши стражар Стоян Ганчев Иванов. Иван Никифоров от с. Мировци, по собствено желание пуска през комина три бомби. По решение на Боян Желев започнало запалването на къщата. Тогава единият партизанин - Коста Тодоров Колев излиза от къщата и хуква пред нея. Покосен е от 50-60 куршума от стрелящите по него лица. Вторият партизанин е убит в къщата. След обиска на убитите, те са вдигнати на една площадка зад къщата, новопазарският околийски управител Боян Желев говорил на събралите се полицаи и селяни. След него говорил и кмета на Есеница Христо Дончев. Труповете са откарани с камиона до Провадия, където по заповед на командира Петков били фотографирани с полицаите.
III
   На 15 юни 1944 година, 4-та батарея при 3-ти армейски артилерийски полк Шумен, с батареен командир капитан Станчо Пенев, при командир на артилерийското отделение майор Дочко Д. Дочев, получава заповед от същия майор един взвод войници да се приготвят в пълно бойно снаряжение за път. От същия майор било предадено на подпоручик Агов, сега задържан по много деяния за съдене от Народния съд, взвода да замине в гр. Провадия, със задача да бъдат разстреляни без съд и присъда, лица от гр. Провадия и Провадийско. Подпоручика дава нарежданията си и камионетка с взвода, около 20-25 човека заминава за Провадия. Майор Дочев и подпоручик Агов са в отделна лека кола. при спиране на леката кола пред полицейското управление в Провадия, най-напред се явили двамата агент-разузнавачите Атанас Христов и Йордан Николов от гр. Варна, а малко след това се явил и представил на майор Дочев и полицейския началник на гр. Провадия Георги Ив. Аврамов, също задържан за няколко деяния по същия закон и са отишли в стаята на конния участък. Задържаните лица, посочени от тукашната полиция начело с полицейския началник Аврамов, който трябва да се третира като подбудител за разстрелването на 18 души, били повикани поименно от същия майор, като преди влизанена задържаните лица, майора подробно разпитвал Аврамов и двамата агенти - Атанас Христов и Йордан Николов за дейноста им. Тримата полицаи се надпреварвали един през друг да обвиняват тия 18 души. След прочитане на 13-те имена, майор Дочев ги запитал има ли и други задържани. Отговорили му, че има и донесли и други подробни дознания. Полицаите Аврамов, Христов и Николов са се надпреварвали пред майор Дочев да ги обвиняват, числото на записаните за разстрела се увеличило от 13 на 18 души, дължащо се изключително на тези трима души. Никой друг от присъствуващите освен тях не се обаждал. След разпита на задържаните, който траял не повече от 30 минути, майор Дочев се е съветвал с тримата полицаи где да се избере място за разстрелването им и са решили да се избере такова на 1 км от с. Ганчево.
   Колите с жертвите на терора и войниците спират около горичката близо до село Ганчево, гдето взвода бил строен за стрелба в две редици. Подпоручик Агов заповядал да слязат 8 души задържани и да тръгнат по пътеката докато се изравнят с войниците, след което Агов ги обърна гърбом и командвал на войниците "огън". От войниците, приготвени за стрелба са стреляли следните: 1. ефрейтора Никола Петров Краварев, 2. редника Георги Балев Чапанов, 3. редника Димитър Недев Иванов, 4. редника Стоян Димитров Парашкевов, 5. редника Йордан Иванов Господинов, 6. редника Митю Колев Митев, 7. редника Стоян Христов Стоянов, 8. редника Стефан Христов Соваджиев, 9. кандидат-подофицера Максим Иванов Маринов, 10. редника Георги Стоянов Петров, 11. редника Вичо Кулев Вичев, 12. редника Тодор Сиромахов, 13. редника Илия Николов Чобанов, 14. редник Иван Киров Киров, 15. редника Иван Георгиев Великов. Войниците стреляли пак по заповед на подпоручик Радев още веднъж, защото някой от разстреляните мърдали. След това слезли и вторите осем души, един зад друг и ги поставяли вляво от първите разстреляни. Обърнати били гърбом и разстреляни по същия начин, след което докарват и останалите двама души - Мита Генова Стайкова и Гено Стайнов Порязов. Те били разстреляни вляво от първите две групи. Ефрейтора Краварев стрелял с пистолета си по недоубитите вързани народни борци. След заравянето на 18-тях души командата си заминала.
