ЗАГИНАЛИ КОМУНИСТИ И ДРУГИ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИЗМА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1941-1944 ГОДИНА В РАЙОНА НА ВАРНЕНСКА И ПРОВАДИЙСКА ОКОЛИЯ

1. Агоп Магардич Баронян, роден 1920 година, от село Кипра, Варненско - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
2. Али Ярмулов Ахмедов, 21 годишен, от село Ганчево, Варненско - разстрелян като помагач на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
3. Антон Макарович Прудкин, роден на 16 януари 1880 година в Русе - осъден на смърт на 10 октомври 1941 година от Варненския окръжен съд, обесен във Варненския затвор на 1 август 1942 година.
4. Атанас Алексанров Стоянов (Герчо), на 27 години - загива в бой на 13 август 1944 година.
5. Бениамин Георгиевич Дубавицки, роден през 1912 година в град Прилуки, Русия - осъден на смърт на 29 август 1942 година от Варненския окръжен съд, обесен във Варненския затвор на 31 август 1942 година.
6. Васил Георгиев Белев (Занко), на 25 години, от село Кипра, Варненско - загинал след сражение край село Въглен на 13 януари 1944 година.
7. Васил Тодоров Иванов, роден 1912 година в село Бъркач, Плевенско - загива в бой при горското стопанство „Сини вир“ край Дебелец на 11 август 1944 година.
8. Гарабед Сисак Хачадурян, 46 годишен, роден в село Агън, Турция, от Варна - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
9. Гено Стойков Порязов, 46 годишен, роден в село Рахменлий, Пловдивско, преселил се в с. Ганчево - разстрелян като ятак на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
10. Георги Андонов Григоров, роден 1919 година в гр. Горна Джумая (Благоевград) - осъден на смърт на 28 ноември 1941 година от Варненския окръжен съд. Обесен в Софийски затвор на 25 юни 1942 година.
11. Георги Василев Атанасов, роден 1918 г. в с. Кипра - ятак от село Кипра, убит край селото на 24 май 1944 година.
12. Георги Добрев Стойчев, роден 1910 година в с. Изгрев - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
13. Георги Петлешев, на 29 години от Аксаково - загинал след сражение в село Водица на 4 май 1942 година.
14. Георги Стоянов (Вергил) - загинал след сражение край село Аврен на 9 февруари 1943 година.
15. Гроздьо Желев Николов, роден на 22 ноември 1914 г. от село Раковец (сега Гроздево) - загинал след сражение край село Аврен на 9 февруари 1943 година.
16. Димитър Георгиев Чивгънов, 41 годишен, от Провадия - разстрелян като деен член на партията в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
17. Димитър Добрев Георгиев, роден 1908 година в село Изгрев - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
18. Добри Иванов Недев, 23 годишен, от село Ченге (сега Аспарухово), Варненско - разстрелян като активен член на РМС в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
19. Добри Славов Делев, 18 годишен, от село Мурна (сега Комунари), Варненско - разстрелян като активен член на РМС в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
20. Дончо Статев Иванов, 28 годишен, от село Венелин, Варненско - разстрелян като помагач на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
21. Жечка Карамфилова Стоянова, родена на 26 ноември 1919 година в село Кичево - загива в бой в местността Орлов камък на 18 август 1944 година.
22. Здравко Георгиев Бомбов, на 21 години от село Новградец, Варненско - загинал след сражение във Варна на 19 декември 1943 година
23. Иван Атанасов Ванков, роден през 1892 година в Сухиндол, Павликенско - осъден на смърт на 29 август 1942 година от Варненския окръжен съд, обесен във Варненския затвор на 31 август 1942 година.
24. Иван Йосифов Стефанов, на 38 години от село Новоградец, Варненско - починал във Варненския затвор на 12 юни 1944 година.
25. Илия Димитров Атанасов, на 26 години от Варна - загинал след сражение в село Водица на 4 май 1942 година.
26. Киро Радев Киров, 45 годишен, от село Манастир, Варненско - разстрелян като деен член на Околийския комитет на партията в Провадия в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
27. Максим Илиев Ганев, роден в Пловдив на 27 октомври 1922 година - загинал на 19 юни 1944 година около село Голица след сражение.
28. Матей Стоянов Митев, 20 годишен, от село Ракла (сега Цонево), Варненско - разстрелян като секретар на Районния комитет на РМС в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
29. Минко Костов Шаламанов, на 35 години от село Гранитец, Ямболско - загинал след сражение край село Юнец на 6 май 1944 година.
30. Мита Генова Стойкова, 46 годишна, от село Дълбоки, Старазагорско - разстреляна като ятачка на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
31. Михаил Иванов Михайлов (Мишела), на 19 години от село Прелог, Добричко, живее във Варна - загинал след сражение край село Въглен на 13 януари 1944 година.
32. Моис Йосеф Леви, на 28 години от Варна - загинал след арест в Провадия на 3 март 1943 година.
