По улиците на Варна преди процеса
Фотографии от отдел "Най-нова история" към Районния Исторически Музей - Варна
Народен съд - Варна Народен съд - Варна По улиците на Варна преди процеса По улиците на Варна преди процеса По улиците на Варна преди процеса
По улиците на Варна преди процеса По улиците на Варна преди процеса По улиците на Варна преди процеса По улиците на Варна преди процеса


Осъдени от Народния съд
Стефан Венедикт Попов
Стефан Венедикт Попов
Никола Попов Христов
Никола Попов Христов
Златан Стоянов Бръчков
Златан Стоянов Бръчков
Петър Стоянов Николов
Петър Стоянов Николов
Егон Пиетро Терцета
Егон Пиетро Терцета - прав, втори отляво на дясно


Обвинителни актове от Народен съд - град Варна
Първият и втори са на Първи състав на Народен съд, а първи, трети и четвърти са на Осми състав.
Фотографии от Държавен архив - Варна
Обвинителeн акт от Народен съд - Варна Обвинителeн акт от Народен съд - Варна Обвинителeн акт от Народен съд - Варна Обвинителeн акт от Народен съд - Варна
Тук са имената на обвиняемите Егон и Луиджи Терцета, Стефан Венедикт Попов, Златан Стоянов Бръчков, полк. Милко Железов Железов, Лука Бобев Доросиев, имената на няколко 18-19 годишни ученици и други.

Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия
Фотографии от отдел "Най-нова история" към Районния Исторически Музей - Варна
Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия Обвинителен акт от Народен съд - град Провадия

Протоколи за изпълнение на смъртните присъди
Фотографии от Държавен архив - Варна
Варна - 6 февруари 1945 г
Протокол за изпълнение на смъртните присъди във Варна - 6 февруари 1945 г
Провадия - 21 март 1945 г.
Протокол за изпълнение на смъртните присъди в гр. Провадия - 21 март 1945 г
Варна - 24 март 1945 г
Разстрел на 21 март 1945
Протокол за изпълнение на смъртните присъди във Варна - 6 февруари 1945 г

Гражданските дела на част от разстреляните на 6 февруари 1945 г.
Фотографии от Държавен архив - Варна
Гражданско дело на Иван Стефанов Райнов
Иван Стефанов Райнов
Гражданско дело на Стоян Савов Вълчев
Стоян Савов Вълчев
Гражданско дело на Рафаил Йорданов Михайлов
Рафаил Йорданов Михайлов
Гражданско дело на Людмил Василев Мишляков
Людмил Василев Мишляков

Лични карти за затворено в съда лице на част от разстреляните на 6 февруари 1945 г. подсъдими
Фотографии от Държавен архив - Варна
Лична карта за затворено в съда лице на Атанас Илиев Шопов
Атанас Илиев Шопов
Лична карта за затворено в съда лице на Атанас Киряков Колянчев
Атанас Киряков Колянчев
Лична карта за затворено в съда лице на Васил Георгиев Димитров
Васил Георгиев Димитров
Лична карта за затворено в съда лице на Димитър Кондов Иванов
Димитър Кондов Иванов
Лична карта за затворено в съда лице на Дончо Христов Пайдушев
Дончо Христов Пайдушев
Лична карта за затворено в съда лице на Иван Стефанов Райнов
Иван Стефанов Райнов
Лична карта за затворено в съда лице на Марко Стефанов Караиванов
Марко Стефанов Караиванов
Лична карта за затворено в съда лице на Руси Неделчев Стоянов
Руси Неделчев Стоянов
Лична карта за затворено в съда лице на Стоян Савов Вълчев
Стоян Савов Вълчев
Лична карта за затворено в съда лице на Тодор Иванов Гигов
Тодор Иванов Гигов

Разписки за получените от роднини и близки вещи след екзекуцията на
част от разстреляните на 6 февруари 1945 г. подсъдими

Фотографии от Държавен архив - Варна
Разписка за получените от роднини и близки вещи след екзекуцията на Иван Стефанов Райнов
Иван Стефанов Райнов
Разписка за получените от роднини и близки вещи след екзекуцията на Людмил Василев Мишляков
Людмил Василев Мишляков
Разписка за получените от роднини и близки вещи след екзекуцията на Марко Стефанов Караиванов
Марко Стефанов Караиванов

Лични карти за затворено в съда лице на разстреляните в гр. Провадия - 21 март 1945 г
Фотографии от Държавен архив - Варна
Лична карта на разстреляният в гр. Провадия Петър Александров Кожухаров
Петър Александров Кожухаров
Лична карта на разстреляният в гр. Провадия Нойко Панов Ноев
Нойко Панов Ноев

Лични карти на осъдени на 15 г. затвор от гр. Провадия - 21 март 1945 г
Фотографии от Държавен архив - Варна
Лична карта на осъдения на 15 г. затвор свещеник Георги Иванов Недев
Свещеник Георги Иванов Недев
Лична карта на осъдения на 15 г. затвор Димитър Стайков Калъчев
Димитър Стайков Калъчев

Затворнически листове на осъдени от Народния съд затворници във Варна
Фотографии от Държавен архив - Варна
Затворнически лист на Егон Пиетро Терцета
Егон Пиетро Терцета
Доживотен затвор
Затворнически лист на Александър Василев Мустаков
Александър Василев Мустаков
60 год, две години затвор
Затворнически лист на Златан Стоянов Бръчков
Златан Стоянов Бръчков
75 год, две години затвор
Затворнически лист на Борис Г. Манастирев
Борис Г. Манастирев
Доживотен затвор
Затворнически лист на Васил Жеков Димитров
Васил Жеков Димитров
Доживотен затвор
Затворнически лист на Георги Димитров Сивриев
Георги Димитров Сивриев
Доживотен затвор

Досие на Ото Ото Мандел - осъден на Доживотен затвор от Народен Съд - София
В личното му досие във Варненския затвор от 1 юни 1948 год. пише: "Дисциплиниран и изпълнителен,
с добро поведение ... Пролетарски произход ...За него може да се каже, че притежава качества на нов човек"
Фотографии от Държавен архив - Варна
Досие на Ото Ото Мандел - осъден на Доживотен затвор от Народен Съд - София Досие на Ото Ото Мандел - осъден на Доживотен затвор от Народен Съд - София Досие на Ото Ото Мандел - осъден на Доживотен затвор от Народен Съд - София Досие на Ото Ото Мандел - осъден на Доживотен затвор от Народен Съд - София

Атестационна бележка за Георги Николов Лазаров, осъден на Доживотен затвор
"... недисциплиниран, мързелив, непослушен и невъзприемчив. Към власта се отнася отрицателно ... "
10 дни карцер: "... в града същия се напил в една кръчма, където псувал портретите на Г. Димитров и Сталин ... "
Фотографии от Държавен архив - Варна
Атестационна бележка за Георги Николов Лазаров, осъден на Доживотен затвор Атестационна бележка за Георги Николов Лазаров, осъден на Доживотен затвор

Списък на наградени във Варненския затвор от 1947 год. с 1000 лева
Под номер 20 е Стефан Венедикт Попов
Фотографии от Държавен архив - Варна Списък на наградени във Варненския затвор от 1947 год. с 1000 лева

Благодарност за положения успех в труда, в чест на 9 септември 1951 год.
Фотографии от Държавен архив - Варна

Благодарност за положения успех в труда, в чест на 9 септември 1951 год.

Очаквайте продължение ...