   Двамата полицейски агенти Атанас Христов и Йордан Николов разтършували труповете, като им прибрали парите, които си поделили, а също и други вещи, а последният агент - Йордан Николов - започнал да реже един от труповете, за да вземе пръстена му.
IV. ПОЛИЦЕЙСКИ ТЕРОР
   а) На 24 септември 1942 година е бил арестуван в гр. Провадия от старшия полицейски стражар Тодор М. Бъчваров, отведен в конния участък, обискиран и веднага подложен на разпит известния народен борец Бойчо Желев Боев, 40 годишен, от гр. Провадия, осъден по ЗЗД на доживотен затвор и амнистиран. Той е разпитан от полицейските агенти Атанас Христов и Иван Александров, дошли в Провадия, а също и от полицейския началникк на Провадия Георги Аврамов. Веднага започнали изтезанията и инквизициите, които се състояли в следното: тримата гореспоменати полицаи го биели жестоко и немилостиво с пълна сила със сопи, а други с гуми. Този побой е продължил 20 минути. Същия ден побоят продължил, като потърпевшия е бил повален на земята с изути обувки и бит по голите крака. В продължение на 7-8 дни пак е бил привикван от същите полицаи и всеки ден му се нанасяли жестоки побоища, а понякога и по два пъти на ден, освен горните полицаи е участвал още и старшия стражар Тодор М. Бъчваров. Побоищата обикновено ставали нощно време, когато инквизиторите обикновено идвали пияни, между 9 часа вечерта и 1 часа след полунощ. Престоял 37 дни в конния участък, бит през всичкото време и заплашван с убийство, отвели го в Шуменския затвор, изправен пред военен съд и осъден по ЗЗД на доживотен затвор.
   б) През същия ден е е бил задържан и откаран в ареста на полицейското управление на Провадия народният борец Атанас Стефанов Богданов, 46 годишен, от полицейския агент Иван Александров, воден от провадийския полицейски стражар Никола Атанасов. Бил е бит в кабинета на полицейския началник Аврамов от агента Атанас Христов, Иван Александров и от Аврамов. При тия инквизиции гореспоменатите полицаи заедно с шофьора Вълчо Демиров и старшия стражар Тодор Бъчваров, скачали по тялото на пострадалия, като му натъртили ребрата, поради което същия 6 месеца напрекъснато е чувствал страшни болки в гърдите си. Атанас Богданов е бил бит с гуми, дървета, ръцете и краката му са почернели и се подули. Цялото му тяло е било покрито с черни петна. Инквизициите са били 6 пъти за един месец, като при едно от изтезанията му било пукнато тъпанчето на лявото ухо. Около 20 дни тоя пострадал спал в мазето на конния участък върху подливания с вода цимент.
   По същия жесток и безчовечен начин са били инквизирани и народните борци: Стоян Неделчев от с. Тутраканци, Провадийско; Йовчо Колев от Провадия; Костадин Иванов Калудов от с. Султанци, Провадийско, Саркиз Киркоров Аржелиян от Провадия; Господин Тодоров Янков от с. Мурна, Провадийско; Жеко Димов Гичев от с. Ганчово, Провадийско; Янко Великов Тасков от с. Ганчово; Иван Вълчев Куртев от с. Мурна; Стойчо Гичев Русев от с. Вълчи дол; Христо Петров Динев от с. Вълчи дол; Иван Димитров Лазов от с. Раковец; Кунчо Кунчев Георгиев от с. Бързица, Провадийско; Ангел Георгиев Николов от с. Раковец и още много други народни борци и честни жители на Провадия и Провадийско са били инквизирани, а след нечовешки изтезания на Моис Йосифов Леви от Варна в провадийският конен участък същият починал.
V. ДОНОСИ
   извършени от долупоменатите лица, които доброволно са служили и предавали на полицията, жандармерията и войската сведения, отнасящи се до безопасноста или важни интереси на партизаните или други народни борци за народните свободи за времето от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 год. в разни времена.
   1. Димо Желязков от с. Бозвелийско; Христо Цонев Радев; 3. Цонко Иванов Харбов; 4. Ташко Чобан Митев от Проявадия; 5. Иван Пенчев Караиванов от с. Добрина, Провадийско; 6. Стефан Тинев Стоянов от Провадия; 7. Димитър Петров Добрев от Провадия; 8. Коста Георгиев от с. Генерал Колево, Провадийско; 9. Тодор Петров Радев от с. Равна, Провадийско и много други.