33. Нанко Недев Нанков, на 34 години от Девня - след сражение в село Водица на 4 май 1942 година е осъден на смърт от Шуменският военнополеви съд на 15 август 1942 година, обесен на 17 август 1942 година във Варненския затвор.
34. Неделчо Николов Камов, на 26 години от село Буховци, Търговищко - загинал след сражение край село Юнец на 6 май 1944 година.
35. Никола Христов Тодоров, 30 годишен, от село Ченге (сега Аспарухово), Варненско - разстрелян като помагач на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
36. Петър Маринов Русев, 33 годишен от село Припек - загива в бой в местността Орлов камък на 18 август 1944 година.
37. Петко Шидеров Петков, 32 годишен, от Провадия - разстрелян като активен член на РМС и на партията в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
38. Петко Иванов Делев, 36 годишен, от село Мурна (сега Комунари), Варненско - разстрелян като член на партията в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
39. Петър Демирев Вълчев, 25 годишен, от село Мурна (сега Комунари), Варненско - разстрелян като помагач на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
40. Петър Николов Петров, на 31 години - осъден на смърт на 10 октомври 1941 година от Варненския окръжен съд, обесен във Варненския затвор на 1 август 1942 година.
41. Сава Ганчев, на 36 години, роден в село Видно, Добричко - осъден на смърт от Варненския съд на 8 март 1943 година, обесен във Варненския затвор на 30 март 1944 година.
42. Слави Дойчев Радев, роден 1920 г. в село Припек - арестуван на 25 май 1944 година, умира след побой в полицията на 29 май 1944 година.
43. Станко Стайков Георгиев, роден 26 октомври 1890 година в лозенградското село Докузен - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
44. Станю Стефанов Киров, 28 годишен, от село Манастир, Варненско - разстрелян като активен член на РМС в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
45. Стефан Иванов Шиков, 55 годишен, от Провадия - починал в полицията в Провадия на 15 април 1944 година.
46. Стефан Петков Йовчев, роден 1924 г. в с. Килъжевци - Габровско, живее в гр. Варна - осъден на смърт от Варненския съд на 10 април 1943 година, обесен във Варненския затвор на 11 май 1944 година.
47. Стойко Иванов Пеев, на 32 години от с. Белослав - осъден на смърт от Шуменският военнополеви съд в Провадия, обесен в Шуменския затвор на 30 декември 1942 година.
48. Стойчо Димитров Маринов, 23 годишен, от село Ганчево, Варненско - разстрелян като активен член на РМС в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
49. Стоян Мураданларски, на 36 години, роден в село Мировци, Новопазарско. Живее в Провадия - осъден на смърт от Варненския съд на 8 март 1943 година, обесен във Варненския затвор на 30 март 1944 година.
50. Стоян Добрев Стоянов (Странджата), роден през 1915 година в село Кичево - загинал след сражение на 14 декември 1943 година в село Зимен, Карнобатско.
51. Тодор Атанасов Баев, роден 1888 година в село Крумово - ятак, убит след сражение край село Въглен на 13 януари 1944 година.
52. Тодор Илиев Дочев, 31 годишен, от село Юнак, Варненско - разстрелян като секретар на Околийския комитет на партията в Провадия в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
53. Тодор Радев Пенков, роден през 1912 година в село Балъджа (Стожер), Добричко - осъден на смърт на 28 ноември 1941 година от Варненския окръжен съд, обесен във Варненския затвор на 12 юни 1942 година.
54. Трифон Трифонов Милушев, роден 1887 година в село Дюлино - ятак от Дюлино, убит в селото от полиция след сражение край село Юнец на 6 май 1944 година.
55. Цонко Николов Цонков, роден 1920 г. в Добрич - заловен а Бърдарево, инквизиран и убит в Голица на 5 юни.
56. Цоню Тодоров, роден 1911 г. в с. Малко Шивачево, Старозагорско - загинал след сражение в село Горен Чифлик на 8 февруари 1943 година.
57. Хараламби Дончев Кръстев, роден е в 1884 година във Варна - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година .
58. Хартюн Бохос Папазян, роден на 20 юни 1898 година в град Бурса, Турция, от Варна - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
59. Христо Стайков Гайдаров, роден в 1926 г. в Кипра - арестуван като ятак, на 25 май 1944 година, умира след побой в полицията на 2 юни 1944 година.
60. Христо Илиев Колев, 34 годишен, от Провадия - разстрелян като помагач на партизаните в село Ганчево (сега Партизани) на 14 юни 1944 година.
61. Христо Атанасов Узунов, роден в 1923 г. от Варна - осъден на смърт от Варненския съд на 10 април 1943 година, обесен във Варненския затвор на 11 май 1944 година.
62. Янко Атанасов Карагяуров, от Малко Търново - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
63. Янко Костов Илиев, на 50 години от село Бобище, Костурско - арестуван на 25 май 1944 година, разстрелян в местноста Карантината на 1 юни 1944 година.
64. Янко Михайлов Тодоров, роден в 1920 г. от Варна - умира във Варненския затвор на 3 май 1944 година. 1

1) Използвани са материали от Никола Радев - "Истина без давност"