Населени места на осъдените
Възраст на осъдените
Брой
Смърт чрез разстрел
Доживотен затвор
Брой
Смърт чрез разстрел
Доживотен затвор
Общо
356
101
66
Варна
159
45
25
До 20 години
17
Провадия
22
8
6
21-22 години
15
8
Аксаково
1
23-25 години
8
2
1
Аспарухово
1
26-30 години
28
8
8
Арковна
1
1
31-35 години
51
21
10
Блъсково
1
1
36-40 години
38
11
9
Болярци
1
41-50 години
57
12
13
Ботево
2
51-60 години
32
12
2
Бозвелийско
3
61-70 години
13
1
2
Бояна
1
Над 71 години
2
1
Бърдарево
2
2
Неуточнени
93
34
11
Бързица
2
1
Бяла
3
1
Венчан
1
Професия на осъдените
Вълчи дол
3
Брой
Смърт чрез разстрел
Доживотен затвор
Ганчево
1
Генерал Колево
1
Горен чифлик
3
2
1
Полиция
70
32
19
Добрина
2
2
Военни
51
19
15
Доброплодно
1
В затвора
5
3
2
Девня
1
1
Земеделие
30
8
5
Долен чифлик
3
Здравеопазване
2
Друмево
2
1
Образование
11
2
5
Дъбравино
3
1
Адвокати
8
2
1
Дългопол
3
1
2
Услуги
11
2
Дюлино
4
Чиновници
29
4
4
Есеница
1
Транспорт
8
1
3
Желез
1
1
Журналисти
7
3
2
Искър
2
2
Инжинери
3
Изворско
2
Архитект
1
Камен дял
1
Кметове
20
7
2
Калоян
2
Търговци
12
3
1
Китка
2
1
Свещенници
5
2
Кичево
3
Свободен
10
Климентово
1
Артист
1
Комарево
1
1
Ученик
12
Константиново
2
1
Пенсионер
3
Кривня
1
1
Неуточнени
26
12
3
Крумово
1
Марково
2
2
Манастир
1
1
Мировци
1
1
Момино
2
1
Мурна
2
2
Новградец
3
Ново оряхово
1
Обзор
1
Орешак
1
Поляците
1
Писарево
1
Приселци
2
Прежда
1
Пчелник
1
Равна
1
Равна гора
1
Ракла
4
1
Раковец
11
3
6
Рудник
1
Синдел
2
Староселец
1
1
Стефан Караджа
3
1
2
Султанци
2
Тутраканци
2
Тръница
3
2
1
Храброво
1
1
Черковна
1
1
Юнец
1
Бургаска област
5
3
1
Добричка област
3
2
1
Пернишка област
1
Плевенска област
3
3
Пловдивска област
1
1
Разградска област
4
4
Софийска област
2
2
Търговищка област
7
4
3
Търновска област
2
1
1
Хасковска област
1
1
Шуменска област
5
1
2
Ямболска област
2
1
Неуточнени
6
2
1