   Извършените деяния посочени по-горе в настоящия акт представляват престъпления наказуеми едни по чл. 2 п. 7 от Наредба закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу сьюзените нароси и за злодеянията, свързани с нея, други по чл. 2 п. 8 от същия закони трети по чл. 2, п.п 7 и 8 и четвърти и по чл. 2 п. 4 от същия закон, поради което и по силата на чл. чл. 4 ал. 3-а 5 ал. 2 и 7 буква "б" от същия закон, от името на българския народ

ОБВИНЯВАМ
I
          1. Георги Иванов Аврамов
, бивш полицейски началник в гр. Провадия, 33 годишен, родом от гр. Хасково
        2. Никола Атанасов Тодоров, бивш полицейски стражар от гр. Провадия, 33 годишен
        3. Йордан Йорданов Авджиев, бивш полицейски стражар от гр. Провадия, 33 годишен
        4. Иван Куртев Николов, 32 годишен от с. Раковец
        5. Атанас Иванов Сургучев, в неизвестност
        6. Пенко Крумов от същото село
        7. Митю Баев от същото село
        8. Крум Георгиев Бояджиев от същото село
        9. Добри Цветков Добрев, 41 годишен, бивш ловен надзирател в "Шерба"
        10. Георги Христов Иванов от същото село, бивш общ. горски стражар
        11. Параскев Неделчев Бошнаков, 35 годишен бивш общ. полиц. стражар
        12. Петър Генчев Иванов, 43 годишен бивш архивар при общината в с. Раковец
        13. Георги Маринов Димитров, 32 годишен секретар бирник при общината в с. Раковец
        14. Христо Георгиев х. Николов Керемедчиев, 37 годишен от същото село
        15. Марин Параскевов Митев, 36 годишен, бивш горски стражар от с. Бозвелийско, Провадийско
        16. Георги Костов Неделчев, бивш кмет на село Ракла - в неизвестност
        17. Калчо Краев Йовов, 40 годишен, с. Камен дял, Провдийско, бивш полицейски стражар
        18. Живко Иванов Желязков, 32 годишен, бивш полицейски стражар
        19. Добри Ненов Добрев, 39 годишен, бивш полицейски стражар
        20. Стоян Димов Дуков, 52 годишен, бивш полицейски стражар
        21. Владимир Николов Наумов, 31 годишен, бивш старши полицейски стражар
        22. Сава Стоев Цонев, 35 годишен, бивш полицейски стражар
        23. Никола Ангелов Наумов, 32 годишен, бивш надзирател при жп гара Нова Шипка, Провадийско
        24. Тодор Михайлов Бъчваров, 47 годишен от с. Дългопол, Провадийско, бивш старши полицейски стражар
        25. Марин Александров Бъчваров, 38 годишен от с. Блъсково, Провадийско, бивш полицейски стражар
        26. Катели Иванов Попов, бивш кмет на с. Раковец, Провадийско, сега в неизвестност
        27. Ради Недев Недев, 24 годишен, бивш полицейски стражар от с. Горен Чифлик
        28. Слави Николов Неделчев, 47 годишен от с. Горен Чифлик
        29. Драган Иванов Велчев, 31 годишен от с. Горен Чифлик, бивш нощен пазач
        30. Нойко Панов Ноев, 37 годишен от с. Момино, Варненско
        31. Иван Василев Колев-Тепеджика, 72 годишен от с. Горен Чифлик
        32. Дантес Димов Дюкмеджиев, 57 годишен, бивш учител от с. Горен Чифлик
   Лицата Атанас Иванов и Никола Велев, разузнавачи от гр. Варна и всички други началстващи и полицейски агенти, за това им деяние ще бъдат съдени от Народен съд, едни в гр. Варна, а други в Шумен във връзка с извършени други техни деяния в други околии, тъй както е изложено във фактическата част на настоящия обвинителен акт, от 3 до 9 септември 1943 г. организирането, доносничеството, преследване и избиване на народните борци-партизани: Цоню Тодоров, Гроздьо Желев и Георги Стоянов (Вергил), а също и нараняването на народния борец Симо Гачев.

II
          1. Вичо Николов Дяков
, бивш околийскии управител в гр. Провадия, 37 годишен, от гр. Омуртаг
        2. Тодор Петков, от с. Одърне, Плевенско, бивш кандидат полицейски командир от гр. Провадия, 28 годишен
        3. Владимир Николов Наумов, от Провадия, бивш старши стражар от гр. Провадия, 31 годишен
        4. Тодор Георгиев Симеонов, 35 годишен от с. Искър, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        5. Димитър Петков Пенев, 26 годишен, от с. Кривня, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        6. Димитър Филев Димитров, 39 годишен, от с. Черковна, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        7. Никола Атанасов Тодоров, 33 годишен, от Провадия, бивш полицейски стражар в същия град
        8. Иван Попов Кателиев, 47 годишен, от с. Блъсково, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        9. Яким Давидов Попов, 38 годишен, от с. Черковна, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        10. Стоян Богданов Исаков, 28 годишен, от с. Доброплодно, Провадийско, бивш полицейски стражар в същия град
        11. Паско Атанасов Пасков, 37 годишен, от с. Вълчи дол, Провадийско, бивш общински полицейски стражар от Вълчи дол
        12. Димитър Лефтеров, бивш общински полицейски стражар, Есенишка община, Провадийско
        13. Христо Дончев Стоянов, 37 годишен, от Котел, бивш кмет на Есенишка община, Провадийско
        14. Васил Пенков Хранков, 47 годишен от с. Ново село, Ямболско, бивш учител в с. Тръница
        15. Петър Симеонов Иванов, 32 годишен, от с. Писарево, Новопазарско
        16. Иван Никифоров, от с. Мировци, Новопазарско
        17. Атанас Добрев Недев, 20 годишен, от с. Тръница, Провадийско
        18. Димо Демирев Митев, 30 годишен, от същото село
        19. Господин Георгиев Желязков, 46 годишен, бивш кметски наместник на същото село
   за гдето на 9 и 10 март 1944 година едни са заповядали, а други са извършили, тъй както подробно е изложено във фактическата част на настоящия обвинителен акт:
а) убийството на народните борци-партизани: Коста Тодоров Колев, 20 годишен, ученик от 8 клас, от с. Злокучен, Шуменско и Борис Савов Пейчев, 30-35 годишен, от с. Владимирово, Исперихско
б) запалили къщата на жителя на с. Тръница Добри Недев, в която къща са били партизаните.

III
          1. Никола Петров Краварев
, 26 годишен от гр. Сливен, ефрейтор при 2-а батарея, 3-ти армейски артилерийски полк в гр. Шумен
        2. Максим Иванов Маринов, 21 годишен от с. Дългопол, Провадийско
        3. Георги Балев Чапанов, 20 годишен от гр. Карнобат, редник от същия полк
        4. Димитърр Недев Иванов от гр. Варна, 21 годишен, редник от същия полк
        5. Йордан Иванов Господинов, 22 годишен от с. Марково, Варненско, редник от същия полк
        6. Иван Георгиев Великов, 22 годишен от с. Дойранци, Новопазарско, редник от същия полк
        7. Митко Колев Митев, 21 годишен от с. Балван, в. Търновско, редник от същия полк
        8. Стоян Христов Стоянов, 21 годишен от с. Хлябово, Елховско, редник от същия полк
        9. Стефан Христов Соваджиев, 21 годишен от гр. Ямбол, редник от същия полк
        10. Стоян Димитров Соваджиев, 22 годишен от с. Константиново, Варненско, редник от същия полк
        11. Георги Стоянов Петров, 22 годишен, от с. Манастирци, Търговищенско, редник от същия полк
        12. Вичо Кулев Вичев, 22 годишен от гр. Преслав, редник от същия полк
        13. Тодор Иванов Сиромахов, 22 годишен от гр. Айтос, редник от същия полк
        14. Илия Николов Чобанов, 21 годишен, редник от същия полк
        15. Иван Киров Киров, 22 годишен от с. Приселци, Варненско, редник от същия полк
        16. Георги Иванов Аврамов, 33 годишен от Хасково, бивш полицейски началник в гр. Провадия
        17. Стоян Добрев Стоянов, 38 годишен, бивш секретар бирник от с. Ганчово, Провадийско
        18. Никола Георгиев Миленов, 49 годишен, бивш финансов изпълнител в Ганчовската община
        19. Йордан Г. Чолаков, от с. Мурна, Провадийско
        20. Подпоручик Петър Кирилов, от 3-ти армейски артилерийски полк - Шумен
   за гдето първите 15 души и двадесетият са стреляли на 15 юни 1944 година и са разстреляли по заповед на Пенчо Иванов Агов, а също и по нареждане на майор Дочко Димитров Дочев 18 души, между които и една жена - народни борци от гр. Провадия и Провадийска околия, а шестнадесетият Георги Иванов Аврамов, за гдето на същата дата заедно с двамата полицейски агенти Атанас Христов и Йордан Николов, са поощрили, подбудили и донесли до военните за извършване разстрелването на осемнадесеттях на горната дата, а 17, 18, 19-я за гдето са донесли до полицията в гр. Провадия, подбудили и поощрили разстрелването на борците от Ганчовска община на брой 8 души.
   Лицата Дочко Димитров Дочев, подпоручик Пенчо Иванов Агов, за това им деяние ще бъдат съдени от Народен съд в гр. Шумен и гр. Омуртаг, във връзка с всички извършени от тях деяния - убийства, палежи, изтезания над народни борци и в други околии на областа и царството, а Атанас Христов и Йордан Николов за това им деяние във връзка с извършените от тях други престъпни деяния в областта, ще бъдат съдени от Народен съд в гр. Варна.

IV
          1. Георги Иванов Аврамов
, 33 годишен от Хасково, бивш полицейски началник в гр. Провадия
        2. Тодор Михайлов Бъчваров, бивш старши полицейски стражар
        3. Марин Александров Бъчваров, бивш полицейски стражар
        4. Стоян Ризов, бивш помощник полицейския началник в гр. Провадия, сега в неизвестност
        5. Вълчо Демиров Иванов, 35 годишен, бивш шофьор при провадийското околийско управление
        6. Тодор Георгиев Симеонов, 35 годишен от с. Искър, Провадийско, бивш полицейски стражар
        7. Параскев Неделчев Бошнаков, 35 годишен, бивш общински полицейски стражар в с. Раковец
        8. Минко Гатев Куличев, 42 годишен от с. Здравковец, Габровско, живущ в с. Стефан Караджа, Провадийско, бивш старши полицейски стражар в гр. Провадия
        9. Тихол Дончев Тихолов, 42 годишен от с. Друмево, Провадийско, бивш полицейски стражар в Провадия
        10. Стоян Димов Дуков, 52 годишен бивш полицейски стражар в Провадия
        11. Георги Костов Неделчев от гр. Провадия, бивш кмет на с. Ракла - сега с неизвестно местожителство
        12. Руси Дончев Русев, бивш полицейски стражар в Провадия
        13. Васил Жеков Димитров, бивш полицейски стражар в Провадия
   Лицата Атанас Христов, Никола Велев, бивши полицейски разузнавачи в гр. Варна, сега в неизвестност и Иван Александров, бивш полицейски разузнавач от гр. Шумен, сега задържан в същия град, за това им деяние ще бъдат съдени от Народен съд - първите двама в гр. Варна, а третият - в гр. Шумен, във връзка с всички техни деяния извършвани в цялата област.

V
          1. Димо Железов Димов
, от с. Бозвелийско
        2. Христо Цонев Радев, адвокат, гр. Провадия
        3. Цонко Иванов Харбов, адвокат, гр. Провадия
        4. Ташко Чобан Митев, бивш директор на синдиката
        5. Иван Пенчев Караиванов, от с. Добрина, Провадийско
        6. Георги Цоков Шаренков, бивш полицейски стражар в гр. Провадия
        7. Георги Николов Лазаров, бивш общински агент в гр. Провадия
        8. Димитър Петров Добрев, бивш полицейски стражар в гр. Провадия
        9. Коста Георгиев от с. Генерал Колево, Провадийско
        10. Тодор Петров Тодоров, бивш Председател на Управителния съвет на синдиката в гр. Провадия
        11. Колю Костадинов Петров, бивш кмет на с. Невша и с. Блъсково, Провадийско
        12. Вълчо Демиров Иванов, бивш шофьор в Околийското упавление в гр. Провадия
        13. Велико Николов Нейков, бивш кметски наместник в с. Комарево, Провадийско
        14. Димитър Христов Димов, бивш кметски наместник в с. Бързица, Провадийско
        15. Йордан Димитров Юрданов, бивш учител в с. Желез, Провадийско
        16. Михаил Илиев Стаматов, кръчмар в с. Ганчево, Провадийско
        17. Иван Денев Братоев, бивш кмет на Провадия
        18. Никола Сидеров Койчев, бивш помощник-кмет на Провадия
        19. Станко Иванов Грамов, бивш чиновник в общината на Провадия
        20. Драган Василев Драганов, бивш кметски наместник в с. Дъбравино, Провадийско
        21. Пеню Бошков от с. Ракла, Провадийско
        22. Борис Иванов Нанков, бивш кмет на с. Ракла, Провадийско
        23. Марин Вълчев Иванов, бивш общински полицейски стражар в с. Ракла, Провадийско
        24. Ганчо Ангелов, бивш общински чиновник в с. Раковец, Провадийско
        25. Коста Димитров Стоянов от гр. Провадия
        26. Величко Янчев Георгиев
        27. Добри Тодоров Георгиев, бивш учител от с. Добрина, Провадийско
        28. Свещеник Тодор Динков Стоянов, от с. Венчан, Провадийско
        29. Стоян Костов Стоянов от гр. Провадия
        30. Атанас Георгиев Атанасов от гр. Провадия
        31. Добри Ангелов х. Добрев, бивш кметски наместник в с. Манастир, Провадийско
        32. Иван Генчев Денев, бивш кмет в с. Ганчево, Провадийско
        33. Добри Цонев Василев, бивш общински полицейски стражар в с. Ганчево, Провадийско
        34. Свещеник Христо Симеонов Маринов, от с. Раковец, Провадийско
        35. Тодор Георгиев Атанасов, от с. Арковна, Провадийско
        36. Янко Димитров Джамбазов от гр. Провадия
        37. Димитър Георгиев Димитров, бивш учител от с. Стефан Караджа, Провадийско
        38. Илия Иванов Илиев, от същото село
        39. Слави Иванов Марков бивш кмет на с. Друмево, Провадийско
        40. Балю Балев Воденичаров бивш секретар-бирник в с. Девня, Провадийско
        41. Христо Иванов Вълков, бивш кмет в с. Девня, Провадийско
        42. Свещеник Георги Иванов Недев, от с. Султанци, Провадийско
        43. Димитър Георгиев Тошев, от с. Бозвелийско, Провадийско
        44. Димо Иванов Петков, от с. Венчан, Провадийско
        45. Стоян Величков Тодоров, от с. Ганчово, Провадийско
        46. Никифор Петров Никифоров, бивш учител от с. Щипско, Провадийско
        47. Иван Димитров Войчев, бивш учител от с. Вълчи дол, Провадийско
        48. Михаил П. Панов, от с. Ракла, Провадийско
        49. Сава Димитров Куртев от с. Тутраканци, Провадийско
        50. Каро Кръстев Янков
        51. Слави Василев Чакъров, от с. Поляците, Провадийско
        52. Иван Гочев Георгиев, от гр. Провадия
        53. Свещеник Димитър Динков, от гр. Провадия
        54. Иван Костов Сербеза, от гр. Провадия
        55. Жеко Митев, от с. Синдел, Провадийско
        56. Симеон Милков от същото село
        57. Стефан Тинев Стоянов, от гр. Провадия
        58. Димитър Иванов Върбанов, от гр. Разград, бивш кмет на с. Ганчово, Провадийско
   за гдето за времето от 1 януари 1941 година до 9 септември 1944 година, на разни дати, доброволно са служили и предавали на полицията, жандармерията и войската сведения, отнасящи се до безопасността или важни интереси на партизани и други борци за народна свобода, а лицата Христо Ц. Родев и Цонко Иванов Харбов, адвокати в гр. Провадия и за това гдето през същото време с действие, писание и слово са допринесли дейно и съществено за извършване на деяния по чл. 2 п. 7 от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр., а Атанас Георгиев Атанасов, още и за това, че е използвал връзките си с полицията в гр. Провадия, респективно с полицейския началник Аврамов, за да набави за себе си противозаконна имотна облага.
   С тия си деяния гореспоменатите лица са извършили престъпления по чл. 2 п. 8 от Наредба закон за съдене от Народен съд и пр., а за Христо Родев и Цонко Харбов и по чл. 2 п. 10 от същия закон, а за Атанас Георгиев и по чл. 2 п. 4 от същия закон.
Списък на лицата, които следва да се призоват при гледане на делото:
I. Подсъдимите, изброени по-горе, задържани в гр. Провадия и отсъствуващите подсъдими.
II. Свидетели на обвинителната власт
   А) за "Бункера" - следват 20 имена
   Б) за разстрелването на 18-те - следват 10 имена, сред които са 4 задържани в гр. Провадия
   В) за полицейски терор - следват 40 имена
   Г) за доноси - следват 137 имена, сред които са 14 задържани в гр. Провадия

Февруари 1945 година
Народен обвинител: /п/ Жеко Влаев
Държавен архив, Варна, ф.635 оп.2,а,е 27